Tilskud til elbiler og elbilopladere i Europa: Komplet guide til private og virksomheder

Landscape, forest

Tilskud til elbiler og elbilopladere i Europa: Komplet guide til private og virksomheder

Tilskud

Vores komplette guide til private og virksomheder

Tilskud til elbiler og elbilopladere er forskellige, afhængigt af hvor i Europa man befinder sig. Vi har samlet alt, hvad du har brug for at vide om tilskud til elbiler forskellige steder i Europa. Brug kortet herunder for at få mere at vide om, hvad der gælder i dit land.

Sverige

Efter at der er indført forskellige tilskud, og der er lanceret elbiler med bedre batterier og større rækkevidde, er Sverige nu et af de lande, hvor antallet af elbiler vokser hurtigst. Det skyldes ikke mindst statens støtteordning “Grön Teknik” – som har fremskyndet omstillingen, så der i øjeblikket er ca. 107.000 opladelige biler i Sverige.

Den svenske regering har det mål, at Sverige skal være CO2-neutralt i 2045. Der er indført en række støtteforanstaltninger for at nå målet:

Støtte til elbiler

Sverige har ligesom Frankrig et bonus-malus-system, som betyder, at biler med mindre udledning får en “bonus”, mens biler, der udleder mere, skal betale en forhøjet køretøjsafgift (malus) de første tre år. Bonus-malus blev indført 1. juli 2018 og opdateret med nye strengere krav 1. april 2021.

Nye Bonus-regler:

 • Rene elbiler, der udleder 0 gram CO2, får en større bonus. Bonussen forhøjes fra 60.000 SEK til 70.000 SEK.
 • Udledningsgrænsen for, hvornår et køretøj modtager klimabonussen, sænkes fra 70 til 60 gram CO2 km.
 • Plugin-hybrider får reduceret klimabonus. Det maksimale bonusbeløb for en plugin-hybrid bliver 45.000 SEK, som derefter reduceres med 583 SEK for hvert gram, der udledes op til 60 gram. Det betyder i praksis, at plugin-hybrider får ca. 10.000 SEK mindre i købsbonus.

Nye Malus-regler

 • Udledningsgrænsen for, hvornår der skal betales forhøjet køretøjsafgift, sænkes til 90 gram CO2 km.
 • Den forhøjede køretøjsafgift stiger, idet CO2-beløbet øges fra 82 til 107 SEK pr. gram, hvis køretøjet udleder mellem 90 og 130 gram CO2 km og fra 107 til 132 SEK pr. gram, hvis køretøjet udleder over 130 gram CO2 pr. km.

Afgiftsfordele

 • I øjeblikket får man en rabat på 25%, når man køber elcykler, firhjulede cykler eller trehjulede cykler.
 • Erhvervsafgift: Tjenestebiler er også omfattet af de nye regler, der trådte i kraft 1. januar 2021. Her forsvinder fradraget på 10.000 SEK om året for gasbiler og opladelige biler.

Miljøafgift

 • Køretøjsafgiften (malus) forhøjes for benzin- og dieselkøretøjer de første tre år fra køretøjets første afgiftspligt fra og med 2019. Denne afgift vil med tiden stige.

Lokal støtte til elbiler

 • Gratis parkering visse offentlige steder.
 • Fri adgang til taxa- og busbaner i visse områder.

Tilskud til elbilopladning

Støtteordninger

Pr. 1. januar 2021 er der indført et skattefradrag: “Grön Teknik“. Støtten fungerer som alle andre håndværker- eller servicefradrag og er beregnet til køb og installation af ladestationer, solceller og batterier. Skattefradraget – eller tilskuddet, som nogle kalder det – dækker ikke rejse-, udstyrs- eller administrationsomkostninger i forbindelse med installationen.

Hvem kan få Grön Teknik-fradrag?

Alle privatpersoner, der bor i en andelsboligforening, villa eller ejerlejlighed, og som ønsker at kunne oplade derhjemme, har ret til dette skattefradrag, der omfatter alle installationer, der påbegyndes og betales fra og med 1. januar 2021.

Hvor stort er fradraget for en ladeboks?

Grön Teknik-fradraget dækker op til 50% af materiale- og arbejdsomkostningerne, men skattefradraget kan maksimalt udgøre 50.000 SEK om året. Det er vigtigt at huske at sørge for, at du har betalt skat nok i løbet af året, for at kunne udnytte hele skattefradraget, hvis du også har brugt håndværker- eller servicefradrag.

