Support

Support

SUPPORT

Hvad har du brug for hjælp til?

Hvis du har købt dit produkt gennem en forhandler/distributør, skal du først kontakte den virksomhed, du købte produktet hos. Ønsker du at komme i kontakt med en installatør? Du finder en Charge Amps-certificeret installatør her.

Du kan finde flere oplysninger og fejlfindingsvejledninger i vores Help Center. Har du brug for yderligere hjælp? Kontakt os via vores formular.

 

Charge Amps Help Center
Partnerkonto

Som montør har du selvfølgelig allerede fået oprettet en partnerkonto, ikk?

Hvad er en partnerkonto?

Som montør har du brug for en Charge Amps-partnerkonto for at kunne installere, konfigurere og administrere de forskellige Charge Amps-produkter bedst muligt. Alle de mere avancerede installationer som fx at indstille og konfigurere effekttilpasningen forudsætter, at man har en partnerkonto.

Hvordan får jeg en partnerkonto?

Charge Amps-partnere (CPO’er, installatører) kan nemt oprette en ny partnerkonto direkte i Charge Amps’ partnerportal med blot et par klik uden at kontakte Charge Amps’ supportteam.

Din anmodning om en ny partnerkonto skal godkendes. Det kan tage op til 24 arbejdstimer, før din ansøgning er færdigbehandlet. Hold øje med din e-mail-indbakke (og spam-mappe) for opdateringer.

Hvis din konto er blevet godkendt: Følg linket i e-mailen for at få adgang til kontoen.

Hvis din anmodning afvises: Du er velkommen til at kontakte Charge Amps’ supportteam for at få oplyst årsagerne og fuldføre opsætningen af partnerkontoen.

Kontakter du support på grund af problemer med registrering af en partnerkonto? Følg dette link for at registrere og modtage en partnerkonto.

 

Create New Partner
FAQ

Spørgsmål og svar om Charge Amps Halo

Afbrydelse af opladning

Hvis opladningen bliver afbrudt, skyldes det oftest en af følgende ting:

 • Et for højt øvrigt forbrug i systemet
  Som partner kan du se dette, hvis du går ind på elmåler under menupunktet ”Elmåler”. Her kan du se forbrugsgraferne for de seneste 24 timer og de seneste 7 dage.Find tidspunktet for opladningen, hvor kunden oplevede problemet, og se, hvad forbruget var på det pågældende tidspunkt. Tjek ligeledes, om kunden generelt har et højt forbrug, og foreslå eventuelt at opgradere hovedrelæet.Som slutbruger kan du bede din partner om at få adgang til at se graferne fra din elmåler og se forbruget i dit system.
 • Forbyttet fra elmåler til ladeboks
  Det er ikke unormalt, at det er blevet forbyttet noget enten i systemet eller ved installation. Du kan foretage fejlfinding ved at deaktivere effekttilpasningen og derefter vælge ladeboksen og indstille den til 1-faset. Start derefter en opladning på L1. Se derefter under Elmåler på 24-timers-grafen, og tjek, at grafen for L1 stiger i takt med opladningen. Gentag dette for L2 og L3.Hvis den rette graf stiger i forhold til den fase, du har valgt at oplade med, så er alt rigtigt. Men hvis en anden fase til gengæld stiger end den, opladningen sker på, så er et eller andet blevet forbyttet et sted.Kontroller i så fald, at den indgående L1, L2 og L3 stemmer overens med den indgående L1, L2 og L3 i ladeboksen.Kontroller også, at elomformerne til elmåleren sidder på den rigtige fase, og at de sidder korrekt i mufferne.
 • Opkobling
  Når Charge Amps Halo bliver effekttilpasset og mister forbindelsen, vil opladningen blive afbrudt og genstarte opladningen i en offlinetilstand. Det sker, fordi ladeboksen og effekttilpasningen ikke længere kan kommunikere med hinanden.- Kontroller signalstyrken til ladeboks og elmåler. Den bør i værste fald ligge omkring -80 dBm, hvor -60 dBm er en meget god signalstyrke, og -90 er en meget dårlig signalstyrke.- Hvis ladeboksen er forbundet til en extender/repeater, skal det kontrolleres, om signalet til enhedens AP (access point) er godt.- Hvis kunden har et mesh-system, kan det medføre, at Charge Amps-produkter har svært ved at fokusere på det AP, der har den bedste signalstyrke. Den nemmeste måde at komme uden om denne problematik på er at installere en extender/repeater med et andet SSID, som Charge Amps Halo er forbundet til som den eneste enhed. Den vil så holde sig fikseret på det samme AP.- Charge Amps Halo kan kun køre på 2,4 GHz, og derfor kan netværk, som udsender både 2,4 og 5 GHz med samme SSID udgøre et problem.I dette tilfælde er en extender/repeater også en hjælp i forhold til dette. Installer den med et andet SSID end det øvrige netværk, og indstil det til at køre på 2,4 GHz. Alternativt kan du deaktivere 5-Ghz-frekvensen fra netværket, hvis du kan klare dig uden 5 GHz. 5 GHz er hurtigere, men har en kortere rækkevidde. Dog kan de fleste klare sig med hastigheden ved 2,4-GHz-frekvensen.
 • For lavt minimumsstrømniveau
  Alle biler har et minimumsstrømniveau, de kan lade med som det laveste. Dette niveau er forskelligt fra model til model. Hvis effekttilpasningen er indstillet til en lavere grænse, end det bilen kan klare, vil opladningen ikke kunne påbegyndes.
Opladning starter ikke

