Støtteordninger for elbiler og elbilladere i Europa: Komplett guide for privatpersoner og bedrifter

Landscape, forest

Støtteordninger for elbiler og elbilladere i Europa: Komplett guide for privatpersoner og bedrifter

Støtteordninger

Vår komplette guide for privatpersoner og bedrifter

Støtteordningene for elbil (EV) og elbilladere (EV-ladere) er forskjellige avhengig av hvor i Europa du befinner deg. Vi har samlet alt du trenger å vite om støtteordninger for elbiler i forskjellige deler av Europa. Bruk kartet nedenfor for å lese mer om hva som gjelder for akkurat ditt land.

Sverige

Etter innføring av forskjellige typer støtte og etter at det er blitt lansert elbiler med bedre batterier og rekkevidde, er Sverige nå et av de landene med raskest voksende antall elbiler. En viktig grunn er den statlige støtten ”Grön Teknik” – som har satt fart i omstillingen og gjør at det nå finnes ca. 107 000 ladbare biler i Sverige.

Den svenske regjeringen har som mål at Sverige skal bli karbonnøytralt innen år 2045. For at målet skal nås, er det innført flere støtteordninger:

Støtte for elbiler

Akkurat som Frankrike har Sverige et system for bonus-malus, som innebærer at biler med mindre utslipp får en ”bonus”, mens de som slipper ut mer, må betale økt bilavgift (malus) de første tre årene. Bonus-malus ble innført 1. juli 2018 og oppdatert med nye, skjerpede krav 1. april 2021.

Nye bonusregler:

 • Rendyrkede elbiler som slipper ut null gram karbondioksid, får økt bonus. Bonusen økes fra 60 000 til 70 000 kroner.
 • Utslippsgrensen for når et kjøretøy får ta del i klimabonusen, senkes fra 70 til 60 gram karbondioksid per kilometer.
 • Ladbare hybrider får senket klimabonus. Det høyeste bonusbeløpet for en ladbar hybrid blir 45 000 kroner, som senere senkes med 583 kroner for hvert gram utslipp opptil 60 gram. I praksis betyr det at ladbare hybrider får ca. 10 000 kroner mindre i innkjøpsbonus.

Nye malusregler

 • Utslippsgrensen fra når økt kjøretøyavgift tas ut, senkes til 90 gram karbondioksid per kilometer.
 • Den økte kjøretøyavgiften heves ved at karbondioksidbeløpet øker fra 82 kr til 107 kr per gram dersom kjøretøyet slipper ut mellom 90 og 130 gram karbondioksid per kilometer, og fra 107 kr til 132 kr per gram dersom kjøretøyet slipper ut over 130 gram karbondioksid per kilometer.

Skattefordeler

 • For tiden gjelder en rabatt på 25 % når du kjører elsykler, firehjulinger eller trehjulinger.
 • Bedriftsskatt: Firmabiler omfattes også av de nye reglene som trådte i i kraft 1 januar 2021. Her forsvinner avdraget på gassbiler og ladbare biler på 10 000 kr/år.

Miljøskatt

 • Kjøretøyskatten (malus) vil økes for bensin- og dieselbiler de første tre årene av kjøretøyets første skatteplikt fra og med 2019. Denne skatten kommer til å øke med tiden.

Lokal elbilstøtte

 • Gratis parkering på visse offentlige plasser.
 • Fri tilgang til kollektivfelt i visse områder.

Støtte for elbillading

Subsidier

Siden 1 januar 2021 gjelder skattereduksjonen «Grön Teknik». Støtten fungerer som et hvilket som helst ROT- eller RUT-avdrag, og hensikten med den er innkjøp og installasjon av ladestasjoner, solceller og batterier. Skattereduksjonen, eller støtten som noen sier, dekker ikke kostnader til reiser, utstyr eller administrasjon i forbindelse med installasjonen.

Hvem kan få Grön Teknik-støtte?

Alle privatpersoner som bor i borettslag, enebolig eller selveierleilighet med mulighet til å lade hjemme, har rett til denne skattereduksjonen. Støtten dekker alle installasjoner som er påbegynt, og betales fra og med 1. januar 2021.

Hvor mye er støtten for ladeboks på?

Grön teknik-fradraget inkluderer opptil 50 prosent av material- og arbeidskostnadene, men skattereduksjonen får ikke overstige 50 000 kroner i året. En viktig ting å huske på er at hvis du har brukt ROT- eller RUT-avdrag, må du passe på at du har betalt tilstrekkelig med skatt i løpet av året for å kunne benytte deg av hele skattereduksjonen.

