Brukerstøtte

Brukerstøtte

Brukerstøtte

Hva trenger du hjelp med?

Hvis du har kjøpt produktet via en forhandler/distributør, skal du i første omgang henvende deg til den aktøren du kjøpte produktet av. Ønsker du å komme i kontakt med en installatør? Du finner en Charge Amps-sertifisert installatør her.

Du finner ofte stilte spørsmål og svar i vår FAQ-seksjon nedenfor. Du finner mer informasjon og feilsøkingsveiledninger på vår Help Center. Trenger du ekstra hjelp? Kontakt oss via vårt skjema.

 

Charge Amps Help Center
Partnerkonto

Du har allerede skaffet deg en Partnerkonto som installatør, ikke sant?

Hva er Partnerkonto?

Som installatør trenger du en Charge Amps-partnerkonto for å kunne installere, konfigurere og administrere forskjellige Charge Amps-produkter på best mulige måte. Alle de mer avanserte installasjonene, som f.eks. oppsett og konfigurering av lastbalansering, krever en Partnerkonto.

Hvordan skaffer jeg meg en Partnerkonto?

Charge Amps-partnere (CPO-er, installatører) kan enkelt opprette en ny partnerkonto direkte i Charge Amps-partnerportalen med bare noen få klikk, uten å kontakte Charge Amps support.

Din forespørsel om en ny partnerkonto må godkjennes. Det kan ta opptil 24 arbeidstimer før søknaden din er ferdigstilt. Hold nøye øye med e-postinnboksen (og spam-mappen) for oppdatering.

Hvis kontoen din er godkjent: følg koblingen i e-posten for å få tilgang til kontoen.

Hvis forespørselen din blir avvist: Ta gjerne kontakt med Charge Amps support for å finne årsaken(e) og fullføre oppsettet av partnerkontoen.

Kontakter du support på grunn av problemer med registrering av en partnerkonto? Følg denne lenken for å registrere deg og motta en partnerkonto.

 

Opprett ny partner
FAQ

Spørsmål og svar om Charge Amps Halo

Lading avbrutt

De vanligste problemene som skaper avbrudd i ladingen, er:

 • For høyt annet forbruk i enheten
  Som partner kan du se dette og sjekke måleren under menyen “måler”. Her ser du forbruksdiagrammene for siste 24 timer og 7 dager.Finn ut på hvilket tidspunkt det var kunden opplevde problemet, og sjekk hvor høyt forbruket var da. Sjekk hvorvidt kunden har høyt forbruk generelt, og foreslå for kunden at han kan oppgradere hovedsikringen, hvis aktuelt.Som sluttbruker kan du be partneren din om å få se på diagrammene fra din måler for å få oversikt over forbruket i din enhet
 • Rotasjon fra måleren til ladeboksen
  Rotasjon er vanlig enten i enheten eller under installasjonen. Du kan finne problemet ved å deaktivere lastbalanseringen, og deretter åpne ladeboksen og sette den til énfase. Begynn deretter å lade på L1. Kontroller om diagrammet for L1 øker synkront med ladingen på målerens 24-timersdiagram. Gjenta denne prosedyren for L2 og L3.Hvis diagrammet øker korrekt sammenlignet med fasen valgt for lading, er alt korrekt. Hvis det er derimot en annen fase som øker enn fasen der lading burde finne sted, skjer det rotasjon et sted.
  Kontroller at inngående L1, L2 og L3 er i samsvar med inngående L1, L2 og L3 i ladeboksen.
  Kontroller også at strømtransformatoren til måleren er satt til riktig fase, og at de er riktig plassert i terminalblokken.
 • Forbindelse
  Når Charge Amps Halo er lastbalansert, men forbindelsen brytes, vil ladingen avbrytes og startes på nytt i “offline-modus”. Dette er fordi ladeboksen og lastbalanseringen ikke lenger kan kommunisere.-Sjekk signalstyrken inn til ladeboksen og måleren. Dette skal minst være -80 dBm, der -60 dBm er et veldig sterkt signal, og -90 er veldig svakt.-Hvis ladeboksen er tilkoblet via en signalforsterker/repeater, kontroller at denne har godt signal til sitt AP (aksesspunkt).-Hvis kunden har mesh-system, kan det bety at Charge Amps-produktene har problemer med å fokusere på AP-et med den beste signalstyrken. Den enkleste måten å unngå dette problemet er å installere en signalforsterker/repeater med en annen SSID, som kun Charge Amps Halo er koblet til. Denne vil da forbli fast tilknyttet til samme AP.-Charge Amps Halo fungerer kun på 2,4 GHz, hvilket betyr at nettverk som sender både 2,4 og 5 GHz på samme SSID kan være et problem.Signalforsterker/repeater er også en løsning på dette problemet. Installer den med en annen SSID enn resten av nettverket, og still den inn på 2,4 GHz.Eventuelt kan du fjerne 5 GHz-frekvensen fra nettverket hvis du ikke trenger den. 5G har raskere hastighet, men kortere rekkevidde. Imidlertid kan de fleste klare seg med hastigheten ved en frekvens på 2,4 GHz.
 • Laveste strøm er for lav
  Alle kjøretøyer har en terskelverdi for laveste strøm ved lading. Dette varierer fra modell til modell. Hvis lastbalanseringen er satt lavere enn terskelverdien for kjøretøyet, kan ikke ladingen begynne.
Ladingen starter ikke