Hvis opladningen ikke starter, som den skal, skyldes det som oftest en af følgende ting:

 • Et for højt øvrigt forbrug i systemet
  Som partner kan du se dette, hvis du går ind på elmåler under menupunktet ”Elmåler”. Her kan du se forbrugsgraferne for de seneste 24 timer og de seneste 7 dage.Find tidspunktet for opladningen, hvor kunden oplevede problemet, og se, hvad forbruget var på det pågældende tidspunkt. Tjek ligeledes, om kunden generelt har et højt forbrug, og foreslå eventuelt at opgradere hovedrelæet.Som slutbruger kan du bede din partner om at få adgang til at se graferne fra din elmåler og se forbruget i dit system.
 • For lavt minimumsstrømniveau
  Alle biler har et minimumsstrømniveau, de kan lade med som det laveste. Dette niveau er forskelligt fra model til model. Hvis effekttilpasningen er indstillet til en lavere grænse, end det bilen kan klare, vil opladningen ikke begynde.
 • Timerfunktion
  Hvis opladningen ikke starter, når du bruger timerfunktionen, kan det skyldes følgende:- Ladeboksen mister forbindelsen og kan ikke hente oplysningerne til timerfunktionen fra Charge Amps Cloud.- Du har en Volvo plug-in-hydrid. Volvo har problemer med, at deres plug-in-hybrider ikke går ud af dvale ved brug af timerfunktionen.Ved ældre plug-in-hybrider fra Volvo, som er Sensus-baserede kan man lave timere i Volvo on call-appen.Hvis det er en Google-baseret plug-in-hybrid, er det desværre ikke muligt. Du kan komme uden om denne problematik, hvis du har en iPhone med mha-funktion. Opret en automatisk genvej til Volvo-appen, så den så at sige “vækker” bilen på bestemte tidspunkter om natten.- Sørg for, at stikudtaget er sat til timerfunktion. Symbolet viser en rød klokke.
 • Forbyttet fra elmåler til ladeboks
  Det er ikke unormalt, at det er blevet forbyttet noget enten i systemet eller ved installation. Du kan foretage fejlfinding ved at deaktivere effekttilpasningen og derefter vælge ladeboksen og indstille den til 1-faset. Start derefter en opladning på L1. Se derefter under Elmåler på 24-timers-grafen, og se, at grafen for L1 stiger i takt med opladningen. Gentag dette for L2 og L3.Hvis den rette graf stiger i forhold til den fase, du har valgt at oplade med, så er alt rigtigt. Men hvis en anden fase til gengæld stiger end den, opladningen sker på, så er et eller andet blevet forbyttet et sted.Kontroller, at den indgående L1, L2 og L3 stemmer overens med den indgående L1, L2 og L3 i ladeboksen.Kontroller også, at elomformerne til elmåleren sidder på den rigtige fase, og at de sidder korrekt i mufferne.
 • Indstillinger
  Sørg for, at der ikke er aktiveret noget, som ikke burde være det.