Norge

Norge er europamester, når det gælder indførelse af elbiler. Det skyldes et langvarigt engagement, der strækker sig tilbage til 1990’erne. Den oprindelige plan var at have 100.000 elbiler i 2020, men det mål nåede Norge allerede i 2018. Faktisk var næsten 60% af alle nye biler, der blev solgt i Norge i marts 2019, rent eldrevne. Det er interessant, at landets fordelsprogram ikke indeholder mange tilskud til elbiler og elbilopladere, men i stedet tilbyder skattelettelser og store investeringer i den offentligt administrerede ladeinfrastruktur, som det fremgår herunder:

Støtte til elbiler

Afgiftsfordele

 • Registreringsafgift og moms: Ingen registreringsafgift og ingen moms på køb af elbiler.
 • Årlig vejafgift: 75-90% årlig vejafgiftsnedsættelse både for rene elkøretøjer og plugin-hybrider.
 • Erhvervsafgift: 50% rabat på afgifter for tjenestebiler, både rene elkøretøjer og plugin-hybrider.
 • Fritagelse for registreringsafgift.
 • Fritagelse for moms (25%).

Lokale fordele

 • I henhold til norsk lovgivning skal amter og kommuner tilbyde halv pris for elbiler på færger, offentlig parkering og vejafgifter i forhold til biler, der kører på fossile brændstoffer.
 • Det betyder i praksis både rabatter og total fritagelse for vejafgifter, færgeafgifter og parkeringsafgifter, afhængigt af sted.

Støtte til elbilopladere

Offentlige investeringer i opladere

Norge har over 10.000 offentlige ladestationer, og mere end 1.500 biler kan hurtigoplade samtidig. Norge har i stedet for at tilbyde skattelettelser og tilskud til borgere og virksomheder fokuseret på at investere i offentlig afgiftsinfrastruktur. Det norske program for elbilopladere har i øjeblikket fokus på:

 • Offentlig finansiering af hurtigladestationer for hver 50 km på hovedveje.
 • Øget budget i Oslo til udvidelse af ladeinfrastruktur i 2018.
 • Fordobling af budgettet til installation af opladere i boligforeninger til 20 mio. NOK (2,1 mio. EUR).
 • Nogle lokale tankstationer er begyndt at erstatte benzinstandere med elbilopladere, og det har udvidet den lokale ladeinfrastruktur til elbilejere.

Storbritannien

Storbritannien har en omfattende elektrificeringsstrategi, der kaldes “vejen til nul”. Landet har et officielt kontor for nulemissionskøretøjer (OZEV), som sammen med forskellige statslige myndigheder arbejder på at eliminere salget af fossile køretøjer inden 2040. Storbritannien vil i de kommende år investere 500 mio. GBP i grøn teknologi.

Det britiske elbilmarked vokser hurtigt med mere end 164.100 rene elbiler på de britiske veje ifølge statistik fra efteråret 2020. Derudover er der mere end 373.600 plugin-modeller, herunder plugin-hybrider (PHEV).

De seneste tal fra Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) viser, at rene elmodeller tegner sig for 6,7% af de samlede registreringer af nye biler, og hvis vi lægger plugin-hybriderne til, er tallet 10,5%.

Støtte til elbiler

Støtteordninger

 • Tilskud til køb: Lavemissionskøretøjer kan udnytte Plug-in Car Grant, som betyder, at købere kan få op til:
  • 35% af prisen på en elbil (op til højst 3.500 GBP afhængigt af modellen).
  • 20% af prisen på en elmotorcykel eller elknallert (op til maks. 1.500 GBP).
  • 20% af prisen på en elvarevogn (op til maks. 8.000 GBP).
  • 20% af prisen på en stor elvarevogn eller ellastbil (op til maks. 20.000 GBP for de første 200 bestillinger, derefter op til maks. 8.000 GBP).
  • 20% af prisen på en eltaxa (op til maks. 7.500 GBP).
 • Det er OZEV, der administrerer tilskuddet. Man behøver ikke foretage sig noget for at få tilskuddet, fordi forhandlerne trækker tilskuddet fra køretøjets pris.
 • Man kan også få et tilskud på op til 350 GBP ved installation af en ladestation derhjemme via Electric Vehicle Homecharge Scheme.

Afgiftsfordele

 • Ejerafgift: Rene elkøretøjer, der koster mindre end 40.000 GBP, er fritaget for den årlige ejerafgift.
 • Afgift på erhvervsbiler: Virksomheder, der køber elbiler, kan afskrive 100% af købsprisen i forhold til deres selskabsskattepligt, hvis køretøjet ikke udleder mere end 50 g CO2 pr. km. For elbiler, der udleder mere end 50 g CO2 pr. km, er afgiften på erhvervsbiler fastsat til 18% om året. Læs mere her.

