Tilskud til elbiler og elbilopladere i Danmark: Komplet guide til private og virksomheder

Landscape, forest

Tilskud til elbiler og elbilopladere i Danmark: Komplet guide til private og virksomheder

Tilskud

Vores komplette guide til private og virksomheder

Tilskud til elbiler og elbilopladere er forskellige, afhængigt af hvor i Europa man befinder sig. Vi har samlet alt, hvad du har brug for at vide om tilskud til elbiler i Danmark. Brug kortet herunder for at få mere at vide om, hvad der gælder i dit land.

Danmark

Danmark halter lidt bagefter Sverige og Norge, når det gælder elbiler og ladestationer. Efter at regeringen i 2015 begyndte at udfase incitamenterne til elbiler, faldt salget af elbiler. Salget af elbiler udgjorde i 2017 faktisk kun 0,4% af alt bilsalg i Danmark. Takket være en ny klimalov og afskaffelse af afgiftsstigninger på elbiler i 2019 er forholdene i Danmark imidlertid ved at blive bedre. Markedsandelen for elbiler er nu ca. 4%. Stigningen skyldes bl.a. nogle af tiltagene herunder:

Støtte til elbiler

Afgiftsfordele

  • Registreringsafgift: Danmark fjernede på et tidspunkt den fordelagtige registreringsafgift for elbiler, hvilket resulterede i et fald i salget af elbiler.
  • I april 2017 indførte regeringen også et fradrag i registreringsafgiften baseret på batterikapacitet.
  • Ejerafgift: I Danmark er afgifterne baseret på brændstofforbrug og vægt. Afgiften er lavest for elbiler, og for plugin-hybrider er den mindre end den tilsvarende afgift for diesel- og benzinbiler.

Lokale fordele

  • Parkeringsafgifter: Elbiler er fritaget for parkeringsafgifter op til 5.000 kr. om året.

Tilskud til privat/offentligt køb af elbiler

  • Offentlige indkøb: Energistyrelsen har siden 2013 finansieret programmer til støtte for kommuners og virksomheders køb af elbiler.

Tilskud til elbilopladning

Afgiftsfordele

  • Der tilbydes i øjeblikket en afgiftsfritagelse, hvor virksomheder, der tilbyder ladepunkter på kommerciel basis, kan få en rabat på elafgiften på ca. 1 kr. pr. kilowatt-time.

Fordelagtige tariffer for busser

  • De fordelagtige tariffer ved opladning af elbusser fortsætter til 2024.