Charge Amps støtte og håndtering av autorisasjon for retur av varer (RMA)

Hvis du får problemer med Charge Amps-produktet under installering eller bruk, kan du kontakte teamet for teknisk støtte ved å sende en e-post til norsupport@charge-amps.com. Lag en nøyaktig beskrivelse av problemene du har, og inkluder serienumrene til de berørte produktene. Medarbeidere i avdelingen for teknisk støtte vil deretter hjelpe deg å løse problemet.

Når du sender en e-post til avdelingen vår for teknisk støtte, vil du motta et registreringsnummer. Dette registreringsnummeret vil bli brukt som et ID-nummer for saken din frem til den er løst. Vær oppmerksom på at det samme registreringsnummeret vil bli brukt som RMA-nummer.

Hvis produktet må returneres eller byttes, må dette håndteres med forhandleren der du kjøpte produktet. Da vil vedkommende ordne med korrigerende tiltak i samarbeid med distributøren.

Utskiftning og reparasjon som dekkes av garantien

Hvis et Charge Amps-produkt blir defekt i løpet av garantiperioden, er dette noe som kan reklameres på via en RMA (autorisasjon for retur av varer). Da har du krav på å få enheten reparert eller erstattet. Avdelingen for teknisk støtte må godkjenne at enheten er RMA-godkjent. Hvis produktet ikke kan repareres, vil det bli erstattet med en renovert enhet. For å fastslå produktgarantien må du legge frem kjøpsbevis fra forhandleren (f.eks. faktura eller salgskvittering) til medarbeideren fra avdelingen for teknisk støtte, slik at du kan få den hjelpen du trenger. Les mer om Charge Amps-garantien her.

Utskiftning og reparasjon som ikke dekkes av garantien

Hvis du har en ødelagt enhet med utløpt garanti, må du gjerne ta kontakt med avdelingen for teknisk støtte for å få hjelp til feilsøking. Du vil få et prisoverslag for reparasjon eller bytte av den ødelagte enheten. Hvis du godtar å betale for reparasjon eller bytte, kan du returnere produktet i henhold til instruksjonene du får fra medarbeideren på avdelingen for teknisk støtte.

Retur av produkter til Charge Amps

Vær oppmerksom på at alle RMA-krav må returneres via forhandleren og distributøren.
Når det gjelder retur av varer med utløpt garanti, vil du få instruksjoner om hvordan dette skal gjøres av medarbeideren som håndterer din sak. Vær oppmerksom på at alle returer må merkes tydelig med RMA-nummeret/registreringsnummeret på utsiden av pakken.