Lokale og regionale elbil-incitamenter for private og virksomheder

 • Skotland: Den skotske regering tilbyder et rentefrit lån som støtte til bilister, der skifter til en elbil eller hybridbil. Der kan lånes op til 35.000 GBP til dækning af omkostningerne ved at købe et nyt elkøretøj/hybrid-køretøj, som tilbagebetales over en periode på 6 år.
 • Nordirland: Der ydes et tilskud på højst 5.000 EUR til privates køb af elbil. Til erhvervsmæssige køb af elbiler ydes et tilskud på højst 3.800 EUR. Læs mere her.
 • London: Elbiler og plugin-hybrider (PHEV) er fritaget for Londons trængselsafgifter indtil 2025.
 • Lokale parkeringsfordele: Nogle steder tilbydes der gratis parkering og parkering med nedsat afgift for elbiler.
 • Yderligere fordele: Den britiske regering har planer om at give elbiler særlige grønne nummerplader, så de lettere kan udnytte lokale fordele som f.eks. gratis parkering, brug af busbaner og adgang til områder, der er lukkede for almindelige køretøjer.

Fordele – elbilopladning

Af det samlede budget for nulemissionsstrategien på 290 mio. GBP er 80 mio. GBP afsat til at forbedre infrastrukturen til elbilopladning. Det omfatter bl.a. følgende områder:

Nationale opladningsfordele for private og virksomheder

Støtteordninger:

Tilskud til opladning af elbiler i hjemmet: Electric Vehicle Homecharge Scheme (EVHS) giver købere af elbiler mulighed for at få tilskud på op til 75% (maks. 350 GBP inkl. moms) af de samlede købs- og installationsomkostninger til en elbiloplader i deres hjem. Erhvervsbiler og leasede biler er også omfattet af ordningen.

Tilskud til opladning af elbiler på arbejdspladser: Workplace Chargepoint Grant er en ordning, der giver tilskud til startomkostninger ved køb og installation af ladestationer på arbejdspladser:

Efter den 1. april 2020: Virksomheder kan få dækket 75% af alle købs- og installationsomkostninger op til maks. 350 GBP for hvert køb dog maksimalt 40 steder.

Afgiftsfordele:

Erhvervsmæssige afgiftsfordele: Virksomheder, der installerer ladeinfrastruktur, kan opnå afgiftsfordele i form af 100% førsteårskompensation (FYA) for udgifter i forbindelse med opladningsudstyr til elkøretøjer.

Lokale og regionale fordele for private og virksomheder

Støtteordninger:

Tilskud til ladestationer i private hjem i Skotland: Energy Saving Trust giver købere af elbiler mulighed for at få tilskud på op til 300 GBP til de samlede købs- og installationsomkostninger til en elbiloplader i deres hjem. Dette tilskud er tilgængeligt ud over ovennævnte OZEV-tilskud på 350 GBP.

Tilskud til ladestationer på arbejdspladser i Skotland: Energy Saving Trust gør det muligt for virksomheder at få finansieret købs- og installationsomkostninger til elbilopladere på arbejdspladsen. Det nøjagtige antal elbilopladere, der kan ydes økonomisk støtte til, afhænger af mængden og typen af virksomheds- og medarbejderejede elbiler.

Danmark

Danmark halter lidt bagefter Sverige og Norge, når det gælder elbiler og ladestationer. Efter at regeringen i 2015 begyndte at udfase incitamenterne til elbiler, faldt salget af elbiler. Salget af elbiler udgjorde i 2017 faktisk kun 0,4% af alt bilsalg i Danmark. Takket være en ny klimalov og afskaffelse af afgiftsstigninger på elbiler i 2019 er forholdene i Danmark imidlertid ved at blive bedre. Markedsandelen for elbiler er nu ca. 4%. Stigningen skyldes bl.a. nogle af tiltagene herunder:

Støtte til elbiler

Afgiftsfordele

 • Registreringsafgift: Danmark fjernede på et tidspunkt den fordelagtige registreringsafgift for elbiler, hvilket resulterede i et fald i salget af elbiler.
 • I april 2017 indførte regeringen også et fradrag i registreringsafgiften baseret på batterikapacitet.
 • Ejerafgift: I Danmark er afgifterne baseret på brændstofforbrug og vægt. Afgiften er lavest for elbiler, og for plugin-hybrider er den mindre end den tilsvarende afgift for diesel- og benzinbiler.

Lokale fordele

 • Parkeringsafgifter: Elbiler er fritaget for parkeringsafgifter op til 5.000 kr. om året.

