Sähköautojen ja sähköautolatureiden avustukset Euroopassa: opas yksityishenkilöille ja yrityksille

Landscape, forest

Sähköautojen ja sähköautolatureiden avustukset Euroopassa: opas yksityishenkilöille ja yrityksille

Avustukset

Kattava oppaamme yksityishenkilöille ja yrityksille

Sähköauton (EV) ja sähköautolaturin (EV-laturi) hankintatuet vaihtelevat sen mukaan, missä päin Eurooppaa asuu. Olemme koonneet tähän kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää sähköautoiluun liittyvistä avustuksista eri puolilla Eurooppaa. Käytä alla olevaa karttaa ja lue lisää oman maasi tilanteesta.

Ruotsi

Erilaisten tukien käyttöönoton sekä uusien sähköautojen entistä parempien akkujen ja toimintamatkan myötä Ruotsi on nyt yksi niistä maista, joissa sähköautoilu kasvaa nopeimmin. Tärkeä syy tähän on valtion myöntämä vihreän teknologian tuki, joka on nopeuttanut muutosta. Sen ansiosta Ruotsissa on tällä hetkellä noin 107 000 ladattavaa autoa.

Ruotsin hallituksen tavoitteena on maan hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on otettu käyttöön useita tukia:

Sähköautojen tuet

Ranskan tavoin Ruotsissa on bonus-malus-järjestelmä, mikä tarkoittaa sitä, että vähemmän päästöjä tuottavat autot saavat ”bonuksen”, kun taas enemmän päästöjä aiheuttavat joutuvat maksamaan korotettua ajoneuvoveroa (malus) kolmen ensimmäisen vuoden ajan. Bonus-malus-malli otettiin käyttöön 1. heinäkuuta 2018 ja päivitettiin uusilla tiukemmilla vaatimuksilla 1. huhtikuuta 2021.

Uudet bonussäännöt:

 • Puhtaat sähköautot, jotka tuottavat nolla grammaa hiilidioksidia, saavat paremman bonuksen. Bonus kasvaa 60 000 kruunusta 70 000 kruunuun.
 • Ajoneuvon ilmastobonuksen päästöraja laskee 70 grammasta 60 grammaan hiilidioksidia kilometriä kohden.
 • Lataushybridit saavat alennetun ilmastobonuksen. Lataushybridin bonuksen enimmäismäärä on 45 000 Ruotsin kruunua. Siitä vähennetään 583 kruunua jokaista päästögrammaa kohti 60 grammaan asti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että plug-in-hybridit saavat noin 10 000 kruunua vähemmän hankintabonusta.

Uudet malus-säännöt

 • Korotetun ajoneuvoveron perinnän yhteydessä päästöraja laskee 90 grammaan hiilidioksidia kilometriä kohden.
 • Ajoneuvoveroa korotetaan nostamalla hiilidioksidimaksu 82 kruunusta 107 kruunuun per gramma, jos ajoneuvon päästöt ovat 90–130 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti, ja 107 kruunusta 132 kruunuun per gramma, jos ajoneuvon päästöt ovat yli 130 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti.

Veroedut

 • Tällä hetkellä 25 prosentin alennus koskee sähköpyörän sekä kolmi- tai nelipyöräisen mönkijän hankintaa.
 • Yritysvero: Myös työsuhdeautot kuuluvat 1. tammikuuta 2021 voimaan tulleiden uusien sääntöjen piiriin. Tällöin kaasuautojen ja ladattavien autojen vuotuinen 10 000 kruunun vähennys poistuu.

Ympäristövero

 • Bensiini- ja dieselkäyttöisten ajoneuvojen ajoneuvoveroa (malus) korotetaan ajoneuvon ensimmäisen verovelvollisuuden kolmen ensimmäisen vuoden aikana vuodesta 2019 lähtien. Tämä vero kasvaa ajan mittaan.

Paikallinen tuki sähköautoille

 • Ilmainen pysäköinti joillakin julkisilla paikoilla.
 • Korkean käyttöasteen ajoneuvo- ja linja-autokaistojen vapaa käyttö tietyillä alueilla.

Tuki sähköautojen lataamiseen

Tuet

Vihreän teknologian” veronalennusta sovelletaan 1. tammikuuta 2021 alkaen. Tuki toimii kuten mikä tahansa kotitalousvähennys (ROT- tai RUT-vähennys), ja se on tarkoitettu latausasemien, aurinkokennojen ja akkujen ostamiseen ja asentamiseen. Veronalennus tai avustus, kuten jotkut sanovat, ei kata asennukseen liittyviä matka-, varuste- tai hallinnointikuluja.

Kuka voi saada vihreän teknologian vähennyksen?

Kaikilla yksityishenkilöillä, jotka asuvat asumisoikeusasunnossa, omakotitalossa tai omistusasunnossa ja jotka haluavat mahdollisuuden kotilataukseen, on oikeus saada veronalennus. Avustus kattaa kaikki asennukset, jotka on aloitettu ja maksettu 1. tammikuuta 2021 alkaen.

Kuinka suuren avustuksen latausasemalle saa?

Vihreän teknologian vähennys kattaa jopa 50 prosenttia materiaali- ja työvoimakustannuksista, mutta veronkevennys voi olla enintään 50 000 kruunua vuodessa. On tärkeä muistaa, että jos olet käyttänyt myös ROT- tai RUT-vähennyksiä, sinun on varmistettava, että olet maksanut tarpeeksi veroja vuoden aikana, jotta saat koko veronalennuksen.

