Uppdatering avseende Charge Amps och kriget i Ukraina 

Solna den 15 mars 2022

Med anledning av det spända säkerhetsläget har det uppkommit frågeställningar om vad konflikten i Ukraina innebär för Charge Amps AB och detta vill vi förtydliga med nedan information.  

Charge Amps AB har sedan några veckor tillbaka stoppat all försäljning till Ryssland. 

Vi har inga leverantörer i Ryssland, Belarus eller Ukraina vilket innebär att vi inte har någon direkt exponering mot dessa länder. Vi använder inte heller några komponenter tillverkade i Ryssland.

Vi har däremot fraktat produkter från Asien med tåg som körts genom Ryssland. Det fraktsättet är i nuläget inte möjligt och vi har därför styrt om varuflöden till alternativa fraktsätt, exempelvis sjöfrakt. 

Vi följer löpande händelseutvecklingen och dess eventuella påverkan på andra områden och våra tankar är med alla människor som är drabbade av detta krig.  

Med vänliga hälsningar
Charge Amps AB