Tilskud til privat/offentligt køb af elbiler

 • Offentlige indkøb: Energistyrelsen har siden 2013 finansieret programmer til støtte for kommuners og virksomheders køb af elbiler.

Tilskud til elbilopladning

Afgiftsfordele

 • Der tilbydes i øjeblikket en afgiftsfritagelse, hvor virksomheder, der tilbyder ladepunkter på kommerciel basis, kan få en rabat på elafgiften på ca. 1 kr. pr. kilowatt-time.

Fordelagtige tariffer for busser

 • De fordelagtige tariffer ved opladning af elbusser fortsætter til 2024.

Finland

Finland har ligesom Danmark lidt at indhente i forhold til sine naboer. Finland havde længe meget få incitamenter og frem for alt ingen tilskud til elbiler. Regeringen har f.eks. hilst biobrændstoffer velkommen, og der har indtil for nylig været et meget lavt salg af elbiler. I de senere år er salget dog steget i kraft af forskellige former for støtte, og i 2020 var andelen af elbiler 14%.

Støtte til elbiler

Miljøafgift

 • I Finland har brændstofafgifterne mere end fordoblet dieselprisen og mere end tredoblet benzinprisen, hvilket gør elbiler til en meget omkostningseffektiv løsning.

Støtteordninger

 • Tilskud til køb: Private kan få op til 2.000 EUR til nye elbiler, så længe bilprisen ikke overstiger 50.000 EUR.
 • Den finske regering har et toårigt skrotningsprogram (2015, 2017 og 2018 og sandsynligvis igen i den nærmeste fremtid), der tilbyder bonusser på op til 2.000 EUR for skrotning af gamle diesel-/benzinbiler og køb af nye elbiler og plugin-hybrider.

Afgiftsfordele

 • Fordele i forbindelse med ejerafgift: Elbiler betaler den laveste skattesats (5%) på grundlag af den CO2-baserede registreringsafgift.

Støtte til elbilopladere

Investering i offentlig ladeinfrastruktur

 • Helsingfors, Finlands hovedstad, har de seneste tre år investeret 4,8 mio. EUR i offentlige ladestationer, og det har næsten tredoblet antallet af ladestationer i landet. Den finske regering har annonceret et budget på 5,5 mio. EUR til udvidelse af ladeinfrastrukturen i 2020-2021.

Støtteordninger

• I 2016 udvidede arbejds- og erhvervsministeriet sit tilskudsprogram for ladestationer som led i et energiinvesteringsprogram og afsatte 4,8 mio. EUR til udvikling af offentlig ladeinfrastruktur i Finland. Dette program tilbyder tilskud til kommercielle organisationer, der vil opbygge ladeinfrastruktur og lease elbiler som erhvervsbiler. Organisationer kan få tilskud til op til 35% af investeringerne og op til 30% af leasingomkostningernes kapitalandel.

Tyskland

Tyskland har nogle af de mest generøse elbilfordele i Europa, fordi landet er optaget af at nå sit mål om 10 mio. elbiler og 1 mio. ladestationer inden 2030. I sommerens stimulanspakke på 130 mia. EUR efter covid-19 indgår der omfattende midler til at øge elbil-incitamenterne yderligere, og det betyder, at f.eks. en Seat Mii Electric nu kan købes for under 11.000 EUR. Her er alt, hvad du har brug for at vide:

Støtte til elbiler

Støtteordninger

Tysklands “Umweltbonus”-program (miljøbonus) tilskynder til køb af elbiler og udfasning af diesel- og benzinkøretøjer med fordele som:

 • Tilskud til køb:
  • For køretøjer op til 40.000 EUR:
   • Rene elkøretøjer: 9.000 EUR.
   • Plugin-hybrider: 6.750 EUR
  • For køretøjer op til 65.000 EUR:
   • Rene elkøretøjer: 7.500 EUR
   • Plugin-hybrider: 5.625 EUR
  • Der er mulighed for en ekstra bonus på 100 EUR, hvis den købte elbil er udstyret med et akustisk advarselssystem (AVAS).
  • Frem til 2030 ydes der et engangstilskud på op til 50% af købsprisen for rene elkøretøjer, der anvendes til kommerciel levering.

Afgiftsfordele

Kfz-Steuer (motorkøretøjsafgift):

 • Alle rene elkøretøjer, der indregistreres mellem 2011 og 2030, fritages for denne afgift i 10 år. Det betyder, at elbilejere i Tyskland i gennemsnit kan spare ca. 194 EUR i ejerafgift pr. bil om året, og dette beløb kan endda være højere afhængigt af biltypen.
 • Der betales afgift for elbiler og hybridbiler, men lavere end for diesel-/benzinkøretøjer, fordi afgiften er proportional med CO2-udledningen.