Norja

Norja on Euroopan huippumaa sähköautoilun kehittämisessä. Tämä on tulosta pitkäaikaisesta sitoutumisesta, joka ulottuu aina 1990-luvulle asti. Alkuperäinen suunnitelma oli 100 000 sähköautoa vuoteen 2020 mennessä, mutta tavoite saavutettiin jo vuonna 2018. Itse asiassa lähes 60 prosenttia kaikista Norjassa maaliskuussa 2019 myydyistä uusista autoista oli täyssähköautoja. On mielenkiintoista, että maan etuohjelmassa ei ole moniakaan sähköautojen tai sähkölaturien tukia, vaan se sisältää sen sijaan verohelpotuksia ja suuria investointeja julkisesti hallinnoituun latausinfrastruktuuriin, kuten jäljempänä näemme.

Sähköautojen tuet

Veroedut

 • Ostovero ja arvonlisävero: Ei ostoveroa eikä arvonlisäveroa sähköajoneuvojen hankinnasta.
 • Vuotuinen tievero: 75–90 prosentin alennus vuotuisesta tieverosta sekä täyssähköautoille että ladattaville hybridille.
 • Yritysvero: 50 prosentin alennus työsuhdeautoverosta sekä täyssähköautoille että ladattaville hybrideille.
 • Vapautus hankintaverosta.
 • Vapautus maan 25 prosentin arvonlisäverosta.

Paikalliset edut

 • Norjan lain mukaan maakuntien ja kuntien on annettava sähköautoille 50 prosentin alennus fossiilisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen maksuista lautoilla, julkisessa pysäköinnissä ja tietulleissa.
 • Käytännössä tämä tarkoittaa sekä alennuksia että vapautuksia tietulleista sekä lautta- ja pysäköintimaksuista paikkakunnasta riippuen.

Tuki sähköautolaturien hankintaan

Julkiset investoinnit latureihin

Norjassa on yli 10 000 julkista latausasemaa, ja yli 1 500 autoa voidaan ladata nopeasti samaan aikaan. Sen sijaan, että Norja olisi tarjonnut veronalennuksia ja tukia kansalaisille ja yrityksille, investoinnit on maassa keskitetty julkiseen infrastruktuuriin. Sähköautojen latausohjelmat keskittyvät tällä hetkellä seuraaviin aiheisiin:

 • Julkinen rahoitus pikalatausasemille 50 kilometrin välein pääteillä.
 • Oslon lisäbudjetti latausinfrastruktuurin laajentamiseen vuonna 2018.
 • Asunto-osakeyhtiöiden latureiden asentamiseen tarkoitetun budjetin kaksinkertaistaminen 20 miljoonaan kruunuun (2,1 miljoonaan euroon).
 • Tietyt huoltoasemat ovat alkaneet korvata bensiinipumppuja sähkölatureilla, mikä on lisännyt sähköautojen omistajien käytettävissä olevaa paikallista latausinfrastruktuuria.

Iso-Britannia

Isolla-Britannialla on kattava ”Tie nollaan” -sähköistämisstrategia. Maassa on nollapäästöisille ajoneuvoille oma virasto (OZEV), joka pyrkii yhdessä eri ministeriöiden kanssa lopettamaan fossiilisten ajoneuvojen myynnin vuoteen 2040 mennessä. Tulevina vuosina maassa investoidaan 500 miljoonaa puntaa vihreään teknologiaan.

Ison-Britannian sähköautomarkkinat kasvavat nopeasti, ja maassa on syksyn 2020 tilastojen mukaan yli 164 100 täyssähköautoa. Lisäksi plug-in-malleja, mukaan lukien plug-in-hybridejä (PHEV), on käytössä yli 373 600.

SMMT:n (Society of Motor Manufacturers and Traders) uusimmat luvut osoittavat, että täyssähkömallien osuus kaikista uusien autojen rekisteröinneistä oli 6,7 prosenttia. Kun laskelmaan lisätään plug-in-hybridit, luku nousee 10,5 prosenttiin.

Sähköautojen tuet

Tuet

 • Hankintatuki: Vähäpäästöisille autoille on oma Plug-in Car Grant -tuki, jonka ansiosta ostajat voivat saada seuraavia avustuksia:
  • 35 % sähköauton hinnasta (enintään 3 500 puntaa mallista riippuen)
  • 20 % sähkömoottoripyörän tai -mopon hinnasta (enintään 1 500 puntaa)
  • 20 % sähköpakettiauton hinnasta (enintään 8 000 puntaa)
  • 20 % suuren sähkökäyttöisen pakettiauton tai kuorma-auton hinnasta (enintään 20 000 puntaa ensimmäisten 200 tilauksen yhteydessä ja sitten enintään 8 000 puntaa)
  • 20 % sähkötaksin hinnasta (enintään 7 500 puntaa).
 • Avustuksia hallinnoi OZEV. Avustuksen hyödyntäminen ei edellytä toimenpiteitä, koska jälleenmyyjät sisällyttävät sen ajoneuvon hintaan.
 • Tarjolla on myös avustuksia sähköautolatureiden asentamiseen kotiin Electric Vehicle Homecharge Scheme -järjestelmän kautta. Tuki on enintään 350 puntaa, kun latausasema asennetaan kotiin.