Hvis ladingen ikke begynner slik den skal, er de vanligste problemene:

 • For høyt annet forbruk i enheten
  Som partner kan du se dette og sjekke måleren under menyen “måler”. Her ser du forbruksdiagrammene for siste 24 timer og 7 dager.Finn ut på hvilket tidspunkt det var kunden opplevde problemet, og sjekk hvor høyt forbruket var da. Sjekk hvorvidt kunden har høyt forbruk generelt, og foreslå for kunden at han kan oppgradere hovedsikringen, hvis aktuelt.Som sluttbruker kan du be partneren din om å få se på diagrammene fra din måler for å få oversikt over forbruket i din enhet.
 • Laveste strøm er for lav
  Alle kjøretøyer har en terskelverdi for laveste strøm ved lading. Dette varierer fra modell til modell. Hvis lastbalanseringen er satt lavere enn terskelverdien for kjøretøyet, vil ikke ladingen begynne.
 • Tidsplan
  Dersom ladingen ikke starter i henhold til tidsplanen, kan årsaken være:-Ladeboksen mister forbindelsen og kan ikke hente inn tidsplan-informasjonen fra Charge Amps Cloud.-Du har en Volvo plug-in-hybrid. Det er et kjent problem med Volvo plug-in-hybrider som ikke aktiverer i henhold til tidsplanen.Ved eldre Volvo plug-in-hybrider som er Sensus-baserte er det mulig å legge til et program i Volvo On Call-appen.Dessverre fungerer ikke dette sammen med en Google-basert hybrid. Du kan unngå dette problemet med en iPhone med mha-funksjon.  Automatiser en snarvei som åpner Volvo-appen til visse tider i løpet av natten, slik at kjøretøyet “vekkes”.-Kontroller at stikkkontakten er stilt inn etter tidsplanen. Et klokkesymbol i form av en rød klokke.
 • Rotasjon fra måleren til ladeboksen
  Rotasjon er vanlig enten i enheten eller under installasjonen. Du kan finne problemet ved å deaktivere lastbalanseringen, og deretter åpne ladeboksen og sette den til énfase. Begynn deretter å lade på L1. Kontroller om diagrammet for L1 øker synkront med ladingen på målerens 24-timersdiagram. Gjenta denne prosedyren for L2 og L3.Hvis diagrammet øker korrekt sammenlignet med fasen valgt for lading, er alt korrekt. Hvis det er derimot en annen fase som øker enn fasen der lading burde finne sted, skjer det rotasjon et sted.
  Kontroller at inngående L1, L2 og L3 er i samsvar med inngående L1, L2 og L3 i ladeboksen.
  Kontroller også at strømtransformatoren til måleren er satt til riktig fase, og at de er riktig plassert i terminalblokken.
 • Installasjon
  Kontroller at det ikke er noen bøy eller knekk på noen av komponentene.