Norge

Norge er best i Europa når det gjelder elbilutvikling, og det bygger på et langvarig engasjement som strekker seg helt tilbake til 1990-tallet. Planen var opprinnelig å ha 100 000 elbiler i 2020, men Norge nådde målet allerede i 2018. Nesten 60 % av alle nye biler som ble solgt i Norge i mars 2019, var helelektriske. Interessant nok inneholder ikke Norges fordelsprogram mange subsidier til elbiler og ladere, i stedet tilbys det skattelettelser og store investeringer i offentlig administrert infrastruktur for elbillading, som vi skal se nedenfor:

Støtte for elbiler

Skattefordeler

 • Innkjøpsskatt og moms: Ingen innkjøpsskatt og ingen moms ved kjøp av elbil.
 • Årsavgift: 75–90 % skattesenkning for både helelektriske kjøretøy og plug-in-hybrider
 • Bedriftsskatt: 50 % rabatt for både helelektriske kjøretøy og plug-in-hybrider
 • Fritak fra engangsavgift
 • Fritak fra 25 % merverdiavgift

Lokale fordeler

 • Ifølge norsk lov må fylker og kommuner tilby halv pris for elbiler sammenlignet med fossilbiler på ferger, offentlige parkeringsplasser og bomveier.
 • I praksis betyr dette både rabatter og fullstendig fritak fra bompenger, fergeavgifter og parkeringsavgifter, alt etter sted.

Støtte til elbilladere

Offentlige investeringer i ladere

Norge har mer enn 10 000 offentlige ladestasjoner, og mer enn 1500 biler kan lades raskt samtidig. I stedet for å tilby skattesenkninger og subsidier til privatpersoner og bedrifter har Norge fokusert på å investere i offentlig ladeinfrastruktur. Disse programmene for elbilladere fokuserer i øyeblikket på følgende:

 • offentlig finansiering av hurtigladestasjoner hver 50. kilometer på hovedveier
 • Oslos økning av budsjett for distribusjon av ladeinfrastruktur i 2018
 • dobling av budsjettet for borettslag når det gjelder installasjon av ladere, til 20 millioner norske kroner (2,1 millioner euro)
 • visse lokale bensinstasjoner har begynt å erstatte bensinpumper med elladere, noe som har økt den lokale ladeinfrastrukturen som finnes for elbileiere

Storbritannia

Storbritannia har en omfattende strategi for elektrifisering som kalles «veien til null». Landet har et offentlig kontor nullutslippskjøretøy (OZEV) som sammen med diverse statlige institusjoner arbeider med å avvikle salget av fossilbiler innen 2040. Landet vil i de kommende årene investere 500 millioner pund i grønn teknologi.

Elbilmarkedet i Storbritannia vokser raskt med mer enn 164 100 helelektriske biler på de britiske veiene, ifølge statistikk fra høsten 2020. Dessuten finnes det mer enn 373 600 plugin-modeller, deriblant plugin-hybrider (PHEV).

Den siste sammenstillingen av tall fra organisasjonen «Society of Motor Manufacturers and Traders» (SMMT) viser at helelektriske modeller sto for 6,7 prosent av de totale nybilregistreringene, og legger vi til plugin-hybrider, stiger tallet til 10,5 prosent.

Støtte for elbiler

Subsidier

 • Kjøpsstøtte: Kjøretøy med lave utslipp kan delta i Plug-in Car Grant, noe som innebærer at kjøpere kan få opptil:
  • 35 % av kostnaden for en elbil (opptil maks. £ 3500 avhengig av modell)
  • 20 % av kostnaden for en elektrisk motorsykkel eller moped (opptil maks. £ 1500).
  • 20 % av kostnaden for en elektrisk varebil (opptil maks. £ 8000).
  • 20 % av kostnaden for en stor elektrisk varebil eller lastebil (opptil maks. 20 000 pund for de første 200 bestillingene, deretter opptil maks. 8000 pund).
  • 20 % av kostnaden for en el-taxi (opptil maks. £ 7500)
 • Det er OZEV som administrerer støtten. Det kreves ingen tiltak for å dra nytte av støtten, ettersom forhandlerne kalkulerer inn støtten i prisen på kjøretøyet.
 • Det finnes også støtte til å installere elbilladere hjemme via via Electric Vehicle Homecharge Scheme, som gjelder opptil 350 £ ved installasjon av ladestasjon hjemme.

Skattefordeler

 • Eierskatt: rent elektriske kjøretøy som koster under 40 000 £, er fritatt fra den årlige eierskatten.
 • Firmabilskatt: Bedrifter som kjøper elbiler, kan skrive av 100 % av innkjøpsprisen mot firmabilskatten dersom kjøretøyet ikke slipper ut mer karbondioksid enn 50 g/km. Elbiler som slipper ut mer karbondioksid enn 50 g/km, har en fastsatt firmabilskatt på 18 % per år, les mer her.