Afgifter på erhvervsbiler:

 • Privat brug af en rent elektrisk tjenestebil med en listepris på under 60.000 EUR belægges kun med en afgift på 0,25% af listeprisen pr. måned. Til sammenligning betales der en afgift på 1% for benzin-/dieselbiler.
 • For privat brug af en hybrid-erhvervsbil eller en rent elektrisk tjenestebil med en listepris på over 60.000 EUR betales der kun en afgift på 0,5% af listeprisen pr. måned. Til sammenligning betales der en afgift på 1% for benzin-/dieselbiler.

Moms:

 • Har i perioder været nedsat, f.eks. fra 19% til 16% mellem 1. juli og 30. december 2020. Dette afgiftsincitament har fremmet udbredelsen af både rene elbiler og hybridbiler.

Lokal støtte til elbiler

 • Op til 1.500 EUR i ekstra købstilskud fra byer og kommuner afhængigt af din bopæl (du kan tjekke det her).
 • Lokale energiproducenter giver ofte yderligere tilskud til elbiler til nye eller eksisterende kunder.
 • Gratis parkering.
 • Reserverede parkeringspladser.
 • Brug af busbaner.

Tilskud til elbilopladning

Tilskud til private

Nationale tilskud:

 • KFW-banken blev lanceret i november 2020 og investerede 3 mio. EUR i “Wohngebäude 440”-initiativet.
  • Tilskuddet er på 900 EUR pr. ladestation, herunder:
   • Omkostningerne til installation og tilslutning af ladestationen.
   • Omkostningerne til et energistyringssystem til styring af ladestationen.

Kriterier for nationale tilskud

 • Gælder for private ejere, lejere eller udlejere.
  • Offentlige ladestationer eller opladere til tjenestebiler er ikke omfattet.
  • Købs- og installationsomkostningerne skal være mindst 900 EUR.
  • Ladestationen skal drives med 100% vedvarende energi.
  • Gælder kun for opladere med 11 kW ladeeffekt og intelligent styresystem.

Regionale tilskud:

 • Nordrhein-Westfalen: 50% (maks. 1.000 EUR) af købs- og installationsomkostningerne til din private elbiloplader via “Sofortprogram Elektromobilität”.
 • München: 40% af de samlede nettoomkostninger (maks. 3.000 EUR pr. opladningspunkt op til 22 kW kapacitet, maks. 10.000 EUR pr. hurtigopladningspunkt med en kapacitet på over 22 kW): omfatter købspris, installation og planlægning.
 • Hannover: 500 EUR til køb og installation af en smart ladestation.
 • Limburg: 300 EUR pr. ladepunkt.

Tilskud til offentlige ladestandere:

 • Et tilskud på op til 3.000 EUR til køb af ladestationer på op til 22 kW.
 • Et tilskud på op til 12.000 EUR til køb af DC-opladere op til 100 kW.
 • Et tilskud på op til 30.000 EUR til køb af DC-opladere over 100 kW.
 • Der ydes støtte til tilslutninger til nettet med op til 5.000 EUR til lavspænding og 50.000 EUR til tilslutning til mellemspændingsnettet.

Afgiftsfordele

 • Private og erhvervsmæssige elbilejere, som oplader deres biler på arbejdsgiverens lokaliteter, er fritaget for at oplyse dette i deres selvangivelse.
 • Ejere af erhvervsbiler, som oplader deres elbiler hjemme, kan udnytte en afgiftsnedsættelse.
 • Arbejdsgivere, der tilbyder gratis opladning af elkøretøjer eller elcykler, bliver ikke beskattet af denne service før 2030.

Statslige incitamenter og støtte – fortsat coronastimuli

2030-klimaplan og den seneste økonomiske stimulanspakke efter corona

 • Batterier og infrastruktur: Der vil som en del af den nye pakke på 130 mia. EUR blive brugt 2,5 mia. EUR på produktion af battericeller og udvidelse af ladeinfrastrukturen med det mål, at der skal være 1 mio. ladestationer i 2030.
 • Elektrificering af tankstationer: Den tyske regering har planer om at kræve, at alle tankstationer i fremtiden også skal tilbyde opladning. Det betyder, at tankstationer også vil komme til at fungere som ladestationer.
 • Tilskud til producenter: Investering i “nye teknologier, processer og anlæg” som led i et bonusprogram for 2020 og 2021.
 • Flådeudskiftningsprogrammer: De er som en del af den økonomiske stimulanspakke efter covid-19 beregnet til at sikre, at små og mellemstore virksomheder og sociale tjenester ikke begrænser fornyelsen af deres køretøjsflåder på grund af den økonomiske usikkerhed i forbindelse med pandemien. Det første program er Sozial & Mobil, som i 2020 og 2021 skal fremme elektrisk mobilitet i bytrafik og støtte almennyttige organisationer med tildelte midler på 200 mio. EUR. Det andet program er målrettet forhandlere og små og mellemstore virksomheder, der anvender elbiler på op til 7,5 tons.
 • Finansiering af busser og lastbiler: Finansieringen af elbusser, ellastbiler og deres ladeinfrastruktur vil i en begrænset periode indtil udgangen af 2021 blive øget. Private og kommunale operatører vil modtage 1,2 mia. EUR for at skifte til alternative drivmidler som et incitament til at gøre bytransport mere elektrisk.