  • Sørg for, at stikudtaget er tændt og ikke er slukket, og at timerfunktionen kun er aktiveret, hvis den skal være det.
  • Sørg for, at RFID-låsen kun er aktiveret, hvis den skal være det.
  • Hvis RFID skal være aktiveret, og ladeboksen er effektbegrænset, skal du sørge for, at RFID er konfigureret korrekt på administrationsbrugergrænsefladen. RFID skal være relateret til en bruger og en ladeboks.
Begrænset ladeeffekt

Der kan være følgende årsager til, at opladningen ikke bliver udført som forventet:

 • Ladeboks offline
  Hvis din Charge Amps Halo er effekttilpasset og har mistet forbindelsen, så vil den kun kunne lade på én fase og med en begrænset hastighed.
 • Elmåler offline
  Hvis din elmåler er gået offline, vil bilen kunne blive opladet på alle faser med en begrænsning.
 • For høj belastning
  Hvis systemet har et for højt forbrug, og ladeboksen er effekttilpasset, vil opladningen blive begrænset. Hvis du som slutkunde ikke har overblik over dit forbrug, kan du bede din partner om adgang til at se det.
 • Forkert information om bilmodellen
  Det er ikke usædvanligt, at bilmodellen ikke oplader sådan, som brugeren forventede.
  På https://ev-database.org/ kan du finde de fleste elbilsmodeller, og se, hvordan de oplader. Ellers kan du kontakte din bilproducent, hvis du ikke finder det, du leder efter.Plug-in-hybrider oplader oftest 1-faset. Nogle modeller kan oplade 2-faset, men ingen kan oplade 3-faset.
 • Forkerte indstillinger
  Der er risiko for, at effekttilpasningen er indstillet forkert. Hvis du føler dig usikker som installatør, har Charge Amps et onlinekursus for installatører: https://www.chargeamps.com/charge-amps-installer-training/ samt flere vejledninger, der udsendes i forbindelse med oprettelse af en partnerkonto. Kontakt supporten på support@charge-amps.com, hvis du mangler dem.
Opkobling

Kontroller følgende, hvis ladeboksen står til at være offline:

 • Wi-Fi-konfiguration
  Hvis der står ”Offline since” og en dato før installationen, så er det den dato, hvor den blev testet i forbindelse med produktionen. Det betyder, at Wi-Fi aldrig er blevet konfigureret, eller at konfigurationen mislykkedes.
 • Signalstyrke
  Hvis Charge Amps Halo af og til går offline, skal du kontrollere signalstyrken for ladeboks og elmåler. Den bør være omkring -80 dBm, hvor -60 dBm er en meget god signalstyrke, og -90 er en meget dårlig signalstyrke.
 • Access Point
  Hvis Charge Amps Halo er forbundet til en extender/repeater, skal du sikre dig, at den har et godt signal til sit AP (access point).
 • Mesh-netværk
  Hvis anlægget har et mesh-netværk, kan det betyde, at enheder, der er forbundet til det, kan have svært ved at holde forbindelsen til den, der har den bedste signalstyrke. En måde at løse dette på er ved at anvende en extender/repeater med et andet SSID end resten af netværket, så Charge Amps-produkter holder sig fikseret i forhold til dem.Med trådløse mesh-netværk er det vigtigt, at adgangspunkterne (AP) er jævnt fordelt. Det vil give et dårligere resultat at have et AP tæt på ladeboksen og derefter have for lang afstand til det næste AP end at have en jævn afstand mellem adgangspunkterne.
Installation

Hvis ladeboksen ikke starter op, skal du undersøge følgende:

 • Ledningsføring
  Kontroller, at alle ledninger er ført korrekt.
 • LED-print
  Hvis ladeboksen ikke starter, kan du prøve at afbryde printpladen fra den nederste LED-lampe fra den primære printplade. Hvis dette mislykkes, kan det forstyrre den primære printplade.
Cloud
 • Begrænsning
  Hvis ikke er effekttilpasset, kan det være nødvendigt at begrænse den for at undgå overbelastning. Dette gøres via brugergrænsefladen eller på my.charge.space eller i Charge Amps-appen.
Andet
 • Schuko
  Schuko kan kun anvendes, når der ikke er opladning, og forbruget ikke overstiger 10 A.Hvis ladeboksen er effekttilpasset, skal 10 A være tilgængeligt, for at kunne anvende Schuko. I effekttilpasningsgruppen skal ”Strømudtag aktiveret” være aktiveret, for at strømudtaget kan anvendes.
FAQ

Spørgsmål og svar om Charge Amps Aura

Opladningen bliver afbrudt

Hvis opladningen bliver afbrudt, skyldes det oftest en af følgende ting:

 • Et for højt øvrigt forbrug i systemet
  Som partner kan du se dette, hvis du går ind på elmåler under menupunktet ”Elmåler”. Her kan du se forbrugsgraferne for de seneste 24 timer og de seneste 7 dage.Find tidspunktet for opladningen, hvor kunden oplevede problemet, og se, hvad forbruget var på det pågældende tidspunkt. Tjek ligeledes, om kunden generelt har et højt forbrug, og foreslå eventuelt at opgradere hovedrelæet.Som slutbruger kan du bede din partner om at få adgang til graferne fra din elmåler og se forbruget i dit system.
 • Forbyttet fra elmåler til ladeboks
  Det er ikke unormalt, at det er blevet forbyttet noget enten i systemet eller ved installation. Du kan foretage fejlfinding ved at deaktivere effekttilpasningen og derefter vælge ladeboksen og indstille den til 1-faset. Start derefter en opladning på L1. Se derefter under Elmåler på 24-timers-grafen, og se, at grafen for L1 stiger i takt med opladningen. Gentag dette for L2 og L3.Hvis den rette graf stiger i forhold til den fase, du har valgt at oplade med, så er alt rigtigt. Men hvis en anden fase til gengæld stiger end den, opladningen sker på, så er et eller andet blevet forbyttet et sted.
  Kontroller i så fald, at den indgående L1, L2 og L3 stemmer overens med den indgående L1, L2 og L3 i ladeboksen.
  Kontroller også, at elomformerne til elmåleren sidder på den rigtige fase, og at de sidder korrekt i mufferne.
 • Opkobling
  Når ladeboksen bliver effekttilpasset og mister forbindelsen, vil opladningen blive afbrudt og genstarte opladningen i en offlinetilstand. Det sker, fordi ladeboksen og effekttilpasningen ikke længere kan kommunikere med hinanden.- Kontroller signalstyrken til ladeboks og elmåler. Den bør i værste fald ligge omkring -80 dBm, hvor -60 dBm er en meget god signalstyrke, og -90 er en meget dårlig signalstyrke.- Hvis ladeboksen er forbundet til en extender/repeater, skal det kontrolleres, om signalet til enhedens AP (access point) er godt.- Hvis kunden har et mesh-system, kan det medføre, at enheder har svært ved at fokusere på det AP, der har den bedste signalstyrke. Den nemmeste måde at komme uden om denne problematik på er at installere en extender/repeater med et andet SSID, som ladeboksen er forbundet til som den eneste enhed. Ladeboksen vil så holde sig fikseret på det samme AP.- Charge Amps Aura kan kun anvende 2,4 GHz. Derfor kan netværk, som udsender både 2,4 og 5 GHz med samme SSID udgøre et problem. Den kan nemlig oprette forbindelse til begge, men får kun onlineforbindelse med 2,4-GHz-netværket.I dette tilfælde er en extender/repeater også en hjælp i forhold til dette. Installer en extender/repeater med et andet SSID end det øvrige netværk, og indstil det til kun at køre på 2,4 GHz. Alternativt kan du deaktivere 5-Ghz-frekvensen fra netværket, hvis du kan klare dig uden 5 GHz. 5 GHz er hurtigere, men har en kortere rækkevidde. Dog kan de fleste klare sig med hastigheden ved 2,4-GHz-frekvensen.
 • For lavt minimumsstrømniveau
  Alle biler har et minimumsstrømniveau, de kan lade med som det laveste. Dette niveau er forskelligt fra model til model. Hvis effekttilpasningen er indstillet til en lavere grænse, end det bilen kan klare, så vil opladningen blive afbrudt, når bilen bliver tildelt for lidt strøm.
Opladning starter ikke

Hvis opladningen ikke starter, som den skal, skyldes det som oftest en af følgende ting:

