Charge Amps support och RMA-hantering

Om du stöter på problem med din Charge Amps-produkt under installation eller användning är du välkommen att kontakta vår tekniska support. Du når oss på support@charge-amps.com. Vi ber dig beskriva problemet samt även ange serienummer på produkten/produkterna det gäller. Vårt supportteam hjälper dig därefter att lösa problemet.

Vid kontakt med vår tekniska support får du ett ärendenummer. Ärendenumret används för att identifiera ditt ärende fram till dess att problemet är löst. Observera att samma nummer gäller som RMA-nummer.

Om produkten måste skickas i retur eller bytas ut ska du kontakta den återförsäljare som du köpte produkten av. Återförsäljaren samordnar därefter de korrigerande åtgärderna tillsammans med sin distributör.

Byte och reparation inom garanti

En Charge Amps-produkt som bedöms vara felaktig inom garantiperioden definieras som ett RMA-anspråk (Return Material Authorization). Du har då rätt att antingen få produkten reparerad eller utbytt. Det krävs ett supportärende för RMA-anspråk. Om produkten inte kan repareras ersätts den av en renoverad enhet. För att verifiera att produkten omfattas av garanti måste du kunna visa upp ett köpbevis från din återförsäljare (dvs. faktura eller kvitto) för teknikern som hjälper dig. Läs mer om Charge Amps garantivillkor här.

Byte och reparation utanför garanti

Om du har en enhet som inte omfattas av garanti är du välkommen att kontakta vår tekniska support för felsökning. Du får ett kostnadsförslag för reparation eller utbyte av din felaktiga enhet. Om du godkänner kostnaden för reparationen eller utbytet kan du returnera produkten enligt teknikerns anvisningar.

Returnera produkter till Charge Amps

Observera att alla produktreturer måste ske via återförsäljaren och dess distributör.
För returer som inte omfattas av garanti kommer du att få anvisningar från den tekniker som hanterar ditt ärende. Observera att alla returer måste märkas tydligt med RMA-nummer/ärendenummer utanpå paketet.