Bidrag för elbilar och elbilsladdare i Europa: Komplett guide för privatpersoner och företag

Landscape, forest

Bidrag för elbilar och elbilsladdare i Europa: Komplett guide för privatpersoner och företag

Bidrag

Vår kompletta guide för privatpersoner och företag

Bidrag för elbil (EV) och elbilsladdare (EV laddare) skiljer sig åt beroende på vart i Europa du befinner dig. Vi har samlat ihop allt du behöver veta om bidrag för elbilar i olika delar av Europa. Använd kartan nedan för att läsa mer om vad som gäller för just ditt land.

Sverige

Efter att olika stöd införts och elbilar med bättre batterier och räckvidd lanserats är Sverige nu ett av de länder med snabbast växande antal elbilar. En viktig orsak är det statliga bidraget ”Grön Teknik” – som snabbat på omställningen och gör att det i nuläget finns cirka 107 000 laddbara bilar i Sverige.

Den svenska regeringen har som mål att Sverige ska bli koldioxidneutralt till år 2045. För att nå målet har flera stöd införts:

Stöd för elbilar

Precis som Frankrike har Sverige ett system för bonus-malus, vilket innebär att bilar med mindre utsläpp får en ”bonus” medan de som släpper ut mer får betala en förhöjd fordonsskatt (malus) under de första tre åren. Bonus-malus introducerades 1 juli 2018 och uppdaterades med nya skärpta krav den 1 april 2021.

Nya Bonus-regler:

 • Renodlade elbilar som släpper ut noll gram koldioxid får en höjd bonus. Bonusen höjs från 60 000 till 70 000 kronor.
 • Utsläppsgränsen för när ett fordon får ta del av klimatbonusen sänks från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer.
 • Laddhybrider får sänkt klimatbonus. Det högsta bonusbeloppet för en laddhybrid blir 45 000 kronor, som sedan sänks med 583 kronor för varje utsläppt gram upp till 60 gram. I praktiken betyder det att laddhybrider får cirka 10 000 kronor mindre i inköpsbonus.

Nya Malus-regler

 • Utsläppsgränsen från när förhöjd fordonsskatt tas ut sänks till 90 gram koldioxid per kilometer.
 • Den förhöjda fordonsskatten höjs genom att koldioxidbeloppet ökar från 82 kr till 107 kr per gram om fordonet släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer och från 107 kr till 132 kr per gram om fordonet släpper ut över 130 gram koldioxid per kilometer.

Skatteförmåner

 • För närvarande gäller en rabatt på 25% när du köper elcyklar, fyrhjulingar eller trehjulingar.
 • Företagsskatt: Tjänstebilar omfattas även de av nya regler som trädde i kraft 1 januari 2021. Här försvinner avdraget för gasbilar och laddbara bilar på 10 000 kr/år.

Miljöskatt

 • Fordonsskatt (malus) kommer att höjas för bensin- och dieselfordon under de första tre åren av fordonets första skatteplikt från och med 2019. Denna skatt kommer att öka med tiden.

Lokala elbilsstöd

 • Gratis parkering på vissa offentliga platser.
 • Fri tillgång till högt belägna fordon- och bussfält i vissa områden

Stöd för elbilsladdning

Subventioner

Sedan 1 januari 2021 gäller skattereduktionen ”Grön Teknik”. Stödet fungerar som vilket rot- eller rutavdrag som helst och är till för inköp och installation av laddstationer, solceller och batterier. Skattereduktionen, eller bidraget som vissa säger, täcker inte kostnader för resor, utrustning eller administration i samband med installationen.

Vem kan få Grön Teknik-bidrag?

Alla privatpersoner som bor i bostadsrätt, villa eller ägarlägenhet som vill ha möjlighet att ladda hemma har rätt att få denna skattereduktion. Bidraget täcker alla installationer som påbörjas och betalas från och med den 1 januari 2021.

Hur mycket är bidraget för laddbox på?

Grön teknik-avdraget inkluderar upp till 50 procent av material- och arbetskostnaderna men skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per år. En viktig sak att komma ihåg är att om du även har använt rot- eller rutavdrag behöver du se till att du betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna tillgodoräkna dig hela skattereduktionen.