Lokale og regionale EV-incitamenter for privatpersoner og bedrifter

 • Skottland: Den skotske regjeringen tilbyr et rentefritt lån for å støtte førere som bytter til en elbil eller hybridbil. Lån på opptil £ 35 000 for å dekke kostnaden for å kjøpe et nytt el-/hybridkjøretøy, som betales tilbake i løpet av en periode på 6 år.
 • Nord-Irland: Det finnes en støtte på maksimalt 5000 euro for privatkjøpte el-biler og en maksimal støtte på 3800 euro for dem som kjøpes til næringsvirksomhet. Les mer her.
 • London: Elbiler og plug-in-hybrider (PHEV) er unntatt fra Londons rushavgifter frem til 2025.
 • Lokale parkeringsfordeler: Det finnes kostnadsfri og kostnadsredusert parkering for elbiler på visse steder.
 • Ytterligere fordeler: Den britiske regjeringen planlegger å gi elbiler spesielle grønne registreringsskilter slik at de lettere kan dra nytte av lokale fordeler, for eksempel gratis parkering, bruk av kollektivfelt og adkomst til områder som er stengt for vanlige kjøretøy.

Fordeler – elbillading

Av nullutslippsstrategiens totale budsjett på 290 millioner pund er 80 millioner pund øremerket til forbedring av infrastruktur for elbillading, noe som blant annet innebærer følgende områder:

Nasjonale ladefordeler for privatpersoner og bedrifter

Subsidier:

Støtte til elbillading hjemme: «Electric Vehicle Homecharge Scheme» (EVHS) gjør det mulig for kjøpere av elbiler å få støtte på opptil 75 % (maks. 350 £, inkl. moms) av de totale innkjøps- og installasjonskostnadene til en elbillader hjemme. Ordningen omfatter også firmabiler og leasing-biler.

Støtte til elbillading på arbeidsplasser: Workplace Chargepoint Grant er et opplegg som gir forskuddsstøtte til kjøp og installasjon av ladestasjoner på arbeidsplasser:

Fra 1. april 2020: Bedrifter kan få dekket 75 % av alle innkjøps- og installasjonskostnader, opptil maks. 350 £ i hvert tilfelle for maks. 40 steder.

Skattefordeler:

Skattefordeler for bedrifter: Bedrifter som installerer ladeinfrastruktur, kan få adgang til skattefordeler gjennom førsteårserstatning på 100 % (FYA) for utgifter knyttet til ladeutstyr for elbiler.

Lokale og regionale fordeler for privatpersoner og bedrifter

Subsidier:

Støtte til ladestasjoner i hjem i Skottland: «Energy Saving Trust» gjør det mulig for kjøpere av elbiler å få støtte på opptil 300 britiske pund av de totale innkjøps- og installasjonskostnadene for en elbillader i hjemmet. Denne støtten fås i tillegg til OZEV-støtten på 350 £ som nevnes ovenfor.

Støtte for ladestasjoner på arbeidsplasser i Skottland: «Energy Saving Trust» gjør det mulig for bedrifter å få finansiering av innkjøp og installasjonskostnader for elbilladere på arbeidsplassen. Det nye antallet EV-ladere som det kan gis økonomisk støtte til, avhenger av mengden og typen av firmaeide og privateide elbiler.

Danmark

Danmark henger litt etter Norge og Sverige når det gjelder elbiler og ladestasjoner. Etter at regjeringen begynte å avvikle incitamentet på elbil i 2015, sank salget av elbiler i landet. I 2017 representerte elbilsalget faktisk bare 0,4 % av alt bilsalg i landet. Men takket være en ny klimalov og skroting av EV-skatteskjerpelser i 2019 er saker og ting i ferd med å bli bedre i Danmark. Deres elbilmarkedsandel er nå på ca. 4 %. Noen av tiltakene nedenfor ligger til grunn for økningen:

Støtte for elbiler

Skattefordeler

 • Registreringsskatt: Danmark tok tidligere og fjernet registreringsskattfordelene for elbiler, noe som resulterte i at elbilsalget sank i landet.
 • I april 2017 innførte den danske regjeringen også et fradrag i registreringsskatten basert på på batterikapasitet.
 • Eierskatt: I Danmark er skattene basert på drivstoff-forbruk og vekt. Elbiler betaler lavest beløp, og plug-in-hybrider betaler mindre enn tilsvarende diesel- eller bensinbil.

Lokale fordeler

 • Parkeringsavgifter: Elbiler er unntatt for parkeringsavgifter opptil 5000 DKK (670 €) per år.

