Samtycke för att motta marknadsmässigt innehåll från Charge Amps

Du godkänner härmed att Charge Amps sparar dina uppgifter och ger Charge Amps tillåtelse löpande skicka info om produkter, uppdateringar och annan viktig information. 

Utskick från Charge Amps är framförallt riktade till personer och företag som är intresserade av eller redan använder Charge Amps tjänster. Nedan text riktar sig till dig som lämnat uppgifter till Charge Amps så att vi kan hålla dig informerad om våra tjänster och erbjudanden.

Charge Amps samlar in personuppgifter direkt från dig genom att du lämnar information till Charge Amps.

De kategorier av personuppgifter som Charge Amps samlar in och behandlar är:

  • Information om dig (t.ex. namn och vilket företag du jobbar på)
  • Kontaktuppgifter till dig (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress)

Charge Amps behandlar bara personuppgifter om det finns en laglig grund för behandlingen. Grunden för behandlingen är att du lämnat samtycke till behandlingen. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta Charge Amps via e-post till academy@charge-amps.com