Holland

Holland har et godt renommé med hensyn til at fremme elbiler, og landet har blandt andet et meget stort antal elbilopladere. Holland er faktisk det land, der har flest offentlige ladestationer pr. elkøretøj og pr. 100 km. Med den støtte, der er til rådighed, er udgifterne til at eje en elbil på samme niveau som for diesel- og benzinbiler. De vigtigste støtteforanstaltninger er bl.a.:

Støtte til elbiler

Støtteordninger

 • 000 EUR til at købe eller leje en ny elbil.
 • 000 EUR til at købe eller leje en brugt elbil.

Afgiftsfordele

 • Registreringsafgift (BPM): Rene elkøretøjer er helt fritaget for registreringsafgift, og hybrider betaler en reduceret afgift baseret på deres udledningsniveau.
 • Ejerafgift (MRB): Indtil 2024 er rene elkøretøjer fritaget for denne afgift, og hybrider får 50% rabat. I 2025 skal rene elbiler kun betale 25% og hybrider 75% af afgiften.
 • Erhvervsafgift (Bijtelling): Elbilejere betaler en reduceret afgift i 2020 (8%), 2021 (12%), 2022-24 (16%) og 2025 (17%) i stedet for standardafgiften på 22%.
 • Planerne for 2025 peger i retning af, at elkøretøjer kan fritages for moms og motorkøretøjsafgifter, men det er endnu ikke bekræftet.

Miljøafgift

 • Malus-tiltag: CO2-udledning fra biler, der er over 12 år gamle, skal betale yderligere 15% ud over den eksisterende ejerafgift fra og med 2019.
 • Afgifterne på benzin og diesel blev forhøjet med 1 cent pr. liter i 2020 og stiger yderligere med 1 cent i 2023.

Forbud mod benzin- og dieselbiler

 • Fra 2030 vil kun nulemissionskøretøjer kunne nyindregistreres i Holland.

Støtte til elbilopladere

 • Der ydes i øjeblikket ingen nationale tilskud til private ved køb af ladestationer. Der anvendes dog to underopdelinger i Holland, når man køber en tjenestebil: Milieu-investeringsaftrek (MIA) og Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
  • MIA gør det muligt for virksomheder at udnytte et investeringsfradrag på op til 36% af investeringsbeløbet.
  • Vamil giver virksomheder mulighed for at afskrive 75% af investeringsomkostningerne. Det kan gøres på et tidspunkt efter eget valg og giver en likviditets- og rentefordel.
 • En elbil berettiger til MIA op til højst 40.000 EUR. Ladestationen kan indgå i MIA-støtten sammen med elbilen, men kan også rapporteres separat, når:
  • Den samlede investering er på mindst 2.500 EUR.
  • Ladestedet er virksomhedens egne lokaliteter.
  • Ladepunktet bruges til at oplade virksomhedens egne elbiler. Egne leasingbiler betragtes også som virksomhedens egne elbiler
 • I begge systemer er det vigtigt, at den miljøvenlige teknologi eller det miljøvenlige udstyr opfylder kravene i en beskrivelse på miljølisten. Ladesteder til elbiler er kategoriseret som kode G 3720 på listen.
  • I 2021 er budgettet 114 mio. EUR til MIA og 25 mio. EUR til Vamil.
 • Derudover installerer lokale myndigheder og kommuner offentlige ladestationer gratis efter anmodning (f.eks. MRA-Elektrisch, hvor de deltagende kommuner kan anmode om en gratis offentlig ladestation).

Nogle virksomheder er engageret i at installere offentlige ladestandere. Vattenfall & Heijmans samarbejder f.eks. i 62 kommuner, Allego i provinserne Groningen og Drenthe.