  • Kontroller at strømuttaket er “på” og ikke “av”, samt at programmet er av dersom det ikke skal aktiveres.
  • Kontroller at RFID-låsen ikke er på, med mindre den skal være det.
  • Hvis RFID skal være aktivert og ladeboksen er lastbalansert, kontroller at RFID er konfigurert riktig i admin-grensesnittet. RFID må ha forbindelse til en bruker og en ladeboks.
Begrenset lading

Dersom lading ikke skjer som forventet, kan dette være årsaken

 • Ladeboks offline
  Hvis din Charge Amps Halo er lastbalansert og har mistet forbindelsen, vil den bare kunne lade over én fase og i begrenset hastighet.
 • Måler offline
  Hvis måleren din har mistet forbindelsen (offline), vil du kunne lade på alle faser, men med begrensninger.
 • For høy belastning
  Hvis enheten har for høyt forbruk og ladeboksen er lastbalansert, vil ladingen være begrenset. Hvis du ikke kan se forbruket ditt som sluttkunde, kan du be partneren din om tilgang for å se dette.
 • Uriktig informasjon om kjøretøymodellen
  Det er ikke uvanlig at kjøretøymodellen ikke lader slik brukeren forventer.Du finner de fleste modeller av elektriske kjøretøyer og ladeinformasjon på https://ev-database.org/. Hvis du ikke finner informasjonen du trenger, kan du kontakte produsenten av kjøretøyet ditt.Plug-in-hybrider lader vanligvis på én fase. Enkelte kan lade på tofase, men ingen lader på trefase.
 • Installasjonsfeil
  Det er en risiko for at lastbalansering er installert feil. Hvis du er usikker på installasjonen, tilbyr Charge Amps opplæring for installatører på nett: https://www.chargeamps.com/charge-amps-installer-training/, sammen med flere veiledninger som fordeles når partnerkontoer opprettes. Hvis dette mangler, kontakt support på support@charge-amps.com
Forbindelse

Hvis ladeboksen er offline, sjekk dette:

 • WiFi-konfigurering
  Hvis det står “Offline siden” og en dato før installasjonen, er dette datoen for test under produksjonen. Dette betyr at den enten aldri har blitt konfigurert for WiFi, eller at dette har mislyktes.
 • Signalstyrke
  Hvis Charge Amps Halo blir offline av og til, sjekk signalstyrken til ladeboksen og måleren. Den dårligste verdien du bør se her, er rundt -80 dBm, der -60 dBm er ev veldig god signalstyrke, og -90 er veldig dårlig.
 • Aksesspunkt
  Hvis Charge Amps Halo kobles til via en signalforsterker/repeater, kontroller at den har god signalstyrke ved sitt AP (aksesspunkt).
 • Mesh-nettverk
  Hvis enheten har et mesh-nettverk, kan dette bety at enheter som er koblet til den, har vanskelig for å holde seg tilkoblet der signalet er best. Én måte å unngå dette på er å bruke en signalforsterker/repeater med en annen SSID enn resten av nettverket, slik at Charge Amps Halo-produktet forblir fast på denne.I trådløse mesh-nettverk er det viktig at aksesspunktene (AP) er jevnt fordelt. Plasserer du en AO nærmere ladeboksen, slik at det blir lengre avstand til neste AP, vil resultatet bli dårligere enn ved lik avstand mellom aksesspunktene.
Installasjon

Hvis ladeboksen ikke starter, undersøk følgende:

 • Kabler
  Kontroller at alle kabler sitter slik de skal.
 • LED-kort
  Hvis ladeboksen ikke starter, kan du prøve å frakoble kretskortet fra den nederste LED-lampen fra hovedkretskortet. Hvis det oppstår feil ved dette, kan det forstyrre hovedkretskortet.
Sky
 • Begrensninger
  Hvis ladeboksen ikke er lastbalansert, er det mulig den må begrenses for å unngå overbelastning. Dette gjøres i brukergrensesnittet, enten på my.charge.space eller i Charge Amps-appen.
Annet
 • Schuko
  Schuko kan kun brukes når lading ikke pågår og forbruket er mindre enn 10 A.Hvis ladeboksen er lastbalansert, må 10 A være tilgjengelig for å bruke Schuko. I lastbalanseringsgruppen må “stikkontakt aktivert” være valgt for at stikkontakten skal kunne brukes.
FAQ

Spørsmål og svar om Charge Amps Aura

Lading avbrutt

De vanligste problemene som skaper avbrudd i ladingen, er:

 • For høyt annet forbruk i enheten
  Som partner kan du se dette og sjekke måleren under menyen “måler”. Her ser du forbruksdiagrammene for siste 24 timer og 7 dager.Finn ut på hvilket tidspunkt det var kunden opplevde problemet, og sjekk hvor høyt forbruket var da. Sjekk hvorvidt kunden har høyt forbruk generelt, og foreslå for kunden at han kan oppgradere hovedsikringen, hvis aktuelt.Som sluttbruker kan du be partneren din om å få se på diagrammene fra din måler for å få oversikt over forbruket ved ditt anlegg.
 • Rotasjon fra måleren til ladeboksen
  Rotasjon er vanlig enten i enheten eller under installasjonen. Du kan finne problemet ved å deaktivere lastbalanseringen, og deretter åpne ladeboksen og tilbakestille den til énfase. Begynn deretter å lade på L1. Kontroller om diagrammet for L1 øker synkront med ladingen på målerens 24-timersdiagram. Gjenta denne prosedyren for L2 og L3.Hvis diagrammet øker korrekt sammenlignet med fasen valgt for lading, er alt korrekt. Hvis det er derimot en annen fase som øker enn fasen der lading burde finne sted, skjer det rotasjon et sted.
  Kontroller at inngående L1, L2 og L3 er i samsvar med inngående L1, L2 og L3 i ladeboksen.
  Kontroller også at strømtransformatoren til måleren er satt til riktig fase, og at de er riktig plassert i terminalblokken.
 • Forbindelse
  Når ladeboksen er lastbalansert, men forbindelsen brytes, vil ladingen avbrytes og startes på nytt i “offline-modus”. Dette er fordi ladeboksen og lastbalanseringen ikke lenger kan kommunisere.-Sjekk signalstyrken inn til ladeboksen og måleren. Denne skal minst være -80 dBm, der -60 dBm er et veldig sterkt signal, og -90 er veldig svakt.
  -Hvis ladeboksen er tilkoblet via en signalforsterker/repeater, kontroller at denne har godt signal til sitt AP (aksesspunkt).
  -Hvis kunden har et mesh-system, kan det bety at det er vanskelig for enhetene å fokusere på AP-et med den beste signalstyrken. Den enkleste måten å unngå dette problemet er å installere en signalforsterker/repeater med en annen SSID, som kun ladeboksen er koblet til. Ladeboksen forblir da tilkoblet til samme AP.
  -Charge Amps virker kun på 2,4 GHz. Derfor kan nettverk som sender på både 2,4 og 5 GHz fra samme SSID, skape problemer. Den kan koble til begge, men kan kun få internettilgang på 2,4 GHz-nettverket.Signalforsterker/repeater er også en løsning på dette problemet. Installer en signalforsterker/repeater med en annen SSID enn resten av nettverket, og still den inn på kun 2,4 GHz. Eventuelt kan du fjerne 5 GHz-frekvensen fra nettverket hvis du ikke trenger den. 5G har raskere hastighet, men kortere rekkevidde. Imidlertid kan de fleste klare seg med hastigheten ved en frekvens på 2,4 GHz.
 • Laveste strøm er for lav
  Alle kjøretøyer har en terskelverdi for laveste strøm ved lading. Dette varierer fra modell til modell. Hvis lastbalanseringen er satt lavere enn terskelverdien for kjøretøyet, vil ladingen avbrytes når kjøretøyet får for lite strøm.
Ladingen starter ikke

Hvis ladingen ikke begynner slik den skal, er de vanligste problemene:

 • For høyt annet forbruk i enheten
  Som partner kan du se dette og sjekke måleren under menyen “måler”. Her ser du forbruksdiagrammene for siste 24 timer og 7 dager.Finn ut på hvilket tidspunkt det var kunden opplevde problemet, og sjekk hvor høyt forbruket var da. Sjekk hvorvidt kunden har høyt forbruk generelt, og foreslå for kunden at han kan oppgradere hovedsikringen, hvis aktuelt.Som sluttbruker kan du be partneren din om å få se på diagrammene fra din måler for å få oversikt over forbruket ved ditt anlegg.
 • Laveste strøm er for lav
  Alle kjøretøyer har en terskelverdi for laveste strøm ved lading. Dette varierer fra modell til modell. Hvis lastbalanseringen er satt lavere enn terskelverdien for kjøretøyet, kan ikke ladingen begynne.
 • Ladekabel
  Et rødt lys på uttaket betyr at det er sannsynlig at ladekabelen ikke kunne settes skikkelig inn i stikkontakten. Dette kan skyldes forskjellige faktorer – dårlig design på kabelen, solenoider (låsemekanisme) som står fast i feil stilling, eller at du ikke har vært nøye nok med tilkoblingen.For å øke sjansen for at kabelen låser seg fast i Charge Amps Aura:-Koble først ladekabelen til kjøretøyet.
  -Lås opp Charge Amps Aura med RFID eller med Charge Amps-appen, dersom du bruker denne.
  -Koble kabelen til Charge Amps Aura, skyv den bestemt inn og litt oppover.
 • Sikringer og automatsikringer
  En rød lampe på uttaket kan også bety at den interne automatsikringen har gått.
 • Pilotkabel
  Hvis ladingen ikke starter og du ikke kan se noen ladeøkt i Charge Amps Cloud, er det mulig at pilotkabelen har løsnet. Pilotkabelen er en rød og sort kabel med hvit kontakt som kobler kontakten til toppen av hvert kretskort.
 • Tidsplan
  Dersom ladingen ikke starter i henhold til tidsplanen, kan årsaken være:-Ladeboksen mister forbindelsen og kan ikke hente inn tidsplan-informasjonen fra Charge Amps Cloud.
  – Du har en Volvo plug-in-hybrid. Det er et kjent problem med Volvo plug-in-hybrider som ikke aktiverer i henhold til tidsplanen.Ved eldre Volvo plug-in-hybrider som er Sensus-baserte er det mulig å legge til et program i Volvo On Call-appen.Dessverre fungerer ikke dette sammen med en Google-basert hybrid. Du kan unngå dette problemet med en iPhone med mha-funksjon. Automatiser en snarvei som åpner Volvo-appen til visse tider i løpet av natten, slik at kjøretøyet “vekkes”.-Kontroller at stikkkontakten er stilt inn etter tidsplanen. Et klokkesymbol i form av en rød klokke.
 • Rotasjon fra måleren til ladeboksen
  Rotasjon er vanlig, enten i enheten eller under installasjonen. Identifiser problemet ved å aktivere lastbalansering, og velg deretter énfase i ladeboksen … Begynn deretter å lade på L1. Kontroller om diagrammet for L1 øker synkront med ladingen på målerens 24-timersdiagram. Gjenta denne prosedyren for L2 og L3.Hvis diagrammet øker korrekt sammenlignet med fasen valgt for lading, er alt korrekt. Hvis det er derimot en annen fase som øker enn fasen valgt for lading, skjer det rotasjon et sted. Kontroller at inngående L1, L2 og L3 er i samsvar med inngående L1, L2 og L3 i ladeboksen. Kontroller også at strømtransformatoren til måleren er satt til riktig fase, og at de er riktig plassert i terminalblokken.
 • Installasjon
  Kontroller at det ikke er noen bøy eller knekk på noen av komponentene.-Kontroller at stikkontakten er “på” og ikke “av”, og at programmet er av dersom det ikke skal være aktivert.-Kontroller at RFID-låsen er av, med mindre den skal være på.-Hvis RFID skal være aktivert og ladeboksen er lastbalansert: Kontroller at RFID er korrekt konfigurert i admin-grensesnittet. RFID må ha forbindelse til en bruker og en ladeboks.
Begrenset lading

Dersom lading ikke skjer som forventet, kan dette være årsaken:

 • Ladeboks offline
  Hvis din Charge Amps Aura er lastbalansert og har mistet forbindelsen, vil den bare kunne lade over én fase og i begrenset hastighet.
 • Måler offline
  Hvis måleren din har mistet forbindelsen (offline), vil du kunne lade på alle faser, men med begrensninger.
 • For høy belastning
  Hvis enheten har for høyt forbruk og ladeboksen er lastbalansert, vil ladingen være begrenset. Hvis du ikke kan se forbruket ditt som sluttkunde, kan du be partneren din om tilgang for å se dette.
 • Uriktig informasjon om kjøretøymodellen
  Det er ikke uvanlig at kjøretøymodellen ikke lader slik brukeren forventer.Du finner de fleste modeller av elektriske kjøretøyer og ladeinformasjon på https://ev-database.org/. Hvis du ikke finner informasjonen du trenger, kan du kontakte produsenten av kjøretøyet ditt.Plug-in-hybrider lader vanligvis bare på énfase, enkelte kan lade på tofase, men ingen lader på trefase.
 • Installasjonsfeil
  Det er en risiko for at lastbalansering er installert feil. Hvis du er usikker på installasjonen, tilbyr Charge Amps opplæring for installatører på nett: https://www.chargeamps.com/charge-amps-installer-training/, sammen med flere veiledninger som fordeles når partnerkontoer opprettes. Hvis dette mangler, kontakt support på support@charge-amps.com
Forbindelse