Subsidier for privat/offentlig innkjøp av elbiler

 • Offentlige anskaffelser: Siden 2013 har de danske energimyndighetene finansiert programmer for å støtte kommuners og bedrifters innkjøp av elbiler.

Støtte for elbillading

Skattefordeler

 • Danmark tilbyr for tiden en skattelette som innebærer at bedrifter som leverer ladepunkter til næringsvirksomhet, kan få en rabatt på strømskatten på ca. 1 DKK (0,13 €) per kilowattime.

Fordelaktige tariffer for busser

 • Fordelaktige tariffer for lading av elbusser kommer til å fortsette til 2024.

Finland

Akkurat som Danmark har Finland litt å ta igjen sammenlignet med nabolandene. Finland hadde lenge svært få incitamenter og fremfor alt ingen subsidier for elbiler. Regjeringen har vært positivt innstilt til biodrivstoff, og inntil nylig hadde landet meget lavt salg av elbiler. Gjennom forskjellige typer av støtte har salget imidlertid økt de siste årene, og i 2020 lå andelen av elbiler på 14 prosent.

Støtte for elbiler

Miljøskatt

 • I Finland har drivstoffskattene mer enn doblet dieselprisen og mer enn tredoblet bensinprisen, noe som gjør elbiler til et svært kostnadseffektivt alternativ.

Subsidier

 • Innkjøpsstøtte: Privatpersoner kan få opptil 2000 € for nye elbiler så lenge bilprisen ikke overstiger 50 000 €.
 • Den finske regjeringen har et skrotingsprogram annethvert år (2015, 2017 og 2018 og trolig igjen i nær fremtid) som tilbyr bonuser på opptil € 2000 for skroting av gamle diesel-/ bensinbiler og kjøp av nye elbiler og ladbare hybrider.

Skattefordeler

 • Fordeler på eierskatt: Elbiler betaler den laveste skattesatsen (5 %) ut fra den CO2-baserte registreringsskatten.

Støtte til elbilladere

Investering i offentlig ladeinfrastruktur

 • Helsinki, Finlands hovedstad, har investert 4,8 millioner euro i å bygge offentlige ladestasjoner de siste tre årene, noe som nesten har tredoblet antallet ladestasjoner i landet. Den finske regjeringen har kunngjort et budsjett på 5,5 millioner euro for å øke ladeinfrastrukturen fra 2020–2021.

Subsidier

 • I 2016 utvidet arbeids- og næringsdepartementet sitt subsidieprogram for ladestasjoner som en del av et energiinvesteringsprogram og bevilget 4,8 millioner euro til å utvikle offentlig ladeinfrastruktur i Finland. Dette programmet tilbyr subsidier til kommersielle organisasjoner som vil bygge ladeinfrastruktur og lease elbiler som firmabiler. Organisasjonene kan få støtte for opptil 35 % av investeringene og opptil 30 % av kapitalandelen av leasingkostnaden.

Tyskland

Tyskland har noen av de mest sjenerøse elbilgodene i Europa siden landet tar sikte på å nå målet med 10 millioner elbiler og 1 million ladestasjoner innen 2030. Sommerens stimulanspakke på 130 milliarder euro etter COVID-19 omfatter betydelig finansiering for å øke EV-incitamentene enda mer, noe som innebærer at eksempelvis en Seat Mii Electric nå kan kjøpes for under 11 000 €. Her er alt du trenger å vite:

Støtte for elbiler

Subsidier

Tysklands “Umweltbonus”-program (miljøbonus) oppmuntrer til innkjøp av elbiler og avvikling av diesel- og bensinbiler med fordeler som:

 • Innkjøpsstøtte:
  • For kjøretøy opptil 40 000 euro:
   • Helelektrisk: 9000 euro
   • Plug-in-hybrid: 6750 euro
  • For kjøretøy opptil 65 000 euro:
   • Helelektrisk: 7500 euro
   • Plug-in-hybrid: 5625 euro
  • En ytterligere bonus på 100 euro kan fås dersom den innkjøpte elbilen er utstyrt med et akustisk varslingssystem (AVAS)
  • Frem til 2030 er det en engangssubsidie på opptil 50 % av innkjøpskostnadene for helelektriske kjøretøy som brukes til kommersielle leveranser.

Skattefordeler

Kfz-Steuer (motorvognskatt):

 • Helelektriske kjøretøy som registreres mellom 2011 og 2030, har 10 års fritak fra denne skatten. Dette innebærer at elbilselgere i Tyskland i gjennomsnitt kan spare ca. 194 euro i eierskatt per bil og år, men alt etter biltype kan dette sifferet til og med bli høyere.
 • Elbiler og hybrider betaler skatt, men det er lavere for dem enn for diesel-/bensinbil, siden det står i samsvar med karbondioksidutslippet.