Frankrig

Frankrig har vakt opmærksomhed på grund af sit engagement i elektrificering, og præsident Macron fremlagde for nylig en redningsplan på 8 mia. EUR til den lokale bilindustri. Frankrig skal som et led i planen have mere end 100.000 offentlige ladestationer næste år og producere 1 mio. elbiler årligt frem til 2025. Der er afsat 1,3 mia. EUR til at nå disse mål i form af incitamenter, som bl.a. gør det muligt for franskmændene at spare op til 19.000 EUR, når de køber en elbil. Her er en oversigt over de vigtigste incitamenter:

Støtte til elbiler

Støtteordninger

 • Tilskud til køb (miljøbonus):
  • En bonus på op til 7.000 EUR til køretøjer, der udleder 20 g CO2/km eller mindre.
  • En bonus på op til 2.000 EUR til plugin-hybrider, der udleder mellem 21 og 50 g CO2/km.
 • Affaldsprogram (konverteringsbonus): Op til 5.000 EUR til køb af brugte eller nye elbiler og hybrider, hvis du skiller dig af med din dieselbil (ældre end 2001) eller benzinbil (ældre end 1997).
 • Bonus i lavemissionszoner: 1.000 EUR i tilskud til køb af en elbil, hvis du bor eller arbejder i en lavemissionszone.

Afgiftsfordele

 • Registreringsafgift: Både rene elkøretøjer og plugin-hybrider er berettiget til enten 50% rabat eller fuldstændig fritagelse for at betale nummerpladeafgift (carte grise) i det europæiske Frankrig (France métropolitaine) afhængigt af region.
 • Erhvervsafgift: Rene elkøretøjer er fritaget for denne afgift.

Lokale fordele

 • Op til 6.000 EUR i yderligere købstilskud i nogle regioner.
 • Op til to timers gratis parkering i nogle kommuner med et grønt kort (beregnet til elbiler).
 • Borgmesteren i Paris har udtalt, at de 3.244 parkeringspladser, der tidligere var beregnet til Autolib-systemet – et offentligt delesystem til elbiler, der fandtes i Paris, Lyon og Bordeaux fra 2011 til 2018, men nu er ophørt – vil blive gratis parkeringspladser til elbiler.

Tilskud til elbilopladning

Støtteordninger

 • Tilskud til private:
  • En skattekredit på 300 EUR (crédit d’impôt transition énergétique, CITE) ved køb og installation af en elbiloplader i din primære bolig.
 • Tilskud til virksomheder:
  • Op til 40% af købs- og installationsomkostningerne til ladestationer for virksomheder.
 • Tilskud til lejligheder:
  • Op til 50% af købs- og installationsomkostningerne til ladestationer for andelsboligforeninger (beboelsesejendomme).
 • Tilskud til offentlige enheder:
  • Op til 40% af købs- og installationsomkostningerne (maks. 2.160 EUR) til ladestationer, der installeres af kommunerne. Ladestationerne skal installeres efter anmodning fra elbilejere og placeres inden for en radius af 500 meter fra deres bolig eller arbejdsplads.

Spanien

Spanien introducerede sit første program til alternativ mobilitet i 2017, og det har sat gang i udviklingen. I første halvdel af 2018 blev der solgt dobbelt så mange elkøretøjer som året før, og i 2019 blev der lanceret et nyt program – Moves – med et budget på 45 mio. EUR og et mål om at fremme elkøretøjer og ladeinfrastruktur. Flere programmer, Moves 2 og Renove, er blevet introduceret og bidrager til øget elektrificering.

Her er de vigtigste incitamenter:

Støtte til elbiler

 • Moves II-planen (100 mio. EUR), der blev lanceret i juni 2020, viser de forskellige tilskud, der ydes til køb af en ladestation:
  • 40% af de samlede omkostninger (ladestation og installation) til private og selvstændige, mens der gives 30% til virksomheder.
 • Moves II vil i 2021 blive erstattet af den opgraderede Moves III med en investeringspakke på 400 mio. EUR. Hvis efterspørgslen er stor nok, kan beløbet stige med yderligere 400 mio. EUR indtil udgangen af 2023.
 • Selv om Moves III er under tilsyn fra den nationale regering, vil administrationen af selve midlerne foregå på regionalt niveau.
 • Forbrugere, som køber elbiler, har ret til at få op til 7.000 EUR til en personbil og op til 9.000 EUR til et let arbejdskøretøj.
  • Faktorer som bilmodel (hybrid eller rent elkøretøj) og skrotning af det gamle køretøj (forbrændingsmotor) påvirker det endelige tilskudsbeløb.
 • De modtagne tilskud skal indgå i selvangivelsen og beskattes således med skønsmæssigt 20%.
 • Installationsvirksomhederne hjælper normalt kunden med at udfylde ansøgningsskemaet og indsende det til de regionale myndigheder. Der kan gå op til 1 år efter ansøgningen, inden man får udbetalt tilskuddet på grund af lang behandlingstid.