Norge

Norge är bäst i Europa när det gäller elbilsutveckling och det beror på ett långvarigt engagemang som sträcker sig ända tillbaka till 1990-talet. Ursprungliga planen var att ha 100 000 elbilar år 2020, men landet nådde målet redan 2018. Faktum är att nästan 60% av alla nya bilar som såldes i Norge under mars 2019 var helt eldrivna. Intressant är att landets förmånsprogram inte innehåller många subventioner för elbilar och el-laddare, utan i stället erbjuds skattelättnader och stora investeringar i offentligt administrerad laddinfrastruktur, som vi ska se nedan:

Stöd för elbilar

Skattefördelar

 • Inköpsskatt och moms: Ingen inköpsskatt och ingen moms på köp av elfordon.
 • Årlig vägskatt: 75-90% skattesänkning för årlig vägskatt för både helelektriska fordon och plug-in-hybrider,
 • Företagsskatt: 50% rabatt på tjänstebilskatt för både helelektriska fordon och plug-in-hybrider.
 • Befrielse från förvärvsskatt.
 • Befrielse från landets 25% mervärdesskatt

Lokala fördelar

 • Enligt norsk lag måste län och kommuner erbjuda halva priset för elbilar jämfört med fordon med fossila bränslen på färjor, allmän parkering och vägtullar.
 • I praktiken betyder detta både rabatter och totalt undantag från vägtullavgifter, färjeavgifter och parkeringsavgifter, beroende på ort.

Stöd för elbilsladdare

Offentliga investeringar i laddare

Norge har mer än 10 000 publika laddstationer och mer än 1500 bilar kan snabbt laddas samtidigt. I stället för att erbjuda skattesänkningar och subventioner till medborgare och företag har Norge fokuserat på att investera i offentlig avgiftsinfrastruktur. Dess program för elbilsladdare fokuserar för närvarande på:

 • Offentlig finansiering av snabbladdningsstationer var 50:e kilometer på huvudvägar.
 • Oslos ökning av budget för distribution av el-laddningsinfrastruktur 2018.
 • Fördubbling av budgeten för bostadsföreningar när det gäller installation av laddare, till 20 miljoner norska kronor (2,1 miljoner euro).

Vissa lokala bensinstationer har börjat ersätta bensinpumpar med el-laddare, vilket har ökat den lokala laddinfrastrukturen som finns för elbilsägare.

Storbritannien

Storbritannien har en omfattande strategi för elektrifiering som kallas för ”vägen till noll”. Landet har ett officiellt kontor för nollutsläppsfordon (OZEV) som tillsammans med diverse statliga avdelningar arbetar med att få bort försäljningen av fossilfordon fram till 2040. Landet kommer under kommande åren investera 500 miljoner pund i grön teknik.

Elbilsmarknaden i Storbritannien växer snabbt med fler än 164 100 helt elektriska bilar på de brittiska vägarna, enligt statistik från hösten 2020. Dessutom finns det fler än 373 600 plugin-modeller, däribland plugin-hybrider (PHEV).

Den senaste uppsättningen siffror från organisationen Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) visar att  helt elektriska modeller stod för 6,7 procent av de totala nybilsregistreringarna, och lägger vi till plugin-hybrider stiger siffran upp till 10,5 procent.

Stöd för elbilar

Subventioner

 • Köpbidrag: Fordon med lågt utsläpp kan ta del av Plug-in Car Grant vilket innebär att köpare kan få upp till:
  • 35% av kostnaden för en elbil (upp till högst £ 3500 beroende på modell)
  • 20% av kostnaden för en elektrisk motorcykel eller moped (upp till max £1500).
  • 20% av kostnaden för en elektrisk skåpbil (upp till max £ 8000).
  • 20% av kostnaden för en stor elektrisk skåpbil eller lastbil (upp till max. 20 000 pund för de första 200 beställningarna, därefter upp till max 8 000 pund).
  • 20% av kostnaden för en eltaxi (upp till max £ 7500).
 • Det är OZEV som administrerar bidraget. Det krävs ingen åtgärd för att dra nytta av bidraget, då återförsäljare inkluderar bidragets värde i fordonets pris.
 • Det finns också bidrag för att installera elbilsladdare hemma via Electric Vehicle Homecharge Scheme som gäller upp till 350 £ vid installation av laddstation hemma.