Hvis ladeboksen er offline, sjekk dette:

 • WiFi-konfigurering
  Hvis det står “Offline siden” og en dato før installasjonen, er dette datoen for test under produksjonen. Dette betyr at den enten aldri har blitt konfigurert for WiFi, eller at dette har mislyktes.
 • Signalstyrke
  Hvis Charge Amps Halo blir offline av og til, sjekk signalstyrken til ladeboksen og måleren. Den dårligste verdien du bør se her, er rundt -80 dBm, der -60 dBm er ev veldig god signalstyrke, og -90 er veldig dårlig.
 • Aksesspunkt
  Hvis måleren kobles til via en signalforsterker/repeater, kontroller at den har god signalstyrke ved sitt AP (aksesspunkt).
 • Mesh-nettverk
  Hvis enheten har et mesh-nettverk, kan dette bety at enheter som er koblet til den, har vanskelig for å holde seg tilkoblet der signalet er best. Én måte å unngå dette på er å bruke en signalforsterker/repeater med en annen SSID enn resten av nettverket, slik at produktet forblir fast på denne.I trådløse mesh-nettverk er det viktig at aksesspunktene (AP) er jevnt fordelt. Plasserer du en AO nærmere ladeboksen, slik at det blir lenger avstand til neste AP, vil resultatet bli dårligere enn ved lik avstand mellom aksesspunktene.
 • LTE
  Hvis Charge Amp Aura er en LTE-versjon, må denne utstyres med SIM-kort. Kontroller at SIM-kortet er aktivert og ikke trenger PIN-kode. Kontroller at modemet viser signalstyrken og “3G” eller “4G”.
  Hvis det fortsatt ikke virker: Test på en mobiltelefon om du kan fastslå at det fungerer som det skal.
 • LAN
  Hvis du kobler til Charge Amps Aura via LAN-kabel, kan dette være “plug and play”. Hvis ladeboksen selv ikke kommer på nett, er det mulig at nettverket må justeres.
Installasjon

Hvis ladeboksen ikke starter, undersøk følgende:

 • Kabler
  Kontroller at alle kabler sitter slik de skal. Kontroller at de flate kablene ikke har løsnet på noen av endene.Hvis ladingen ikke starter og du ikke kan se noen ladeøkt i Charge Amps Cloud, er det mulig at pilotkabelen har løsnet. Pilotkabelen er en rød og sort kabel med hvit kontakt som kobler kontakten til toppen av hvert kretskort.
Sky
 • Begrensninger
  Charge Amps Aura leveres med 2 x 32 A forhåndsinstallert, noe som medfører at du muligens må begrense maks strøm til ladeboksen hvis den ikke er lastbalansert. Dette betyr at det må opprettes en organisasjon for kunden. Ladeboksen må legges til organisasjonen. Se deretter på strøminnstillingene i ladeboksen og legg inn “matestrøm” som samsvarer med ampèrestyrken ladeboksen har sikring for.
Annet
 • Lås
  Hvis låsen bare går rundt og dekselet ikke lar seg åpne, kan det hende du må presse på fronten av Charge Amps Aura rett over låsen samtidig som du dreier nøkkelen.
FAQ

Spørsmål og svar om Charge Amps Amp Guard

Ladingen blir avbrutt

Dersom ladingen blir avbrutt, er dette de vanligste problemene:

 • For høy øvrig forbruk i anlegget
  Som partner kan du se dette om du går inn på strømmåler under menyvalget «strømmåler». Der kan du se forbruksgrafene de siste 24 timene og de siste syv dagene.Se hva forbruket var ved tidspunktet for ladeøkten da kunden opplevde problemet. Se også generelt over om kunden har høyt forbruk og foreslå ev. å oppgradere hovedsikringen.Som sluttbruker kan du be partneren din om å få tilgang til å se grafene fra strømmåleren og se forbruket i anlegget.
 • Rotert fra strømmåler til ladeboks
  Det er ikke uvanlig at noe blir rotert, enten i anlegget eller ved installasjonen. Dette kan du feilsøke ved å aktivere lastbalanseringen og deretter gå inn på ladeboksen og stille den ned til 1-fase. Start så en lading på L1. Se deretter under strømmåler på 24-timersgrafen, og se at grafen for L1 stiger i takt med ladingen. Gjenta prosedyren for L2 og L3.Stiger riktig graf i forhold til den fasen du har valgt der ladingen skal skje, er alt riktig. Dersom en annen fase stiger enn den ladingen skjer på, så har noe blitt rotert et sted.
  Kontroller da at innkommende L1, L2, L3 stemmer overens med innkommende L1, L2, L3 i ladeboksen.
  Sjekk også at strømtransformatorene til strømmåleren sitter på rett fase, og at de sitter riktig i terminalblokken.
 • Tilkobling
  Om Charge Amps Amp Guard mister tilkoblingen, blir ladingen avbrutt, og ladeøkten starter på nytt. Ladingen blir da begrenset.- Se over signalstyrken for Charge Amps Amps Guard. Den bør i verste fall ligge rundt -80 dBm, hvor -60 dBm er svært bra signalstyrke og -90 er svært dårlig.- Om Charge Amps Amp Guard er tilkoblet en extender/repeater, må du sikre at den har godt signal mot sitt tilgangspunkt.- Har kunden et mesh-system, kan det innebære at Charge Amps-produktene har vansker med å fokusere på tilgangspunktet med best signalstyrke. Den enkleste måten å omgå denne problematikken på, er å installere en extender/repeater med en annen SSID som bare Charge Amps-produktet er tilkoblet. Da kommer den til å holde seg tilkoblet til ett og samme tilgangspunkt.- Charge Amps Amp Guard kan også benytte 2,4 GHz, og derfor kan nettverk som sender ut både 2,4 og 5 GHz med samme SSID, forårsake problemer for Charge Amps Amp Guard.Også her kan en extender/repeater hjelpe. Installer den med en annen SSID enn det andre nettverket og sett den kun på 2,4 GHz.
  Alternativt kan du fjerne 5 Ghz-frekvensen fra nettverket om du vet at du kan klare deg uten. 5 Ghz gir høyere hastigheter, men har kortere rekkevidde. De fleste klarer seg likevel med hastigheten i 2,4 GHz-frekvensen.
 • For lav laveste strøm
  Alle biler har en laveste strøm de kan lade på. Dette er ulikt for de ulike bilmodellene. Dersom lastbalanseringen er satt til en lavere grense enn bilen klarer, blir ladingen avbrutt når bilen får for lite strøm.
Ladingen starter ikke

Dersom ladingen ikke starter som den skal, er den vanligste feilen følgende:

 • For høy øvrig forbruk i anlegget
  Som partner kan du se dette om du går inn på strømmåler under menyvalget «strømmåler». Der kan du se forbruksgrafene de siste 24 timene og de siste syv dagene.Se hva forbruket var ved tidspunktet for ladeøkten da kunden opplevde problemet. Se også generelt over om kunden har høyt forbruk og foreslå ev. å oppgradere hovedsikringen.Som sluttbruker kan du be partneren din om å få tilgang til å se grafene fra strømmåleren og se forbruket i anlegget.
 • For lav laveste strøm
  Alle biler har en laveste strøm de kan lade på. Dette er ulikt for de ulike bilmodellene. Dersom lastbalanseringen er satt til en lavere grense enn bilen klarer, starter ikke ladingen.
 • Rotert fra strømmåler til ladeboks
  Det er ikke uvanlig at noe blir rotert, enten i anlegget eller ved installasjonen. Dette kan du feilsøke ved å aktivere lastbalanseringen og deretter gå inn på ladeboksen og stille den ned til 1-fase. Start så en lading på L1. Se deretter under strømmåler på 24-timersgrafen, og se at grafen for L1 stiger i takt med ladingen. Gjenta prosedyren for L2 og L3.Stiger riktig graf i forhold til den fasen du har valgt der ladingen skal skje, er alt riktig. Dersom en annen fase stiger enn den ladingen skjer på, så har noe blitt rotert et sted.
  Kontroller da at innkommende L1, L2, L3 stemmer overens med innkommende L1, L2, L3 i ladeboksen.
  Sjekk også at strømtransformatorene til strømmåleren sitter på rett fase, og at de sitter riktig i terminalblokken.
Lader begrenset

