Støtteordninger for elbiler og elbilladere i Norge: Komplett guide for privatpersoner og bedrifter

Landscape, forest

Støtteordninger for elbiler og elbilladere i Norge: Komplett guide for privatpersoner og bedrifter

Støtteordninger

Vår komplette guide for privatpersoner og bedrifter

Støtteordningene for elbil (EV) og elbilladere (EV-ladere) er forskjellige avhengig av hvor i Europa du befinner deg. Vi har samlet alt du trenger å vite om støtteordninger for elbiler i Norge.

Norge

Norge er best i Europa når det gjelder elbilutvikling, og det bygger på et langvarig engasjement som strekker seg helt tilbake til 1990-tallet. Planen var opprinnelig å ha 100 000 elbiler i 2020, men Norge nådde målet allerede i 2018. Nesten 60 % av alle nye biler som ble solgt i Norge i mars 2019, var helelektriske. Interessant nok inneholder ikke Norges fordelsprogram mange subsidier til elbiler og ladere, i stedet tilbys det skattelettelser og store investeringer i offentlig administrert infrastruktur for elbillading, som vi skal se nedenfor:

Støtte for elbiler

Skattefordeler

 • Innkjøpsskatt og moms: Ingen innkjøpsskatt og ingen moms ved kjøp av elbil.
 • Årsavgift: 75–90 % skattesenkning for både helelektriske kjøretøy og plug-in-hybrider
 • Bedriftsskatt: 50 % rabatt for både helelektriske kjøretøy og plug-in-hybrider
 • Fritak fra engangsavgift
 • Fritak fra 25 % merverdiavgift

Lokale fordeler

 • Ifølge norsk lov må fylker og kommuner tilby halv pris for elbiler sammenlignet med fossilbiler på ferger, offentlige parkeringsplasser og bomveier.
 • I praksis betyr dette både rabatter og fullstendig fritak fra bompenger, fergeavgifter og parkeringsavgifter, alt etter sted.

Støtte til elbilladere

Offentlige investeringer i ladere

Norge har mer enn 10 000 offentlige ladestasjoner, og mer enn 1500 biler kan lades raskt samtidig. I stedet for å tilby skattesenkninger og subsidier til privatpersoner og bedrifter har Norge fokusert på å investere i offentlig ladeinfrastruktur. Disse programmene for elbilladere fokuserer i øyeblikket på følgende:

 • offentlig finansiering av hurtigladestasjoner hver 50. kilometer på hovedveier
 • Oslos økning av budsjett for distribusjon av ladeinfrastruktur i 2018
 • dobling av budsjettet for borettslag når det gjelder installasjon av ladere, til 20 millioner norske kroner (2,1 millioner euro)
 • visse lokale bensinstasjoner har begynt å erstatte bensinpumper med elladere, noe som har økt den lokale ladeinfrastrukturen som finnes for elbileiere