Veroedut

 • Omistusvero: Täyssähköajoneuvot, joiden hinta on alle 40 000 puntaa, on vapautettu vuotuisesta omistusverosta.
 • Yritysasiakkaiden autovero: Sähköautoja ostavat yritykset voivat kirjata 100 prosenttia ostohinnasta yritysverovelkaansa, jos ajoneuvon hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g/km. Sähköautojen, joiden hiilidioksidipäästöt ovat yli 50 g/km, yrityksen autovero on 18 prosenttia vuodessa. Lue lisää täältä.

Sähköautoilun paikalliset ja alueelliset kannustimet yksityishenkilöille ja yrityksille

 • Skotlanti: Skotlannin hallitus tarjoaa korotonta lainaa niille kuljettajille, jotka vaihtavat sähkö- tai hybridiautoon. Enintään 35 000 punnan lainalla voi kattaa uuden sähkö-/hybridiajoneuvon hankintakustannukset, jotka maksetaan takaisin kuuden vuoden aikana.
 • Pohjois-Irlanti: Yksityisesti ostetuista sähköautoista on mahdollista saada enintään 5 000 euron ja kaupallisesti ostetuista enintään 3 800 euron avustus. Lue lisää täältä.
 • Lontoo: Sähköautot ja plug-in-hybridit (PHEV) on vapautettu Lontoon ruuhkamaksusta vuoteen 2025 asti.
 • Paikalliset pysäköintiedut: Tietyissä kohteissa on ilmainen tai alennettu pysäköinti sähköautoille.
 • Muita etuja: Britannian hallitus aikoo tarjota erityisiä vihreitä rekisterikilpiä sähköautoille, jotta ne voivat helpommin hyödyntää paikallisia etuja, kuten ilmaista pysäköintitilaa, linja-autokaistoja ja pääsyä tavallisilta ajoneuvoilta kielletyille alueille.

Edut – sähköautojen lataaminen

Nollapäästöstrategian 290 miljoonan punnan kokonaisbudjetista 80 miljoonaa puntaa keskitetään sähköautojen latausinfrastruktuurin parantamiseen. Tämä sisältää muun muassa seuraavat alueet:

Kansalliset sähköautojen latausedut yksityishenkilöille ja yrityksille

Tuet

Avustus sähköauton kotilataukseen: Electric Vehicle Homecharge Scheme (EVHS) -mallin ansiosta sähköauton ostaja voi saada avustuksen, joka on enintään 75 prosenttia (enintään 350 puntaa, sis. alv:n) kotiin tulevan sähköautolaturin hankinta- ja asennuskustannuksista. Etu kattaa myös työsuhde- ja leasing-autot.

Avustus sähköauton lataamiseen työpaikalla: Workplace Chargepoint Grant on ennakkomaksujärjestelmä latausasemien ostamiseen ja asentamiseen työpaikoille.

1.4.2020 jälkeen yritykset voivat kattaa 75 prosenttia kaikista hankinta- ja asennuskustannuksista, kuitenkin enintään 350 puntaa tapausta kohden, enintään 40 paikassa.

Veroedut

Yrityksen veroedut: Latausinfrastruktuurin asentavat yritykset voivat saada veroetuna ensimmäisen vuoden 100-prosenttisen korvauksen (FYA) sähköajoneuvojen latauslaitteisiin liittyvistä kuluista.

Paikalliset ja alueelliset edut yksityishenkilöille ja yrityksille

Tuet

Avustus kotiin asennettavalle latausasemalle Skotlannissa: Energy Saving Trust -säätiön ansiosta sähköauton ostaja voi saada 300 punnan avustuksen kotiin tulevan sähköautolaturin hankinta- ja asennuskustannuksista. Tämä avustus on saatavana edellä mainitun 350 punnan OZEV-tuen lisäksi.

Avustus latausaseman asentamiseen työpaikalle Skotlannissa: Energy Saving Trust -säätiön avulla yritykset voivat saada rahoitusta työpaikan sähköautolatureiden hankinta- ja asennuskustannuksiin. Sähköautolatureiden tarkka määrä, jolle voi saada taloudellista tukea, riippuu yrityksen ja henkilöstön omistamien sähköautojen määrästä ja tyypistä.

Tanska

Tanska on hieman jäljessä Ruotsista ja Norjasta sähköautojen ja latausasemien suhteen. Kun maan hallitus alkoi vähitellen ajaa alas sähköautoilun kannustimia vuonna 2015, sähköautojen myynti maassa laski. Itse asiassa sähköautojen myynti vuonna 2017 oli vain 0,4 prosenttia maan koko automyynnistä. Uuden ilmastolain ja vuonna 2019 kumottujen sähköautojen veronkorotusten ansiosta asiat ovat Tanskassa paranemaan päin. Sähköautojen markkinaosuus maassa on nyt noin 4 prosenttia. Osuuden kasvun takana ovat seuraavat toimenpiteet:

Sähköautojen tuet

Veroedut

 • Rekisteröintivero: Tanska poisti aiemmin sähköautojen rekisteröintiveroedut, mikä johti maan sähköautomyynnin vähenemiseen.
 • Huhtikuussa 2017 Tanskan hallitus otti käyttöön myös rekisteröintiveron vähennyksen akun kapasiteetin perusteella.
 • Omistusvero: Tanskassa verot perustuvat polttoaineen kulutukseen ja painoon. Sähköautoista maksetaan pienin summa ja plug-in-hybrideistä vähemmän kuin vastaavista diesel- tai bensiiniautoista.

Paikalliset edut

 • Pysäköintimaksut: Sähköautot on vapautettu pysäköintimaksuista jopa 5 000 kruunuun (670 euroon) asti vuodessa.

