Charge Amps Woordenlijst

Laptop and charging cable on a table

Charge Amps Woordenlijst

Woordenlijst

 

Onze volledige woordenlijst voor degenen die meer willen leren over de technische taal, concepten en begrippen uit de technische sector

1 | 3 | A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W

1-fasig laden (eenfasig)

De 1-fasige aansluiting heeft 230 volt en is in de meeste stopcontacten in uw huis beschikbaar. Alle elektrische en hybride voertuigen kunnen worden geladen met 1-fasige aansluitingen.

3-fasig laden

3-fasige elektrische stroom verbindt gebouwen meestal met het net. Elektrische apparaten in huis die meer elektriciteit nodig hebben, gebruiken vaak 3-fasige stopcontacten en sommige elektrische auto’s kunnen er ook mee worden geladen. Dit versnelt het laadproces.

Aardlekschakelaar

Een belangrijke veiligheidsvoorziening die ongevallen voorkomt door het circuit te onderbreken wanneer er een fout in het aangesloten circuit optreedt.

 

AC

Wisselstroom, een elektriciteitslading die gebruikelijk is in huis. Deze elektriciteit wisselt vaak van richting.

 

Actieradius

De afstand die een EV met een volle lading kan afleggen.

 

Amp

Een afkorting van ampère, een eenheid die wordt gebruikt om elektrische stroom te meten, bijvoorbeeld om te kijken hoe snel een stroom van de elektriciteit gaat. Wordt vaak gebruikt om de capaciteit van een EV-lader aan te duiden.

 

Apps

Toonaangevende producenten van laadstations bieden vaak slimme apps aan die handig zijn voor EV-eigenaars. Charge Amps App maakt het eenvoudig om uw laadstation in te stellen zoals u dat wilt. Zo kunt u bijvoorbeeld het laden in uw huishouden plannen.

Bereikangst

De angst voor een lege accu voordat er een laadstation wordt bereikt.

 

BEV

Staat voor Battery Electric Vehicle, oftewel een volledig elektrisch voertuig.

 

BMS

Staat voor Battery Management System. Refereert naar het accubeheersysteem van EV’s dat aspecten zoals de laadstatus en temperatuur van accu’s regelt.

CCS

Een snel ladende stekker die bij de meeste type 2 EV’s wordt geleverd en in de EU gestandaardiseerd is.

 

CHAdeMO

Een snel ladende stekker die minder vermogen heeft dan een CSS en meestal bij Aziatische EV-merken wordt geleverd.

 

Clouddiensten

Toonaangevende producenten van laadstations bieden vaak clouddiensten aan die verbonden zijn met de apparatuur.

DC

Staat voor gelijkstroom. Dit type stroom wordt meestal door een accu geleverd en hierbij stroomt de elektriciteit voortdurend in één richting.

Elektrische auto/elektrisch voertuig/EV/BEV

De term voor een auto die wordt aangedreven door een elektrische motor in plaats van een verbrandingsmotor.

 

EVSE

Laadapparatuur elektrisch voertuig, zorgt ervoor dat het voertuig op een veilige manier wordt geladen met het juiste type stroom en vermogen.

Fossiele brandstoffen

Een groep energiebronnen zoals benzine, diesel en aardgas.

HEV (Hybrid Electric Vehicle)

Hybride elektrisch voertuig, een voertuig met een accu en een elektrische motor die wordt onderhouden door een interne verbrandingsmotor. Dit voertuig wordt niet met een stekker opgeladen.

ICE (internal combustion engine)

Interne verbrandingsmotor, motoren die worden aangedreven door brandstoffen zoals benzine en diesel.

kW

Kilowatt, een meeteenheid van vermogen

 

kWu

Staat voor kilowattuur en wordt gebruikt als een meeteenheid voor de capaciteit van een accu en het gebruik van een EV.

Laadkabel

Verbindt het laadstation of het stopcontact met uw elektrische auto.

 

Laadstation/laadpaal

Een apparaat dat uw EV thuis of op een openbare plek laadt.

 

Lithium-ion-accu

Een accutechnologie die de huidige norm is op het gebied van elektrische auto’s. Deze technologie levert goede energiedichtheid, krachtig vermogen en de mogelijkheid tot snel laden.

 

Load balancing (waaronder dynamic phase allocation)

Met behulp van load balancing wordt het laden aan de hand van de beschikbare stroom en de aangesloten EV’s op een slimme manier geoptimaliseerd. Dynamic phase allocation maakt het mogelijk dat u ook verschillende fasen (zoals 1 en 3 fasen) aan het laadstation toewijst.

MHEV

Staat voor milde hybride EV, een voertuig met een kleine elektrische motor die de motor ondersteunt, maar niet zelfstandig de auto volledig aandrijft.

NEDC

Staat voor New European Driving Cycle (de nieuwe Europese rijcyclus), die het stroomverbruik, de afstand en uitstoot van een voertuig meet.

PHEV/plug-in hybride elektrisch voertuig

Een voertuig met zowel een interne verbrandingsmotor als een elektrische motor en een accu, waarbij de accu wordt geladen door deze aan te sluiten op een laadstation.

Regeneratief remmen

Een methode gebruikt door EV’s om de energie die wordt gegenereerd bij het remmen op te slaan en te gebruiken.

 

RFID (Radio Frequency Identification)

Identificatie met radiogolven, een technologie in een pas of tag waarmee gebruikers bij een laadstation kunnen worden herkend.

Schuko

Een wandcontactdoos uitgerust met aardcontacten, gebruikt in de meeste woningen. Het begrip komt van het Duitse woord Schutzkontakt.

 

Software

EV’s en laadstations bestaan zowel uit hardware als software. De software regelt de werking van de auto en het laadstation.

 

Supercharger

Een supersnel laadsysteem ontwikkeld door Tesla en alleen beschikbaar voor EV’s van Tesla.

Type 1 plug

Een vijfpinsstekker die gebruikelijk is in de VS en vaak geleverd wordt bij Aziatische en Amerikaanse elektrische auto’s. Het type stekker bepaalt welke kabel u kunt gebruiken om uw EV te laden. De meeste fabrikanten gebruiken tegenwoordig type 2 stekkers.

 

Type 2 plug

Een stekker voor Europese EV’s die de norm is in Europa, maar tegenwoordig overal ter wereld wordt gebruikt. Het type stekker bepaalt welke kabel u kunt gebruiken om uw EV te laden.

Vehicle to Grid (V2G)

Een toekomstige technologie waarmee elektrische voertuigen kunnen worden geladen en ontladen. Bij het ontladen wordt de energie teruggegeven aan het net om productiepieken op te vangen.

WLTP/Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure

Heeft NEDC vervangen als de officiële norm voor het berekenen van de actieradius van elektrische voertuigen.