 • Et for højt øvrigt forbrug i systemet
  Som partner kan du se dette, hvis du går ind på elmåler under menupunktet ”Elmåler”. Her kan du se forbrugsgraferne for de seneste 24 timer og de seneste 7 dage.Find tidspunktet for opladningen, hvor kunden oplevede problemet, og se, hvad forbruget var på det pågældende tidspunkt. Tjek ligeledes, om kunden generelt har et højt forbrug, og foreslå eventuelt at opgradere hovedrelæet.Som slutbruger kan du bede din partner om at få adgang til graferne fra din elmåler og se forbruget i dit system.
 • For lavt minimumsstrømniveau
  Alle biler har et minimumsstrømniveau, de kan lade med som det laveste. Dette niveau er forskelligt fra model til model. Hvis effekttilpasningen er indstillet til en lavere grænse, end det bilen kan klare, vil opladningen ikke kunne påbegyndes.
 • Ladekabel
  Hvis stikudtaget lyser rødt, har ladekablet formentlig ikke kunnet blive låst i stikket. Det kan skyldes mange forskellige ting – et kabel i dårlig kvalitet, solenoiden (låsemekanismen) er kommet ud af position, eller også har du ikke været omhyggelig nok med at sætte stikproppen i.Gør følgende for at øge chancerne for at kablerne kan låses i Charge Amps Aura:– Tilslut først ladekablet til bilen.
  – Lås Charge Amps Aura op med RFID eller Charge Amps-appen, hvis den bruges.
  – Sæt ladekablet i Charge Amps Aura, pres det indad og en smule opad.
 • Fejlstrømsrelæ (HPFI) og sikring
  Hvis stikudtaget lyser rødt, kan det også være, at det interne fejlstrømsrelæ er blevet udløst.
 • Pilotkabel
  Hvis opladningen ikke starter, og man heller ikke kan se en opladning i Charge Amps Cloud, kan pilotkablets forbindelse være blevet afbrudt. Pilotkablet er et rød/sort kabel med en hvid tilslutning, der går fra stikudtaget og videre op til en printplade.
 • Timerfunktion
  Hvis opladningen ikke starter, når du bruger timerfunktionen, kan det skyldes følgende:- Ladeboksen mister forbindelsen og kan ikke hente oplysningerne til timerfunktionen fra Charge Amps Cloud.Du har en Volvo plug-in-hydrid. Volvo har problemer med, at deres plug-in-hybrider ikke går ud af dvale ved brug af timerfunktionen.Ved ældre plug-in-hybrider fra Volvo, som er Sensus-baserede kan man lave timere i Volvo on call-appen.Hvis det er en Google-baseret plug-in-hybrid, er det desværre ikke muligt. Du kan komme uden om denne problematik, hvis du har en iPhone med mha-funktion. Opret en automatisk genvej til Volvo-appen, så den så at sige “vækker” bilen på bestemte tidspunkter om natten.- Sørg for, at stikudtaget er sat til timerfunktion. Symbolet viser en rød klokke.
 • Forbyttet fra elmåler til ladeboks
  Det er ikke unormalt, at det er blevet forbyttet noget enten i systemet eller ved installation. Du kan foretage fejlfinding ved at deaktivere effekttilpasningen og derefter vælge ladeboksen og indstille den til 1-faset. Start derefter en opladning på L1. Se derefter under Elmåler på 24-timers-grafen, og se, at grafen for L1 stiger i takt med opladningen. Gentag dette for L2 og L3.Hvis den rette graf stiger i forhold til den fase, du har valgt at oplade med, så er alt rigtigt. Men hvis en anden fase til gengæld stiger end for den opladning, du har valgt, så er et eller andet blevet forbyttet et sted. Kontroller i så fald, at den indgående L1, L2 og L3 stemmer overens med den indgående L1, L2 og L3 i ladeboksen. Kontroller også, at elomformerne til elmåleren sidder på den rigtige fase, og at de sidder korrekt i mufferne.
 • Indstillinger
  Sørg for, at der ikke er aktiveret noget, som ikke burde være det.

  • Sørg for, at stikudtaget er tændt og ikke er slukket, og at timerfunktionen kun er aktiveret, hvis den skal være det.
  • Sørg for, at RFID-låsen kun er aktiveret, hvis den skal være det.
  • Hvis RFID skal være aktiveret, og ladeboksen er effektbegrænset, skal du sørge for, at RFID er konfigureret korrekt på administrationsbrugergrænsefladen. RFID skal være relateret til en bruger og en ladeboks.
Begrænset ladeeffekt

Der kan være følgende årsager til, at opladningen ikke bliver udført som forventet:

 • Ladeboks offline
  Hvis din Charge Amps Aura er effekttilpasset og har mistet forbindelsen, så vil den kun kunne lade på én fase og med en begrænset hastighed.
 • Elmåler offline
  Hvis din elmåler er gået offline, vil bilen kunne blive opladet på alle faser med en begrænsning.
 • For høj belastning
  Hvis systemet har et for højt forbrug, og ladeboksen er effekttilpasset, vil opladningen blive begrænset. Hvis du som slutkunde ikke har overblik over dit forbrug, kan du bede din partner om adgang til at se det.
 • Forkert information om bilmodellen
  Det er ikke usædvanligt, at bilmodellen ikke oplader sådan, som brugeren forventede.På https://ev-database.org/ kan du finde de fleste elbilsmodeller, og se, hvordan de oplader. Ellers kan du kontakte din bilproducent, hvis du ikke finder det, du leder efter.Plug-in-hybrider oplader oftest 1-faset. Nogle modeller kan oplade 2-faset, men ingen kan oplade 3-faset.
 • Forkerte indstillinger
  Der er risiko for, at effekttilpasningen er indstillet forkert. Hvis du føler dig usikker som installatør, har Charge Amps et onlinekursus for installatører: https://www.chargeamps.com/charge-amps-installer-training/ samt adskillige vejledninger, der udsendes i forbindelse med anskaffelsen af en ​​partnerkonto. Kontakt supporten på support@charge-amps.com, hvis du mangler dem.
Opkobling