Tuki sähköautojen yksityisiin/julkisiin hankintoihin

 • Julkiset hankinnat: Tanskan energiavirasto on vuodesta 2013 lähtien rahoittanut ohjelmia, joilla tuetaan sähköautojen hankintaa kunnissa ja yrityksissä.

Tuki sähköautojen lataamiseen

Veroedut

 • Tanska tarjoaa tällä hetkellä verovapautuksen, mikä tarkoittaa sitä, että yritykset, jotka tarjoavat latauspisteitä kaupallisesti, voivat saada noin 1 kruunun (0,13 euron) alennuksen sähköverosta kilowattitunnilta.

Edulliset tariffit linja-autoille

 • Edulliset tariffit sähkölinja-autojen lataamiseen jatkuvat vuoteen 2024 asti.

Suomi

Tanskan tavoin Suomi on vielä hieman jäljessä naapurimaistaan. Suomella oli pitkään hyvin vähän kannustimia eikä ennen kaikkea minkäänlaisia tukia sähköautoille. Maan hallitus on suhtautunut myönteisesti esimerkiksi biopolttoaineisiin, ja viime aikoihin asti sähköautojen myynti on ollut erittäin vähäistä. Erilaisten tukien kautta myynti on kuitenkin kasvanut viime vuosina, ja vuonna 2020 sähköautojen osuus oli 14 prosenttia.

Sähköautojen tuet

Ympäristövero

 • Suomessa polttoaineverot ovat yli kaksinkertaistaneet dieselin hinnan ja yli kolminkertaistaneet bensiinin hinnan, mikä tekee sähköautoista erittäin kustannustehokkaan vaihtoehdon.

Tuet

 • Hankintatuki: Yksityishenkilö voi saada jopa 2 000 euron tuen uuden sähköauton hankintaan, kunhan auton hinta ei ole yli 50 000 euroa.
 • Suomen hallituksella on joka toinen vuosi (2015, 2017 ja 2018 sekä todennäköisesti lähitulevaisuudessa) toteutettava romutusohjelma, joka tarjoaa jopa 2 000 euroa bonusta vanhojen diesel- ja bensiiniajoneuvojen romuttamisesta sekä uusien sähköautojen ja ladattavien hybridien ostamisesta.

Veroedut

 • Omistajan verovähennykset: sähköautoista maksetaan alimman verokannan (5 %) hiilidioksidipohjaista rekisteröintiveroa.

Tuki sähköautolaturien hankintaan

Investointi julkiseen latausinfrastruktuuriin

 • Helsinki on viimeisen kolmen vuoden aikana investoinut 4,8 miljoonaa euroa julkisten latausasemien rakentamiseen, mikä on lähes kolminkertaistanut latausasemien määrän maassa. Suomen hallitus on julkistanut 5,5 miljoonan euron budjetin latausinfrastruktuurin kehittämiseksi vuosina 2020–2021.

Tuet

 • Vuonna 2016 työ- ja elinkeinoministeriö laajensi latausasemien tukiohjelmaansa osana energiainvestointiohjelmaa ja myönsi 4,8 miljoonaa euroa julkisen latausinfrastruktuurin kehittämiseen Suomessa. Tämä ohjelma tarjoaa tukea kaupallisille organisaatioille, jotka haluavat rakentaa latausinfrastruktuuria ja liisata sähköajoneuvoja yrityksen autoiksi. Organisaatiot voivat saada tukea enintään 35 prosenttiin investoinneista ja jopa 30 prosenttiin leasing-kustannuksista.

Saksa

Saksalla Euroopan anteliaimpiin kuuluvat edut sähköautoilulle, sillä maa haluaa saavuttaa tavoitteensa 10 miljoonasta sähköautosta ja miljoonasta latausasemasta vuoteen 2030 mennessä. Tämän kesän 130 miljardin euron elvytyspaketti COVID-19-pandemian jälkeen sisältää merkittävää rahoitusta sähköautojen kannustimien lisäämiseksi entisestään. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Seat Mii Electricin voi nyt ostaa alle 11 000 eurolla. Tässä on kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää:

Sähköautojen tuet

Tuet

Saksan Umweltbonus-ohjelma (ympäristöbonus) kannustaa sähköautojen hankintaan ja diesel- ja bensiiniajoneuvojen käytöstäpoistoon seuravilla tavoilla:

 • Hankintatuki:
  • Enintään 40 000 euron ajoneuvot:
   • Täyssähköautot: 9 000 euroa
   • Plug-in-hybridit: 6 750 euroa
  • Enintään 65 000 euron ajoneuvot:
   • Täyssähköautot: 7 500 euroa
   • Plug-in-hybridit: 5 625 euroa
  • 100 euron lisäbonus on saatavilla, jos hankittu sähköauto on varustettu ajoneuvon akustisella varoitusjärjestelmällä (AVAS).
  • Vuoteen 2030 asti on voimassa kertaluonteinen tuki, joka on enintään 50 prosenttia kaupallisissa toimituksissa käytettävien täyssähköajoneuvojen hankintakustannuksista.

Veroedut

Kfz-Steuer (moottoriajoneuvovero):

 • Vuosina 2011–2030 rekisteröidyt täyssähköajoneuvot on vapautettu verosta 10 vuoden ajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Saksassa sähköautojen omistajat voivat säästää keskimäärin noin 194 euroa omistusverossa autoa kohden vuodessa. Luku voi kuitenkin olla jopa suurempi.
 • Sähköautoista ja hybrideistä maksetaan veroa, mutta se on pienempi kuin diesel- tai bensiiniajoneuvoista maksettava vero, koska se määräytyy suhteessa ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin.