Afgiftsfordele

 • Fordele i forbindelse med registreringsafgift: Ingen registreringsafgift for elbiler.
 • Fordele i forbindelse med ejerafgift: Fritagelse eller nedsættelse af afgift afhængigt af lokalpolitik. For eksempel har nogle byråd (herunder Madrid, Barcelona, Zaragoza og Valencia) valgt at reducere den årlige ejerafgift for elektriske og brændstofeffektive køretøjer med op til 75%.

Lokale fordele

 • Afgiftsfritagelse for elkøretøjer på regionale motorveje.
 • Gratis parkering i udvalgte byer.
 • Kørebaner, der er forbeholdt taxaer og busser, kan benyttes af elbiler.

Støtte til elbilopladere

Private og virksomheder kan få Moves II-tilskud på op til 30-40% af købs- og installationsomkostningerne (op til i alt 100.000 EUR) til udvikling af offentlig og privat ladeinfrastruktur. Tilskuddene distribueres og administreres af de enkelte autonome regioner.

Portugal

Portugal har en høj andel af plugin-hybrider, som udgjorde 13,6% af landets bilsalg i 2020. Salget af elbiler er steget kraftigt siden 2017, især takket være økonomiske incitamenter som tilskud og afgiftslettelser. Her er en oversigt.

National støtte til køb af elbiler

Den portugisiske regerings miljøfond har i 2021 afsat 4 mio. EUR til fremme af elbiler:

 • Private:
  • 000 EUR til køb af en ny BEV (bil/varevogn), begrænset til 1 køretøj pr. person.
  • 50% af købsprisen (op til maks. 1.000 EUR) til køb af en elektrisk godscykel, begrænset til 1 pr. person.
  • 50% af købsprisen (op til maks. 350 EUR) til køb af en rent elektrisk cykel, knallert eller motorcykel, begrænset til 1 pr. person.
 • Virksomheder:
  • 000 EUR til køb af en elbil eller et let arbejdskøretøj, begrænset til 2 køretøjer pr. ansøger.
  • 50% af købsprisen (op til maks. 1.000 EUR) til køb af en elektrisk godscykel, begrænset til 4 pr. ansøger.
  • 50% af købsprisen (op til maks. 350 EUR) til køb af en rent elektrisk cykel, knallert eller motorcykel, begrænset til 4 pr. ansøger.

Afgiftsfordele

Momsfordele:

 • Der er fuldt momsfradrag for alle rene elkøretøjer med en listepris under 62.500 EUR og for plugin-hybrider med en listepris under 50.000 EUR.
 • Eltjenestebiler beskattes ikke som en del af selskabsskatten.

Fordele i forbindelse med vejafgift:

 • Rene elkøretøjer (BEV):
  • Total fritagelse for vejafgift.
 • Andre elbiler:
  • Afgiftsnedsættelse baseret på CO2-udledning.

Afgiftsfordele for køretøjer:

 • Rene elkøretøjer (BEV):
  • Fuldstændig fritagelse for køretøjsafgift.
 • Plugin-hybrider (PHEV) med en rækkevidde på over 50 km:
  • 60% rabat på køretøjsafgift.

Afgiftsfordele for virksomheder:

 • Fradrag for erhvervsafgift i forbindelse med erhvervsmæssige køretøjsflåder med elbiler.

Incitamenter til elbilopladning

 • Den portugisiske regering er ved at udvikle et offentligt elafgiftsnet med national dækning for at gøre det lettere for brugere af elbiler at køre rundt i landet. Det forventes, at dette sammen med private investeringer vil resultere i 2.000 fuldt operationelle ladestationer i 2021 og 20.000 i 2025.

Spar penge med elbil-incitamenter i Portugal

Portugal har indført en lang række afgiftsfordele og tilskud for at fremme elbiler og gøre det mere attraktivt for købere. Man investerer også i ladeinfrastruktur i et forsøg på at gøre det mere bekvemt at eje en elbil. Det ser også ud til, at private operatører kommer til at spille en vigtig rolle i udviklingen af ladenetværket.

Konklusion

Oversigten viser, at de forskellige europæiske lande ikke er kommet lige langt med hensyn til udvikling af elbilmobilitet og infrastruktur. Oversigten viser også, at der er forskel på incitamenterne mellem de enkelte lande. Vi håber, at en gennemgang som denne kan bidrage til øget viden og gøre det lettere for landene at lære af hinandens succeser.