Dersom ladingen ikke skjer som forventet, kan det ha følgende årsak

 • Strømmåler offline
  Om strømmåleren er offline, kan bilen lade på alle faser, men med en begrensning.
 • For høy belastning
  Om du har for høyt forbruk og ladeboksen er lastbalansert, blir ladingen begrenset. Hvis du som sluttkunde ikke har innblikk i forbruket ditt, kan du be partneren din om tilgang til å se dette.
 • Feil informasjon om bilmodellen
  Det er ikke uvanlig at bilmodellen ikke lader som forventet.På https://ev-database.org/ kan du finne de fleste elbilmodeller og hvordan disse lader. Kontakt bilprodusenten om du ikke finner det du leter etter.Ladbare hybrider lader oftest kun på 1-fase. Enkelte kan lade på 2-fase, men ingen lader på 3-fase.
 • Feil innstillinger
  Det er en risiko for at lastbalanseringen er feil innstilt. Føler du deg usikker som installatør, har Charge Amps en nettopplæring for installatører. Se kursethttps://www.chargeamps.com/charge-amps-installer-training/. Vi sender også ut flere veiledninger i forbindelse med opprettelsen av partnerkontoen. Hvis du ikke har disse, kan du kontakte Charge Amps’ kundestøtte på support@charge-amps.com.
Tilkobling

Om Charge Amps Amp Guard står som offline, kontroller følgende:

 • WiFi-konfigurasjon
  Om det står «Siste måling» og datoen er før installasjonsdatoen, er datoen fra da produktet ble testet i produksjonen. Det innebærer at det aldri ble gjort en konfigurasjon mot Wi-Fi, eller at det mislyktes.
 • Signalstyrke
  Om Charge Amps Amp Guard av og til blir koblet fra, kan du se på signalstyrken. Den bør i verste fall ligge rundt -80 dBm, hvor -60 dBm er svært bra signalstyrke og -90 er svært dårlig.
 • Tilgangspunkt
  Om Charge Amps Amp Guard er tilkoblet mot en extender/repeater, må du sikre at den har et godt signal mot sitt tilgangspunkt.
 • Mesh-nettverk
  Har anlegget et mesh-nettverk, kan enheter som er tilkoblet dette, ha problemer med å holde seg tilkoblet til det tilgangspunktet som har best signalstyrke. Dette kan omgås ved å bruke en extender/repeater med en annen SSID enn resten av nettverket, slik at Charge Amps-produktene kun kobler seg til disse.Ved trådløse mesh-nettverk er det også viktig at tilgangspunktene er jevnt fordelt. Dersom du plasserer et tilgangspunkt nær ladeboksen og det er lang avstand til neste tilgangspunkt, får du dårligere resultat enn hvis du har en jevn avstand mellom tilgangspunktene.
Installasjon
 • Strømtilkobling
  Charge Amps Amp Guard får strøm fra målerskapet til terminalblokken på Charge Amps Amp Guard. Fra en C10a til L1 og N på koblingsboksen eller 3 x C10 til L1, L2, L3 og N om kunden har solceller.
 • Solceller
  Du må koble inn samtlige faser i Charge Amps Amp Guard samt hake av for at installasjonen bruker solceller under «strømmåler» i partnerkontoen.
Sky
 • Konfigurasjon
  Du trenger en partnerkonto for å gjøre dette. Opprett en konto på my.charge.space uten å registrere deg på ladeboksen. Send deretter en e-post til support@charge-amps.com med følgende:- virksomhetens navn
  – adresse
  – e-postadresse (samt hvilken e-postadresse du brukte da du opprettet en konto på my.charge.space
  – telefonnummer
Garanti

Charge Amps garanti

Produktene våre er utviklet med intelligent programvare og teknologi i fokus. Derfor kan du forvente at Charge Amps produkter holder lenger. Vi er så sikre på produktenes holdbarhet at vi tilbyr 3 års garanti på alle produktene våre. Det er også mulig å forlenge garantien på Charge Amps produkter med to år og få totalt fem års garanti, noe som gir deg en tryggere investering. Dette gjelder for nye kunder samt allerede installerte produkter, så lenge det skjer i løpet av garantiperioden.

Ler mer om vår garantipolitikk.

Charging station Charge Amps Aura
Charge Amps Academy

Bli en sertifisert Charge Amps-installatør ved å ta Charge Amps‘ utdanning.

Les mer her og søk i dag.