Skatteförmåner

 • Ägarskatt: rent elektriska fordon som kostar mindre än 40 000 £ är undantagna från den årliga ägarskatten.
 • Företagsbilsskatt: företag som köper elbilar kan skriva ner 100% av inköpspriset mot sin företagsskatteplikt om fordonet inte släpper ut mer än 50 g / km koldioxid. Elbilar som släpper ut mer än 50 g / km koldioxid har sin företagsbilsskatt fastställd till 18% per år, Läs mer här.

Lokala och regionala EV -incitament för individer och företag

 • Skottland: Den skotska regeringen erbjuder ett räntefritt lån för att stödja förare som byter till en elbil eller hybridbil. Lån på upp till £ 35 000 för att täcka kostnaden för att köpa ett nytt el- / hybridfordon, som återbetalas under en period av 6 år.
 • Nordirland: Ett maximalt bidrag på 5 000 euro finns tillgängligt för privatinköpta elbilar och ett maximalt bidrag på 3 800 euro för de som köps kommersiellt. Läs mer här.
 • London: Elbilar och plug-in-hybrider (PHEV) är undantagna från Londons trängselavgifter fram till 2025.
 • Lokala parkeringsfördelar: Det finns kostnadsfri och kostnadsreducerad parkering för elbilar på vissa orter.
 • Ytterligare fördelar: Den brittiska regeringen planerar att ge elbilar speciella gröna registreringsskyltar så att de lättare kan dra nytta av lokala fördelar, till exempel gratis parkering, användning av bussfält och åtkomst till områden som är avstängda för vanliga fordon.

Förmåner – elbilsladdning

Av nollutsläppsstrategins totala budget på 290 miljoner pund är 80 miljoner pund inriktade på att förbättra infrastruktur för elbilsladdning, vilket bland annat innebär följande områden:

Nationella elbilsladdningsförmåner för individer och företag

Subventioner;

Bidrag för elbilsladdning i hemmet: Electric Vehicle Homecharge Scheme (EVHS) gör det möjligt för köpare av elbilar att få bidrag på upp till 75% (max 350 £, inkl. Moms) av de totala inköps- och installationskostnaderna för en elbilsladdare deras hem. Företagsbilar och leasade bilar är också inkluderade i förmånen.

Bidrag för elbilsladdning på arbetsplatser: Workplace Chargepoint Grant är ett upplägg som ger förskottskostnader för köp och installation av laddstationer på arbetsplatser:

Efter den 1 april 2020: företag kan täcka 75% av alla inköps- och installationskostnader, upp till maximalt 350 £ för varje tillfälle, för högst 40 ställen.

Skatteförmåner;

Företagsskatteförmåner: företag som installerar laddinfrastruktur kan få tillgång till skatteförmåner genom en 100 procentig första års ersättning (FYA) för utgifter kopplat till laddningsutrustning för elfordon.

Lokala och regionala fördelar för privatpersoner och företag

Subventioner;

Bidrag för laddstationer i hem i Skottland: Energy Saving Trust gör det möjligt för köpare av elbilar att få bidrag för upp till 300 brittiska pund av de totala inköps- och installationskostnaderna för en elbilsladdare i sitt hem. Detta bidrag är tillgängligt ovanpå OZEV-bidraget på 350 £ som nämns ovan.

Bidraget för laddstationer på arbetsplatser i Skottland: Energy Saving Trust gör det möjligt för företag att få finansiering för inköp och installationskostnader för elbilsladdare på sin arbetsplats. Det exakta antalet EV-laddare för vilka ekonomiskt stöd kan ges beror på mängden och typen av företags- och personalägda elbilar.