Yrityksen autovero:

 • Yksityisessä käytössä olevasta täyssähköisestä työsuhdeautosta, jonka listahinta on alle 60 000 euroa, verotetaan vain 0,25 prosenttia listahinnasta kuukaudessa. Vertailun vuoksi bensiini- ja dieselkäyttöisistä autoista verotetaan 1 prosentti.
 • Yksityisessä käytössä olevasta hybridimallisesta tai täyssähköisestä työsuhdeautosta, jonka listahinta on yli 60 000 euroa, verotetaan vain 0,5 prosenttia listahinnasta kuukaudessa. Vertailun vuoksi bensiini- ja dieselkäyttöisistä autoista verotetaan 1 prosentti.

Arvonlisävero:

 • Arvonlisävero on laskenut esimerkiksi 19 prosentista 16 prosenttiin ajalla 1.7.–30.12.2020. Tästä verokannustimesta ovat hyötyneet sekä sähköautot että hybridit.

Sähköautojen paikalliset tuet

 • Jopa 1 500 euroa ylimääräistä hankintatukea kaupungeilta ja kunnilta asuinpaikasta riippuen (voit tarkistaa asian täältä).
 • Paikalliset energiantuottajat maksavat usein sähköautotukia uusille tai olemassa oleville asiakkaille.
 • Ilmainen pysäköinti
 • Varatut pysäköintipaikat
 • Linja-autokaistojen käyttö

Tuki sähköautojen lataamiseen

Tuet yksityishenkilöille:

Kansalliset avustukset:

 • KFW-pankki sijoitti 3 miljoonaa euroa Wohngebaeude 440 -aloitteeseen marraskuussa 2020.
  • Saatavilla oleva tuki kattaa 900 euroa latausasemaa kohti, mukaan lukien:
   • latausaseman asennus- ja liitäntäkustannukset
   • latausaseman ohjaamiseen tarvittavan energiahallintajärjestelmän kustannukset.

Kansallisten avustusten kriteerit:

 • Koskee yksityisomistajia, vuokralaisia ​​ja vuokranantajia.
  • Julkiset latausasemat tai työsuhdeautojen laturit eivät kuulu avustusten piiriin.
  • Hankinta- ja asennuskustannusten on oltava vähintään 900 euroa.
  • Latausaseman on toimittava 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla.
  • Koskee vain latureita, joiden latausteho on 11 kW ja joissa on älykäs ohjausjärjestelmä.

Alueelliset avustukset:

 • Nordrhein-Westfalen: 50 prosenttia (enintään 1 000 euroa) yksityisen sähköauton laturin hankinta- ja asennuskustannuksista Sofortprogramm Elektromobilität -ohjelman kautta.
 • München: 40 prosenttia kaikista nettokustannuksista (enintään 3 000 euroa per latauspiste, jonka kapasiteetti on enintään 22 kW; 10 000 euroa per latauspiste, jonka kapasiteetti on yli 22 kW): sisältää hankintahinnan, asennuksen ja suunnittelun.
 • Hannover: 500 euron etu älykkään latausaseman hankintaan ja asennukseen.
 • Limburg: 300 euron etu latauspistettä kohti.

Tuet julkisille latausasemille:

 • Jopa 3 000 euron tuki enintään 22 kW:n latausasemien hankintaan.
 • Jopa 12 000 euron tuki enintään 100 kW:n tasavirtalatureiden hankintaan.
 • Jopa 30 000 euron tuki yli 100 kW:n tasavirtalatureiden hankintaan.
 • Sähköverkkoliitäntöjä tuetaan enintään 5 000 eurolla matalajännitteisten ja 50 000 eurolla keskijännitteisten sähköverkkoliitäntöjen osalta.

Veroedut

 • Sähköautojen yksityis- ja yritysomistajien, jotka lataavat autojaan työnantajan tiloissa, ei tarvitse ilmoittaa asiasta etuna tuloverotuksessa.
 • Yritysautojen omistajat, jotka lataavat sähköautonsa kotona, voivat hyödyntää veronalennuksen.
 • Työnantajia, jotka tarjoavat ilmaisen sähköajoneuvojen tai sähköpolkupyörien latauksen, ei veroteta tästä palvelusta ennen vuotta 2030.

