Løsninger

Lade elbilen på jobben

Charge Amps har ladeløsninger for alle bedrifter og arbeidsplasser

Løsninger

Lade elbilen på jobben

Charge Amps har ladeløsninger for alle bedrifter og arbeidsplasser

Smidig og smart ladning av elbilen på jobb

Arbeidsplassens ladestasjon er nest etter boligen stedet der elbiler normalt tilbringer mest tid. Den samme ladestasjonen benyttes av ulike personer, noe som gjør at hver elbileier vil oppnå god lading på en praktisk måte. Arbeidsgiveren trenger da et system som forenkler administrasjonen mellom de ulike brukerne. Charge Amps har en løsning for optimal lading av elbiler, uansett størrelsen på bedriften.

SLIK INSTALLERER DU EN LADELØSNING FOR FLERE BRUKERE
  • Få tillatelse fra jordeieren.
  • Kontroller krav i byggeloven.
  • Kontroller hvor langt det er til strømkraft.
  • Be om tilbud fra forhandler og elinstallatør.
Løsninger for alle

Produkter for bedriftsløsninger