Firmabilskatt:

 • Privat bruk av en helelektrisk firmabil med listepris på under 60 000 euro beskattes kun med 0,25 % av listeprisen per måned. Til sammenligning beskattes bensin-/dieselbiler med 1 %.
 • Privat bruk av en hybridfirmabil eller en helektrisk firmabil med listepris på over 60 000 euro beskattes kun med 0,5 % av listeprisen per måned. Til sammenligning beskattes bensin-/dieselbiler med 1 %.

Moms:

 • Har falt i perioder, eksempelvis fra 19 til 16 % mellom 1. juli og 30. desember 2020. Dette skatteincitamentet har vært til gagn for både helektriske biler og hybrider.

Lokal støtte for elbiler

 • Opptil 1500 euro i ytterligere innkjøpsstøtte fra byer og kommuner avhengig av ditt bosted (du kan kontrollere dette her)
 • Ytterligere elbilstøtte betales ofte av lokale energiprodusenter til nye eller eksisterende kunder
 • Gratis parkering
 • Reserverte parkeringsplasser
 • Bruk av kollektivfelt

Støtte for elbillading

Subsidier til privatpersoner:

Nasjonale støtteordninger:

 • KfW-banken ble lansert i november 2020 og investerte 3 millioner euro i initiativet “Wohngebäude 440”
  • Den tilgjengelige subsidien dekker 900 euro per ladestasjon, inklusive:
   • kostnadene for installasjon og tilkobling av ladestasjonen
   • kostnadene til et energistyringssystem for å styre ladestasjonen

Kriterier for den nasjonale støtten

 • Gjelder private eiere, leietagere eller utleiere
  • Offentlige ladestasjoner eller ladere til firmabiler inngår ikke
  • Innkjøpskostnaden pluss installasjonskostnaden må komme opp i 900 euro
  • Ladestasjonen må drives med 100 % fornybar energi
  • Gjelder kun ladere med 11kW ladeeffekt og et intelligent styringssystem

Regionale støtteordninger:

 • Nordrhein-Westfalen: 50 % (maks. 1000 euro) av innkjøps- og installasjonskostnadene for din private EV-lader via «Sofortprogram Elektromobilität»
 • München: 40 % av de totale nettokostnadene (maks. 3000 euro per ladepunkt opptil 22 kW kapasitet; maks. 10 000 euro per hurtiglader med kapasitet over 22 kW): inkluderer innkjøpspris, installasjon og planlegging
 • Hannover: 500 euro i støtte for innkjøp og installasjon av smart ladestasjon og
 • Limburg: 300 euro i støtte per ladepunkt

Subsidier til offentlige ladestasjoner

 • En subsidie på opptil 3000 euro for innkjøp av ladestasjoner på opptil 22 kW.
 • En subsidie på opptil 12 000 euro for innkjøp av DC-lader opptil 100 kW.
 • En subsidie på opptil 30 000 euro for innkjøp av DC-lader over 100 kW.
 • Tilkoblinger til nettet subsidieres med opptil 5000 euro for lavspenning og 50 000 euro for mellomspenning.

Skattefordeler

 • Privatbileiere og firmabileiere av elbiler som lades i arbeidsgiverlokaler, er unntatt fra å erklære dette som fordel i skattemeldingen.
 • Firmabileiere som lader elbilene sine hjemme, kan dra nytte av en skattesenkning.
 • Arbeidsgivere som tilbyr gratis lading av el-motorvogn eller sykler, vil ikke beskattes for denne tjenesten før i 2030.

Statlige incitamenter og og støtte – forts. koronastimuli

2030 klimaplan og den nyeste økonomiske stimulanspakken etter korona

 • Batterier og infrastruktur: Som en del av den nye pakken på 130 milliarder euro kommer 2,5 milliarder euro til å gå til battericelleproduksjon og utbygging av ladeinfrastrukturen, med mål om å ha 1 million ladestasjoner innen 2030.
 • Elektrifisering av bensinstasjoner: Den tyske regjeringen har kunngjort planer om å kreve at alle bensinstasjoner også tilbyr strømlading i fremtiden. Dette vil innebære at bensinstasjoner også kommer til å fungere som ladestasjoner.
 • Støtte til produsenter: Som en del av et bonusprogram for 2020 og 2021 å investere i «ny teknologi, prosesser og anlegg».
 • Erstatningsprogrammer for flåter, som en del av pakken med økonomisk stimulans etter covid-19 er disse utformet for å sikre at små og mellomstore bedrifter og sosiale tjenester ikke skjærer ned på fornyelsen av sine kjøretøyflåter under den finansielle usikkerheten i forbindelse med pandemien. Det første programmet er «Sozial & Mobil», som skal fremme elektrisk mobilitet i bytrafikk og støtte ideelle organisasjoner med et tildelt fond på 200 millioner euro i 2020 og 2021. Det andre programmet er beregnet på forhandlere og små og mellomstore bedrifter som bruker elbiler på opptil 7,5 tonn.
 • Midler til buss og lastebil: I en periode frem til slutten av 2021 kommer finansieringen til å økes for elbusser og el-lastebiler og ladeinfrastrukturen for disse. Private og kommunale operatører vil få 1,2 milliarder euro for å bytte til alternative drivverkstyper, som et incitament til å gjøre bytransporten mer elektrisk.