Hallituksen kannustimet ja tuki – jatkoa, Corona Stimuli

Vuoden 2030 ilmastosuunnitelma ja uusin talouden elvytyspaketti koronan jälkeen

 • Akut ja infrastruktuuri: Osana uutta 130 miljardin euron pakettia 2,5 miljardia euroa käytetään akkukennojen tuotantoon ja latausinfrastruktuurin laajentamiseen. Tavoitteena on miljoona latausasemaa vuoteen 2030 mennessä.
 • Huoltoasemien sähköistäminen: Saksan hallitus on ilmoittanut aikovansa vaatia kaikkia huoltoasemia tarjoamaan tulevaisuudessa myös sähköautojen latausta. Tämä tarkoittaa sitä, että huoltoasemat tulevat toimimaan myös latausasemina.
 • Avustukset valmistajille: Osana bonusohjelmaa vuosille 2020 ja 2021, investointeihin ”uuteen tekniikkaan, prosesseihin ja tiloihin”.
 • Kaluston korvaamisohjelmat: Osana talouden elvytyspakettia covid-19-pandemian jälkeen ohjelmat on suunniteltu varmistamaan, että pk-yritykset ja sosiaalipalvelut eivät tee säästöjä ajoneuvokantojen uusimisessa pandemiaan liittyvän taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Ensimmäinen ohjelma on Sozial & Mobil, joka edistää sähköistä kaupunkiliikennettä ja tukee voittoa tavoittelemattomia järjestöjä 200 miljoonan euron rahoituksella vuosina 2020 ja 2021. Toinen ohjelma on tarkoitettu jälleenmyyjille ja pk-yrityksille, jotka käyttävät enintään 7,5 tonnin sähköautoja.
 • Linja-auto- ja kuorma-autorahoitus: Rajoitetun ajan vuoden 2021 loppuun asti sähkökäyttöisten linja-autojen ja kuorma-autojen sekä niiden latausinfrastruktuurin rahoitusta lisätään. Yksityiset ja kunnalliset toimijat saavat 1,2 miljardia euroa siirtyäkseen vaihtoehtoisiin järjestelmiin kannustimena sähköisen kaupunkiliikenteen lisäämiseen.

Alankomaat

Alankomailla on hyvä maine sähköautoilun tukemisessa, ja maassa on muun muassa valtava määrä sähköautojen latureita. Itse asiassa sillä on kaikista maista eniten julkisia latausasemia sähköajoneuvoja ja 100:aa kilometriä kohden. Saatavilla olevien tukien ansiosta sähköauton omistuskustannukset ovat samalla tasolla kuin diesel- ja bensiiniauton. Esimerkkejä tärkeistä tuista:

Sähköautojen tuet

Tuet

 • 4 000 euroa uuden sähköauton ostamiseen tai vuokraamiseen
 • 2 000 euroa käytetyn sähköauton ostamiseen tai vuokraamiseen

Veroedut

 • Ostovero (BPM): Täyssähköajoneuvot on kokonaan vapautettu ostoverosta ja hybrideistä maksetaan alennettu maksu niiden päästötasojen perusteella.
 • Omistusvero (MRB): Vuoteen 2024 asti täyssähköajoneuvot on vapautettu verosta ja hybridit saavat 50 prosentin alennuksen. Vuonna 2025 täyssähköautoista maksetaan vain 25 prosenttia ja hybrideistä 75 prosenttia verosta.
 • Yritysvero (Bijtelling): Sähköauton omistajat maksavat alennettua maksua vuonna 2020 (8 %), 2021 (12 %), 2022–2024 (16 %) ja 2025 (17 %) 22 prosentin vakiomaksun sijasta.
 • Vuoden 2025 suunnitelmien mukaan sähköajoneuvot voidaan vapauttaa arvonlisäverosta ja moottoriajoneuvoverosta, mutta tätä ei ole vielä vahvistettu.

Ympäristövero

 • Rangaistustoimet: Yli 12 vuotta vanhojen autojen hiilidioksidipäästöistä joutuu maksamaan 15 prosentin lisämaksun nykyisen omistusveron lisäksi vuodesta 2019 alkaen.
 • Bensiinin ja dieselin veroja korotettiin prosentilla per litra vuonna 2020 ja lisäksi sentillä per litra vuonna 2023.

Bensiini-/dieselautojen kielto

 • Alankomaissa saa rekisteröidä vuodesta 2030 lähtien ainoastaan ​​päästöttömiä uusia ajoneuvoja.

Tuki sähköautolaturien hankintaan

 • Tällä hetkellä kansallista tukea ei anneta latausasemien yksityisiin hankintoihin. Alankomaissa on kuitenkin käytössä kaksi työsuhdeauton hankkimiseen sovellettavaa tukea: Milieu-investeringsaftrek (MIA) ja Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
  • MIA antaa yrittäjälle mahdollisuuden hyödyntää jopa 36 prosentin vähennys investoinnista.
  • Vamil antaa urakoitsijan vähentää 75 prosenttia investointikustannuksista. Tämä voidaan tehdä omavalintaisena ajankohtana ja se tarjoaa likviditeetti- ja korkoetuja.
 • Sähköautolle on oikeus saada MIA-tukea enintään 40 000 euroon asti. Latausasema voidaan sisällyttää MIA-tukeen yhdessä sähköauton kanssa, mutta se voidaan ilmoittaa myös erikseen seuraavien ehtojen täyttyessä:
  • Kokonaisinvestointi on vähintään 2 500 euroa.
  • Latausasema on yrityksen omassa toimipaikassa.
  • Latauspistettä käytetään omien sähköautojen lataamiseen. Leasing-autot luetaan myös omiksi sähköautoiksi.
 • Molempien järjestelmien osalta on tärkeää, että ympäristöystävällinen tekniikka tai laitteet täyttävät niin sanotun ympäristöluettelon vaatimukset. Sähköautojen latauspisteet luokitellaan luettelossa koodiksi G 3720.
  • Vuoden 2021 budjetti on 114 miljoonaa euroa MIA:lle ja 25 miljoonaa euroa Vamilille.
 • Lisäksi paikallisviranomaiset ja kunnat asentavat julkisia latausasemia maksutta pyynnöstä (esim. MRA-Elektrisch-hankkeessa, johon osallistuvat kunnat voivat pyytää julkista latausasemaa maksutta).
  • Myös yritykset asentavat julkisia latauspisteitä, esimerkiksi Vattenfall ja Heijmans tekevät yhteistyötä 62 kunnassa ja Allego toimii Groningenin ja Drenthen maakunnissa.