Danmark

Danmark släpar lite efter Sverige och Norge när det gäller elbilar och laddstationer. Efter att regeringen började avveckla elbilens incitament 2015 sjönk elbilsförsäljningen i landet. Faktum är att elbilsförsäljningen 2017 endast representerade 0,4% av all bilförsäljning i landet. Men tack vare en ny klimatlag och skrotning av EV-skattehöjningar 2019 håller saker och ting på att förbättras i Danmark. Deras elbilsmarknadsandel är nu cirka 4%. Några av åtgärderna nedan ligger bakom ökningen:

Stöd för elbilar

Skatteförmåner

 • Registreringsskatt: Danmark tog tidigare bort registreringsskattfördelarna för elbilar, vilket resulterade i en minskning av elbilsförsäljningen i landet.
 • I april 2017 införde den danska regeringen också ett avdrag i registreringsskatten baserat på batterikapacitet.
 • Ägarskatt: I Danmark baseras skatter på bränsleförbrukning och vikt. Elbilar betalar lägsta belopp och plug-in hybrider betalar mindre än motsvarande diesel- eller bensinbil.

Lokala förmåner

 • Parkeringsavgifter: Elbilar är undantagna från parkeringsavgifter upp till 5 000 DKK (670 €) per år.

Subventioner för privat / offentlig inköp av elbilar

 • Offentlig upphandling: Sedan 2013 har danska energimyndigheten finansierat program för att stödja kommuners och företags inköp av elbilar.

Stöd för elbilsladdning

Skattefördelar

 • Danmark erbjuder för närvarande en skattebefrielse som innebär att företag som levererar laddningspunkter på kommersiell basis kan få en rabatt på elskatten på cirka 1 DKK (0,13 €) per kilowattimme.

Fördelaktiga tariffer för bussar

 • Fördelaktiga tariffer för laddning av elbussar kommer att fortsätta till 2024.

Finland

Precis som Danmark har Finland lite att ta igen jämfört med sina grannländer. Finland hade länge mycket få incitament och framför allt inga subventioner för elbilar. Regeringen har välkomnat exempelvis biobränsle och fram tills nyligen haft en mycket låg försäljning av elbilar. Genom olika typer av stöd har dock försäljningen ökat under de senaste åren och år 2020 var andelen elbilar 14 procent.

Stöd för elbilar

Miljöskatt

 • I Finland har bränsleskatterna mer än fördubblat dieselpriset och mer än tredubblat bensinpriset, vilket gör elbilar till ett mycket kostnadseffektivt alternativ.

Subventioner

 • Inköpsbidrag: Individer kan få upp till 2 000 € för nya elbilar, så länge som bilpriset inte överstiger 50 000 €.
 • Den finska regeringen har ett skrotningsprogram vartannat år (2015, 2017 och 2018 och troligen igen inom en snar framtid) som erbjuder bonusar på upp till € 2000 för skrotning av gamla diesel / bensinfordon och köp av nya elbilar och laddhybrider.

Skattefördelar

 • Förmåner för ägarskatt: elbilar betalar lägsta skattesats (5%) utifrån den CO2-baserade registreringsskatten.

Stöd för elbilsladdare

Investering i offentlig laddningsinfrastruktur

 • Helsingfors, Finlands huvudstad, har investerat 4,8 miljoner euro för att bygga offentliga laddstationer under de senaste tre åren, vilket nästan har tredubblat antalet laddstationer i landet. Den finska regeringen har meddelat en budget på 5,5 miljoner euro för att öka laddinfrastrukturen 2020-2021.

Subventioner

 • År 2016 utökade arbets- och näringsministeriet sitt subventioneringsprogram för laddstationer som en del av ett energiinvesteringsprogram och tilldelade 4,8 miljoner euro för att utveckla offentlig laddinfrastruktur i Finland. Detta program erbjuder subventioner till kommersiella organisationer som vill bygga laddinfrastruktur och leasa elfordon som företagsbilar. Organisationer kan få stöd för upp till 35% av investeringarna och upp till 30% av leasingkostnadens kapitalandel.