Nederland

Nederland har godt rykte når det gjelder å løfte frem elbiler, og det er blant annet enormt mange elbilladere i landet. Dette er faktisk det landet i verden som har størst antall ladestasjoner per elbil og 100 km. Med de støtteordningene som finnes, er kostnadene for elbileiere på samme nivå som diesel- og bensinbiler: De viktigste støtteordningene er blant annet:

Støtte for elbiler

Subsidier

 • 4000 euro for å kjøpe eller leie en ny elbil
 • 2000 euro for å kjøpe eller leie en brukt elbil

Skattefordeler

 • Innkjøpsskatt (BPM): Kjøretøy med helelektrisk drift er fullt ut fritatt innkjøpsskatt, og hybrider betaler en redusert avgift basert på utslippsnivå.
 • Eierskatt (MRB): Frem til 2024 er kjøretøy med helelektrisk drift unntatt fra denne skatten, og hybrider får 50 % rabatt. I 2025 betaler helelektriske biler kun 25 % og hybrider 75 % av skatten.
 • Bedriftsskatt («Bijtelling»): Elbileiere betaler en redusert avgift i 2020 (8 %), 2021 (12 %), 2022–24 (16 %) og i 2025 (17 %) i stedet for standardavgiften på 22 %
 • Planer for 2025 tyder på at el-motorvogner kan fritas for merverdiavgift og motorvognskatt, men dette er ennå ikke bekreftet.

Miljøskatt

 • Straffetiltak: Karbondioksidutslipp fra biler som er mer enn 12 år gamle, må fra og med 2019 betale ytterligere 15 % utover den eksisterende eierskatten.
 • Skattene på bensin og diesel ble økt med én cent per liter i 2020 og kommer til å økes med ytterligere én cent i 2023.

Forbud mot bensin-/dieselbiler

 • Fra 2030 er det kun tillatt med nyregistrering av utslippsfrie kjøretøy i Nederland.

Støtte til elbilladere

 • Det finnes for øyeblikket ingen nasjonal støtte for private kjøp av ladestasjoner. Nederland har imidlertid to ordninger når du kjøper firmabil: «Milieu-investeringsaftrek» (MIA) og «Willekeurige afschrijving milieu-investeringen» (Vamil)
  • MIA gjør det mulig for bedriftseieren å dra nytte av et investeringsfradrag på opptil 36 % av investeringsbeløpet.
  • Vamil lar entreprenøren skrive av 75 % av investeringskostnadene. Dette kan gjøres på et tidspunkt etter eget valg og gir en likviditets- og rentefordel.
 • En elbil har rett til MIA på opptil maks. 40 000 euro. Ladestasjonen kan inngå i MIA-subsidien sammen med EV, men den kan også rapporteres separat når:
  • den totale investeringen er på minst 2500 euro
  • ladeplassen er deres egne lokaler
  • ladepunktet brukes til lading av egne elbiler Egne leasing-biler betraktes også som egne elbiler
 • For begge systemene er det viktig at den mijøvennlige teknologien eller utrustningen oppfyller kravene i en beskrivelse på miljøliste. Ladesteder for elbiler kategoriseres som kode G 3720 på listen
  • Budsjettet for 2021 på 114 millioner euro for MIA og 25 millioner euro for Vamil
 • Dessuten installerer lokale myndigheter og kommuner offentlige ladestasjoner gratis på forespørsel (f.eks. MRA-Elektrisch hvor deltagende kommuner kan søke om en offentlig ladestasjon gratis)
  • Visse selskaper er leid inn for å installere offentlige ladestolper, f.eks. samarbeider Vattenfall & Heijmans i 62 kommuner, Allego i provinsene Groningen og Drenthe