Ranska

Ranska tunnetaan sitoutumisestaan ​​sähköistämiseen, ja presidentti Macron julkisti äskettäin 8 miljardin euron pelastussuunnitelman paikalliselle autoteollisuudelle. Suunnitelman mukaan maassa olisi ensi vuonna yli 100 000 julkista latausasemaa ja vuosittain tuotettaisiin miljoona sähköautoa vuoteen 2025 asti. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on varattu 1,3 miljardia euroa kannustimiin, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että asukkaat voivat säästää jopa 19 000 euroa ostaessaan sähköauton. Tässä on yleiskatsaus tärkeimmistä kannustimista:

Sähköautojen tuet

Tuet

 • Hankintatuki (ekologinen bonus):
  • Jopa 7 000 euron bonus ajoneuvoille, joiden hiilidioksidipäästöt ovat 20 g/km tai vähemmän.
  • Jopa 2 000 euron bonus plug-in-hybridiajoneuvoille, joiden hiilidioksidipäästöt ovat 21–50 g/km.
 • Hävittämismalli (konvertoinnin bonus): enintään 5 000 euroa käytetyn tai uuden sähköauton tai hybridin ostamiseen, kun entinen dieselauto (vanhempi kuin 2001) tai bensiiniauto (vanhempi kuin 1997) hävitetään.
 • Vähäpäästöisen vyöhykkeen bonus: 1 000 euron tuki sähköauton hankintaan, kun asuu tai työskentelee vähäpäästöisellä vyöhykkeellä.

Veroedut

 • Rekisteröintivero: sekä täyssähköajoneuvot että ladattavat hybridit saavat joko 50 prosentin alennuksen tai vapautuksen rekisteröintimaksun (carte grise) maksamisesta Ranskassa alueesta riippuen (Euroopan alueella).
 • Yritysvero: täyssähköajoneuvot on vapautettu verosta.

Paikalliset edut

 • Tietyillä alueilla on saatavana jopa 6 000 euron ylimääräinen hankintatuki.
 • Jopa kahden tunnin ilmainen pysäköinti joissakin kunnissa vihreällä kortilla (myönnetään sähköautolle).
 • Pariisin pormestari kertoi, että sähköautojen omistajat saavat ilmaiseksi käyttöönsä 3 244 pysäköintipaikkaa, joita käytettiin aiemmin Autolib-järjestelmässä (julkisessa sähköautojen jakopalvelussa, joka toimi Pariisissa, Lyonissa ja Bordeaux’ssa vuosina 2011–2018, mutta joka sittemmin lopetettiin).

Tuki sähköautojen lataamiseen

Tuet

 • Tuet yksityishenkilöille:
  • 300 euron verohyvitys (crédit d’impôt transit énergétique, CITE) sähköautolaturin hankkimisesta ja asentamisesta pääasuntoon.
 • Tuet yrityksille:
  • Jopa 40 prosenttia latausasemien hankinta- ja asennuskustannuksista yrityksille.
 • Tuet asunnoille:
  • Jopa 50 prosenttia osakehuoneistojen (kerrostalojen) latausasemien hankinta- ja asennuskustannuksista.
 • Avustukset julkisille yhteisöille:
  • Jopa 40 prosenttia kuntien asentamien latausasemien hankinta- ja asennuskustannuksista (enintään 2 160 euroa). Latausasemat on asennettava sähköautojen kuljettajien pyynnöstä ja niiden on sijaittava 500 metrin säteellä heidän asuin- tai työpaikastaan.

Espanja

Espanja esitteli ensimmäisen vaihtoehtoisen liikkumisen ohjelmansa vuonna 2017, ja tahti on siitä lähtien vain kiihtynyt. Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla sähköautoja myytiin kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2019 käynnistettiin uusi Moves-ohjelma, jonka budjetti on 45 miljoonaa euroa ja jonka tarkoituksena on edistää sähköautoilua ja latausinfrastruktuuria. Lisää ohjelmia, kuten Moves 2 ja Renove, on otettu käyttöön ja ne lisäävät sähköistämistä.

Tässä ovat tärkeimmät kannustimet:

Sähköautojen tuet

 • Kesäkuussa 2020 julkaistu (100 miljoonan euron) Moves 2 -suunnitelma sisältää erilaisia tukia latausaseman hankintaan:
  • 40 prosentin alennus kokonaiskustannuksista (asema ja asennus) yksityishenkilöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille sekä 30 prosentin alennus yrityksille
 • Vuonna 2021 Moves II korvataan päivitetyllä Moves III -ohjelmalla, jonka investointipaketti on 400 miljoonaa euroa. Kysyntään vastaamiseksi summaa voidaan kasvattaa vielä 400 miljoonalla eurolla vuoden 2023 loppuun mennessä.
 • Vaikka MOVES III on hallituksen valvonnassa, varojen hallinnointi tapahtuu aluetasolla.
 • Sähköautoja ostavilla kuluttajilla on oikeus saada enintään 7 000 euron tuki henkilöauton ja enintään 9 000 euron tuki kevyen työajoneuvon hankintaan.frist
  • Myönnetyn tuen lopulliseen määrään vaikuttavat esimerkiksi auton malli (hybridi vai täyssähköinen) ja vanhan (polttomoottorikäyttöisen) ajoneuvon romuttaminen.
 • Saadut tuet on sisällytettävä tuloveroilmoitukseen, ja niistä maksetaan veroa arviolta 20 prosenttia.
 • Asennusyritykset yleensä tukevat asiakasta täyttämällä hakemuslomakkeen ja toimittamalla sen aluehallitukselle. Pitkästä käsittelyajasta johtuen avustuksen maksaminen voi kestää jopa vuoden hakemuksen jättämisestä.