Kontroller følgende, hvis ladeboksen står til at være offline:

 • Wi-Fi-konfiguration
  Hvis der står ”Offline since” og en dato før installationen, så er det den dato, hvor den blev testet i forbindelse med produktionen. Det betyder, at Wi-Fi aldrig er blevet konfigureret, eller at konfigurationen mislykkedes.
 • Signalstyrke
  Hvis ladeboksen af og til går offline, skal du kontrollere signalstyrken for ladeboks og elmåler. Den bør være omkring -80 dBm, hvor -60 dBm er en meget god signalstyrke, og -90 er en meget dårlig signalstyrke.
 • Access Point
  Hvis elmåleren er forbundet til en extender/repeater, skal du sikre dig, at den har et godt signal mod sit AP (access point).
 • Mesh-netværk
  Hvis anlægget har et mesh-netværk, kan det betyde, at enheder, der er forbundet til det, kan have svært ved at holde forbindelsen til den, der har den bedste signalstyrke. En måde at løse dette på er ved at anvende en extender/repeater med et andet SSID end resten af netværket, så vores produkter holder sig fikseret i forhold til dem.Med trådløse mesh-netværk er det vigtigt, at adgangspunkterne (AP) er jævnt fordelt. Det vil give et dårligere resultat at have et AP tæt på ladeboksen og derefter have for lang afstand til det næste AP end at have en jævn afstand mellem adgangspunkterne.
 • LTE
  Hvis Charge Amps Aura er en LTE-version, skal den udstyres med et SIM-kort. Sørg for, at SIM-kortet er aktiveret og ikke har en PIN-kode. Kontroller, at routeren viser signalstyrke samt ”3G” og ”4G”.
  Hvis det stadigvæk ikke fungerer, så test det på en mobil, hvis du har mulighed for at bekræfte, at det virker, som det skal.
 • LAN
  Hvis du tilslutter Charge Amps Aura via LAN-kabel, er det ”plug and play”. Hvis ladeboksen ikke går online af sig selv, kan det være, at netværket skal tilpasses.
Installation

Hvis ladeboksen ikke starter op, skal du undersøge følgende:

 • Ledningsføring
  Kontroller, at alle ledninger er ført korrekt. Kontroller, at de flade ledninger ikke er gledet ud i nogen af enderne.
  Hvis opladningen ikke starter, og man heller ikke kan se en opladning i Charge Amps Cloud, kan pilotkablets forbindelse være blevet afbrudt. Pilotkablet er et rød/sort kabel med en hvid tilslutning, der går fra stikudtaget og videre op til en printplade.
FAQ

Spørgsmål og svar om Charge Amps Amp Guard

Opladningen bliver afbrudt

Hvis opladningen bliver afbrudt, skyldes det oftest en af følgende ting:

 • Et for højt øvrigt forbrug i systemet
  Som partner kan du se dette, hvis du går ind på elmåler under menupunktet ”Elmåler”. Her kan du se forbrugsgraferne for de seneste 24 timer og de seneste 7 dage.Find tidspunktet for opladningen, hvor kunden oplevede problemet, og se, hvad forbruget var på det pågældende tidspunkt. Tjek ligeledes, om kunden generelt har et højt forbrug, og foreslå eventuelt at opgradere hovedrelæet.Som slutbruger kan du bede din partner om at få adgang til at se graferne fra din elmåler og se forbruget i dit system.
 • Forbyttet fra elmåler til ladeboks
  Det er ikke unormalt, at det er blevet forbyttet noget enten i systemet eller ved installation. Du kan foretage fejlfinding ved at deaktivere effekttilpasningen og derefter vælge ladeboksen og indstille den til 1-faset. Start derefter en opladning på L1. Se derefter under Elmåler på 24-timers-grafen, og se, at grafen for L1 stiger i takt med opladningen. Gentag dette for L2 og L3.Hvis den rette graf stiger i forhold til den fase, du har valgt at oplade med, så er alt rigtigt. Men hvis en anden fase til gengæld stiger end den, opladningen sker på, så er et eller andet blevet forbyttet et sted.
  Kontroller i så fald, at den indgående L1, L2 og L3 stemmer overens med den indgående L1, L2 og L3 i ladeboksen.
  Kontroller også, at elomformerne til elmåleren sidder på den rigtige fase, og at de sidder korrekt i mufferne.
 • Opkobling
  Når Charge Amps Amp Guard mister forbindelsen, vil opladningen blive afbrudt og genstarte opladningen i en offlinetilstand med nedsat effekt.- Kontroller signalstyrken for Charge Amps Amps Guard. Den bør i værste fald ligge omkring -80 dBm, hvor -60 dBm er en meget god signalstyrke, og -90 er en meget dårlig signalstyrke.- Hvis Charge Amps Amp Guard er forbundet til en extender/repeater, skal det kontrolleres, om signalet til enhedens AP (access point) er godt.- Hvis kunden har et mesh-system, kan det medføre, at Charge Amps-produkter har svært ved at fokusere på det AP, der har den bedste signalstyrke. Den nemmeste måde at komme uden om denne problematik på er at installere en extender/repeater med et andet SSID, som Charge Amps-produktet er forbundet til som den eneste enhed. Den vil så holde sig fikseret på det samme AP.- Charge Amps Amp Guard kan kun køre på 2,4 GHz, og derfor kan netværk, som udsender både 2,4 og 5 GHz med samme SSID udgøre et problem for Charge Amps Amp Guard.I dette tilfælde er en extender/repeater også en hjælp i forhold til dette. Installer den med et andet SSID end det øvrige netværk, og indstil det til kun at køre på 2,4 GHz.
  Alternativt kan du deaktivere 5-Ghz-frekvensen fra netværket, hvis du kan klare dig uden 5 GHz. 5 GHz er hurtigere, men har en kortere rækkevidde. Dog kan de fleste klare sig med hastigheden ved 2,4-GHz-frekvensen.
 • For lavt minimumsstrømniveau
  Alle biler har et minimumsstrømniveau, de kan lade med. Dette niveau er forskelligt fra model til model. Hvis effekttilpasningen er indstillet til en lavere grænse, end det bilen kan klare, så vil opladningen blive afbrudt, når bilen bliver tildelt for lidt strøm.
Opladning starter ikke

Hvis opladningen ikke starter, som den skal, skyldes det som oftest en af følgende ting:

 • Et for højt øvrigt forbrug i systemet
  Som partner kan du se dette, hvis du går ind på elmåler under menupunktet ”Elmåler”. Her kan du se forbrugsgraferne for de seneste 24 timer og de seneste 7 dage.Find tidspunktet for opladningen, hvor kunden oplevede problemet, og se, hvad forbruget var på det pågældende tidspunkt. Tjek ligeledes, om kunden generelt har et højt forbrug, og foreslå eventuelt at opgradere hovedrelæet.Som slutbruger kan du bede din partner om at få adgang til at se graferne fra din elmåler og se forbruget i dit system.
 • For lavt minimumsstrømniveau
  Alle biler har et minimumsstrømniveau, de kan lade med. Dette niveau er forskelligt fra model til model. Hvis effekttilpasningen er indstillet til en lavere grænse, end det bilen kan klare, vil opladningen ikke kunne påbegyndes.
 • Forbyttet fra elmåler til ladeboks
  Det er ikke unormalt, at det er blevet forbyttet noget enten i systemet eller ved installation. Du kan foretage fejlfinding ved at deaktivere effekttilpasningen og derefter vælge ladeboksen og indstille den til 1-faset. Start derefter en opladning på L1. Se derefter under Elmåler på 24-timers-grafen, og se, at grafen for L1 stiger i takt med opladningen. Gentag dette for L2 og L3.Hvis den rette graf stiger i forhold til den fase, du har valgt at oplade med, så er alt rigtigt. Men hvis en anden fase til gengæld stiger end den, opladningen sker på, så er et eller andet blevet forbyttet et sted.
  Kontroller i så fald, at den indgående L1, L2 og L3 stemmer overens med den indgående L1, L2 og L3 i ladeboksen.
  Kontroller også, at elomformerne til elmåleren sidder på den rigtige fase, og at de sidder korrekt i mufferne.
Begrænset ladeeffekt

Der kan være følgende årsager til, at opladningen ikke bliver udført som forventet:

 • Elmåler offline
  Hvis elmåleren er gået offline, vil bilen kunne blive opladet på alle faser med en begrænsning.
 • For høj belastning
  Hvis du har et for højt forbrug, og ladeboksen er effekttilpasset, vil opladningen blive begrænset. Hvis du som slutkunde ikke har overblik over dit forbrug, kan du bede din partner om at få adgang til at se det.
 • Forkert information om bilmodellen
  Det er ikke usædvanligt, at bilmodellen ikke oplader sådan, som du havde forventet.På https://ev-database.org/ kan du finde de fleste elbilsmodeller, og se, hvordan de oplader. Ellers kan du kontakte din bilproducent, hvis du ikke finder det, du leder efter.Plug-in-hybrider oplader oftest 1-faset. Nogle modeller kan oplade 2-faset, men ingen kan oplade 3-faset.

 

 • Forkerte indstillinger
  Der er risiko for, at effekttilpasningen er indstillet forkert. Hvis du føler dig usikker som installatør, tilbyder Charge Amps et onlinekursus for installatører. Se kurset på https://www.chargeamps.com/charge-amps-installer-training/, ligesom der også findes flere vejledninger, der bliver udsendt sammen med anskaffelsen af partnerkontoen. Kontakt Charge Amps Support på support@charge-amps.com, hvis du mangler dem.
Opkobling

Kontroller følgende, hvis Charge Amps Amp Guard står til at være offline:

 • WiFi-konfiguration
  Hvis der står ”Sidste måling” og en dato før installationen, så er det den dato, hvor den blev testet i forbindelse med produktionen. Det betyder, at WiFi aldrig er blevet konfigureret, eller at konfigurationen mislykkedes.
 • Signalstyrke
  Hvis Charge Amps Amp Guard af og til går offline, skal du kontrollere signalstyrken. Den bør være omkring -80 dBm, hvor -60 dBm er en meget god signalstyrke, og -90 er en meget dårlig signalstyrke.
 • Access Point
  Hvis Charge Amps Amp Guard er forbundet til en extender/repeater, skal du sikre dig, at den har et godt signal til sit AP (access point).
 • Mesh-netværk
  Hvis anlægget har et mesh-netværk, kan det betyde, at enheder, der er forbundet til det, kan have svært ved at holde forbindelsen til det adgangspunkt, der har den bedste signalstyrke. En måde at løse dette på er ved at anvende en extender/repeater med et andet SSID end resten af netværket, så Charge Amps-produkter holder sig fikseret i forhold til dem.Med trådløse mesh-netværk er det også vigtigt, at adgangspunkterne (AP) er jævnt fordelt. Det vil give et dårligere resultat at have et AP tæt på ladeboksen og derefter have for lang afstand til det næste AP end at have en jævn afstand mellem adgangspunkterne.
Installation
 • Strømforsyning
  Charge Amps Amp Guard får sin strømforsyning fra målerskabet til terminalblokken på Charge Amps Amp Guard. Fra en C10a til L1 og N på terminalen eller 3 x C10 til L1, L2, L3 og N hvis kunden har solceller.
 • Solceller
  Du skal tilslutte alle faser i Charge Amps Amp Guard samt kontrollere, at installationen anvender solceller under ”Elmåler” på partnerkontoen.
Cloud
 • Konfiguration
  Du skal bruge en partnerkonto til dette. Opret en konto på my.charge.space uden at registrere dig på ladeboksen. Send derefter en mail til support@charge-amps.com med følgende informationer:-Virksomhedsnavn
  – Adresse
  – Mail (samt hvilken mail du anvendte, da du oprettede en konto på my.charge.space
  – Telefonnummer
GARANTI

Charge Amps-garanti

Vores produkter er udviklet med intelligent software og teknologi i fokus. Du kan derfor forvente, at Charge Amps-produkter holder længere. Vi er så sikre på holdbarheden af vores produkter, at vi tilbyder 3 års garanti på alle vores produkter. Der er også mulighed for at forlænge garantien på Charge Amps-produkter med to år og få i alt fem års garanti, giver dig en mere tryg investering. Dette gælder for nye kunder såvel som allerede installerede produkter, så længe det sker i garantiperioden.

Læs mere om vores garantipolitik

Charging station Charge Amps Aura
Charge Amps Academy

Bliv certificeret Charge Amps-installatør ved at gennemføre Charge Amps’ uddannelser

Læs mere her, og ansøg i dag.

 

Download

Manualer og instruktioner