Frankrike

Frankrike har fått oppmerksomhet for sitt engasjement når det gjelder elektrifisering, og den nåværende presidenten Macron presenterte nylig en redningsplan på 8 milliarder euro for den lokale bilindustrien. Som en del av planen skal landet ha over 100 000 offentlige ladestasjoner neste år og produsere 1 million elbiler i året frem til 2025. For at disse målene skal nås, er det satt av 1,3 milliarder euro til incitamenter, som blant annet innebærer at innbyggerne kan spare opptil 19 000 euro når de kjøper elbil. Her er en oversikt over de viktigste incitamentene:

Støtte for elbiler

Subsidier

 • Innkjøpsstøtte (økologisk bonus):
  • En bonus på opptil 7000 euro for kjøretøy som slipper ut 20 g CO2/km eller mindre
  • En bonus på opptil 2000 euro for plug-in-hybrider som slipper ut mellom 21 g og 50 g CO2/km
 • Avfallsordning (konverteringsbonus): opptil 5000 euro for kjøp av brukte eller nye elbiler og hybrider hvis du kvitter deg med dieselbilen (eldre enn 2001) eller bensinbilen (eldre enn 1997).
 • Sonebonus med lave utslipp: 1000 euro i subsidier for kjøp elbil dersom du bor eller jobber i en lavutslippssone

Skattefordeler

 • Registreringsskatt: Både helelektriske kjøretøy og plug-in-hybrider har rett til enten 50 % rabatt eller til å bli helt fritatt fra å betale registreringsavgift (carte grise) i Metropolitan France, alt etter region.
 • Bedriftsskatt: Helelektriske kjøretøy er fritatt fra denne skatten.

Lokale fordeler

 • Opptil 6000 euro i ytterligere innkjøpsstøtte finnes i spesifikke regioner
 • Opptil to timers gratis parkering i visse kommuner med grønt kort (rettighet for elbiler).
 • Borgermesteren i Paris uttalte at de 3244 parkeringsplassene som tidligere var reservert Autolib-systemet – et offentlig elbildelingssystem som var tilgjengelig i Paris, Lyon og Bordeaux mellom 2011 og 2018, men nå er avviklet – skal bli gratis parkeringsplasser for elbileiere.

Støtte for elbillading

Subsidier

 • Subsidier til privatpersoner:
  • 300 euro skattekreditt («crédit d’impôt transition énergétique», CITE) ved kjøp og installasjon av elbillader i hovedboligen din
 • Subsidier til bedrifter:
  • Opptil 40 % av innkjøps- og installasjonskostnadene til ladestasjoner for bedrifter
 • Subsidier for leiligheter:
  • Opptil 50 % av innkjøps- og installasjonskostnadene til ladestasjoner i borettslag
 • Støtte til offentlige enheter:
  • Opptil 40 % av innkjøps- og installasjonskostnadene (maksimalt 2160 euro) for ladestasjoner som er installert av kommunene. Ladestasjonene må installeres på forespørsel fra elbilsjåfører og plasseres innenfor en radius på 500 meter fra deres bosted eller arbeidsplass.

Spania

Spania introduserte sitt første program for alternativ mobilitet i 2017 og har fått opp tempoet siden den gang. Første halvår av 2018 ble det solgt dobbelt så mange el-motorvogner som året før, og i 2019 ble det lansert et nytt program – Moves – med et budsjett på 45 millioner euro og et oppdrag om å fremme el-motorvogner og ladeinfrastruktur. Flere program, som Moves 2 og Renove, er blitt innført og bidrar til økt elektrifisering.

Her er de viktigste incitamentene:

Støtte for elbiler

 • Moves 2-planen (100 millioner euro), som ble lansert i juni 2020, viser de forskjellige subsidene som er blitt bevilget til kjøp av ladestasjon:
  • 40 % av den totale kostnaden (stasjon og installasjon) gis til privatpersoner og enkeltpersonforetak, mens det gis 30 % til bedrifter
 • Moves II vil i løpet av 2021 bli erstattet av det oppgraderte Moves III, med en investeringspakke på 400 millioner euro. Dersom etterspørselen krever det, kan beløpet øke med ytterligere 400 millioner euro frem til slutten av 2023
 • Selv om MOVES III er underlagt den nasjonale regjeringen, skal administrasjonen av selve midlene skje på regionalt nivå
 • Sluttkonsumenter som kjøper elbiler, har rett til å få opptil 7000 euro for en personbil og opptil 9000 euro for et lett nyttekjøretøy
  • – Faktorer som bilmodell (hybrid eller helt elektrisk) og skroting av det gamle (forbrenningsmotoren) kjøretøyet påvirker sluttbeløpet for de oppgitte subsidiene.
 • De mottatte subsidiene må inngå i skattemeldingen og er således gjenstand for anslagsvis 20 % beskatning.
 • Installasjonsbedriftene bistår vanligvis kunden med å fylle ut søknadsskjemaet og sende det inn til de regionale myndighetene. På grunn av langsom behandlingstid kan utbetaling av støtten skje opptil 1 år etter innsending.