Veroedut

 • Rekisteröintiverovähennykset: Ei sähköautojen rekisteröintiveroa.
 • Omistajan veroedut: verosta vapauttaminen tai veron alentaminen paikallisen käytännön mukaan. Esimerkiksi jotkut kaupunginvaltuustot (mukaan lukien Madrid, Barcelona,Zaragoza ja Valencia) ovat päättäneet alentaa sähkö- ja polttoainetehokkaiden ajoneuvojen vuotuista omistajaveroa jopa 75 prosentilla.

Paikalliset edut

 • Sähköajoneuvojen vapautus alueellisten moottoriteiden tietulleista.
 • Ilmainen pysäköinti tietyissä kaupungeissa.
 • Sähköajoneuvot voivat käyttää korkean käyttöasteen kaistoja.

Tuki sähköautolaturien hankintaan

Yksityishenkilöt ja yritykset voivat saada Moves II -tukea enintään 30–40 prosenttia hankinta- ja asennuskustannuksista (yhteensä enintään 100 000 euroa) julkisen ja yksityisen latausinfrastruktuurin kehittämiseen. Itsehallintoalueet jakavat ja hallinnoivat avustuksia.

Portugali

Portugalissa on suuri määrä plug-in-hybridejä, joiden osuus maan automyynnistä vuonna 2020 oli 13,6 prosenttia. Sähköautojen myynti on kasvanut jyrkästi vuodesta 2017 lähtien suurelta osin taloudellisten kannustimien, kuten tukien ja verohelpotusten, ansiosta. Yleiskatsauksen löydät alta.

Kansallinen sähköautojen hankintatuki

Portugalin hallituksen ympäristörahasto on varannut 4 000 000 euron rahoituksen vuodelle 2021 sähköautojen omistajuuden edistämiseksi.

 • Yksityishenkilöt:
  • 3 000 euroa uuden BEV-sähköauton (henkilöauto/pakettiauto) hankintaan, vain yksi ajoneuvo per henkilö.
  • 50 % ostohinnasta (enintään 1 000 euroa) sähköisen tavarapyörän ostamiseen, vain yksi per henkilö.
  • 50 % ostohinnasta (enintään 350 euroa) täyssähköisen polkupyörän, mopon tai moottoripyörän ostamiseen, vain yksi per henkilö.
 • Yritykset:
  • 6 000 euroa sähköauton tai kevyen työsuhdeajoneuvon hankintaan, vain kaksi ajoneuvoa per hakija.
  • 50 % ostohinnasta (enintään 1 000 euroa) sähköisen tavarapyörän ostamiseen, vain neljä per hakija.
  • 50 % ostohinnasta (enintään 350 euroa) täyssähköisen polkupyörän, mopon tai moottoripyörän ostamiseen, vain neljä per hakija.

Veroedut

Alv-edut:

 • Täysi arvonlisäverovähennys koskee kaikkia sähköajoneuvoja, joiden listahinta on alle 62 500 euroa, ja plug-in-hybridiautoja, joiden listahinta on alle 50 000 euroa.
 • Sähkökäyttöisiä työsuhdeautoja ei veroteta osana yhtiöveroa.

Tieveroedut:

 • Täyssähköajoneuvot (BEV):
  • Täydellinen vapautus tieverosta.
 • Muut sähköautot:
  • Veronkevennys hiilidioksidipäästöjen perusteella.

Ajoneuvoveroedut:

 • Täyssähköajoneuvot (BEV):
  • Täydellinen vapautus ajoneuvoverosta.
 • Plug-in hybridiauto (PHEV), jonka toimintamatka on yli 50 km:
  • 60 prosentin alennus ajoneuvoverosta.

Yritysten veroedut:

 • Yritysveron vähennys yrityksille, joilla on sähköajoneuvokanta.

Sähköautojen latauksen kannustin

 • Portugalin hallitus kehittää julkista, koko maan kattavaa latausverkostoa, jotta sähköajoneuvojen käyttäjien olisi helpompi liikkua kaikkialla maassa. Osin yksityisten investointien avulla on tarkoitus saada 2 000 latausasemaa toimintaan vuonna 2021. Lisäksi tavoitteena on asentaa 20 000 latausasemaa vuoteen 2025 mennessä.

Portugalissa voi säästää rahaa sähköautojen kannustimien avulla

Portugalissa on toteutettu runsaasti erilaisia veroetuja ja avustuksia sähköautojen omistamisen edistämiseksi ja sen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Maassa investoidaan myös sähköautojen latausinfrastruktuuriin ja pyritään tekemään sähköautojen omistamisesta käytännöllisempää. Näyttää siltä, ​​että yksityisillä toimijoilla on tärkeä rooli latausverkoston kehittämisessä.

Lopuksi

Tämä yleiskatsaus kertoo, että Euroopan maat ovat edenneet omaan tahtiinsa sähköautoilun ja infrastruktuurin kehittämisessä. Katsaus osoittaa myös, että kannustimissa on eroja eri maiden välillä. Toivomme, että katsaus auttaa lisäämään tietämystä ja maat voivat sen avulla oppia toistensa onnistumisista.