Skattefordeler

 • Registreringsavgiftsfordeler: ingen registreringsavgift på elbiler.
 • Fordeler for eierskatt: unntak eller reduksjon av skatt avhengig av lokal policy. For eksempel har visse kommunefullmektige (inklusive Madrid, Barcelona, ​​Zaragoza og Valencia) valgt å senke den årlige eierskatten for elektriske og drivstoffeffektive kjøretøy på opptil 75 %.

Lokale fordeler

 • Avgiftsfritak på regionale motorveier for el-motorvogn.
 • Gratis parkering i utvalgte byer.
 • Kjørefelt som er reservert for kollektivtransport og kjøretøy med mange passasjerer, kan brukes av el-motorvogn.

Støtte til elbilladere

Privatpersoner og bedrifter kan få Moves II-subsidier på opptil 30–40 % av innkjøps- og installasjonskostnadene (opptil totalt 100 000 euro) for utvikling av offentlig og privat ladeinfrastruktur. Støtte distribueres og håndteres av hver frittstående enhet.

Portugal

Portugal har en høy andel plug-in-hybrider, som sto for 13,6 prosent av landets bilsalg i 2020. Salget av elbiler har økt kraftig siden 2017, mye takket være økonomiske incitamenter som subsidier og skattelettelser. Her følger en oversikt.

Nasjonale støtteordninger for kjøp av elbil

Den portugisiske regjeringens miljøfond har satt av 4 000 000 euro til finansiering i 2021 for å stimulere EV-eie:

 • Privatpersoner:
  • 3000 euro for kjøp av en ny BEV (bil/varebil), begrenset til 1 kjøretøy per person
  • 50 % av innkjøpsprisen (opptil maks. 1000 euro) for kjøp av en elektrisk godssykkel, begrenset til 1 per person
  • 50 % av innkjøpsprisen (opptil maks. 350 euro) for kjøp av en helelektrisk sykkel, moped eller motorsykkel, begrenset til 1 per person
 • Bedrift:
  • 6000 euro for innkjøp av en elbil eller et lettere nyttekjøretøy, begrenset til 2 kjøretøy per kandidat
  • 50 % av innkjøpsprisen (opptil maks. 1000 euro) for kjøp av en elektrisk godssykkel, begrenset til 4 per kandidat
  • 50 % av innkjøpsprisen (opptil maks. 350 euro) for kjøp av en helelektrisk sykkel, moped eller motorsykkel, begrenset til 4 per kandidat

Skattefordeler

Momsfordeler:

 • Det er fullstendig momsfritak for helelektriske kjøretøy med en listepris på under 62 500 euro og for hybrid-plugin-biler med en listepris på under 50 000 euro.
 • El-firmabiler beskattes ikke som en del av bedriftsskatten.

Fordeler for veiavgift:

 • Helelektriske kjøretøy (BEV):
  • Totalt fritak fra veiavgift.
 • Andre elbiler:
  • Skattereduksjon basert på karbonutslipp

Skattefordeler for kjøretøy:

 • Helelektriske kjøretøy (BEV):
  • Fullt fritak fra kjøretøyskatt.
 • Plug-in-hybrid-kjøretøy (PHEV) med en rekkevidde på over 50 km +
  • 60 % rabatt på kjøretøyskatt.

Skattefordeler for bedrifter:

 • Fritak fra bedriftsskatt for firmaflåter med elbiler.

EV-ladeincitament

 • Den portugisiske regjeringen utvikler et offentlig nettverk for strømavgifter med nasjonal dekning for å gjøre det enklere for elbilbrukere å kjøre rundt i landet. Sammen med private investeringer forventes det at 2000 ladestasjoner vil være fullt funksjonsdyktige i løpet av 2021, og det forventes at 20 000 vil installeres innen 2025.

Spare penger med EV-incitament i Portugal

Portugal har gjennomført et bredt spekter av skattefordeler og støtteordninger for å stimulere EV-eie slik at det blir mer attraktivt for kjøpere.. Landet investerer også i infrastruktur for elbillading i et forsøk på å gjøre det mer praktisk å eie elbil. Det virker også som private operatører kommer til å spille en viktig rolle for å utvikle ladenettet.

Oppsummering

Oversikten viser at de forskjellige europeiske landene har kommet ulikt på vei når det gjelder utviklingen av elbilmobilitet og infrastruktur. Oversikten viser også det er forskjeller i incitamenter mellom de forskjellige landene. Vi håper at en gjennomgang som denne kan bidra til å øke kunnskapsnivået og gjøre det enklere for land å lære av hverandres oppskrift på suksess.