Tyskland

Tyskland har några av de mest generösa elbilsförmånerna i Europa eftersom landet är angeläget att nå målet med 10 miljoner elbilar och 1 miljon laddstationer innan år 2030. I sommarens stimulanspaket på 130 miljarder euro efter COVID-19 ingår betydande finansiering för att öka EV-incitamenten ännu mer, vilket innebär att exempelvis en Seat Mii Electric nu kan köpas för under 11 000 €. Här är allt du behöver veta:

Stöd för elbilar

Subventioner

Tysklands “Umweltbonus” -program (miljöbonus) uppmuntrar inköp av elbilar och avveckling av diesel- och bensinfordon med förmåner som:

 • Inköpsbidrag:
  • För fordon upp till 40 000 euro:
   • Helelektriskt: 9 000 euro
   • Plug-in hybrid: 6 750 euro
  • För fordon upp till 65 000 euro:
   • Helelektriskt: 7500 euro
   • Plug-in hybrid: 5625 euro
  • En ytterligare bonus på 100 euro är tillgänglig om den köpta elbilen är utrustad med ett akustiskt fordonsvarningssystem (AVAS)
  • Fram till 2030, en engångssubvention på upp till 50% av inköpskostnaderna för helt elektriska fordon som används för kommersiella leveranser.

Skattefördelar

Kfz-Steuer (motorfordonsskatt):

 • Helelektriska fordon som registrerats mellan 2011 och 2030 har 10 års befrielse från denna skatt. Detta innebär att elbilsägare i Tyskland i genomsnitt kan spara cirka 194 euro i ägarskatt per bil och år, men beroende på biltyp kan denna siffra till och med vara högre.
 • Elbilar och hybrider betalar skatt, men det är lägre för dem än för diesel/bensinfordon, eftersom det står i proportion till deras koldioxidutsläpp.

Företagsbilskatt:

 • Privat användning av en helelektrisk tjänstebil med ett listpris under 60 000 euro, beskattas endast med 0,25% av listpriset per månad. I jämförelse beskattas bensin/dieselbilar med 1%.
 • Privat användning av en hybridföretagsbil eller en helelektrisk tjänstebil med ett listpris över 60 000 euro, beskattas endast med 0,5% av listpriset per månad. I jämförelse beskattas bensin/dieselbilar med 1%.

Moms:

 • Har i perioder fallit, exempelvis från 19 till 16% mellan 1 juli – 30 december 2020. Detta skatteincitament har gynnat både helektriska bilar och hybrider.

Lokala stöd för elbilar

 • Upp till 1500 euro i ytterligare inköpsbidrag från städer och kommuner beroende på din bostadsort (du kan kontrollera detta här)
 • Ytterligare elbilsbidrag betalas ofta av lokala energiproducenter till nya eller befintliga kunder
 • Gratis parkering
 • Reserverade parkeringsplatser
 • Användning av bussfiler

Stöd för elbilsladdning

Subventioner till privatpersoner:

Nationella bidrag:

 • KFW-banken lanserades i november 2020 och investerade 3 miljoner euro i initiativet “Wohngebaeude 440”
  • Den tillgängliga subventionen täcker 900 euro per laddstation, inklusive:
   • Kostnaderna för installation och anslutning av laddstationen
   • Kostnaden för ett energihanteringssystem för att styra laddstationen

Kriterier för de nationella bidragen

 • Gäller privata ägare, hyresgäster eller hyresvärdar
  • Offentliga laddstationer eller laddare för tjänstebilar ingår inte
  • Inköpskostnaden plus installationskostnaden måste uppgå till 900 euro
  • Laddningsstationen måste drivas med 100% förnybar energi
  • Gäller endast laddare med 11kW laddkraft och med ett intelligent styrsystem

Regionala bidrag:

 • Nordrhein-Westfalen: 50% (max. 1 000 euro) av inköps- och installationskostnader för din privata EV-laddare via ”Sofortprogram Elektromobilität”
 • München: 40% av de totala nettokostnaderna (max 3.000 euro per laddningspunkt upp till 22kW kapacitet; 10.000 euro per snabbladdningspunkt med kapacitet över 22kW): inkluderar inköpspris, installation och planering
 • Hannover: 500 euro förmån för inköp och installera en smart laddningsstation och
 • Limburg: 300 euro förmån per laddningsspunkt

Subventioner för offentliga laddstationer:

 • En subvention på upp till 3000 euro för inköp av laddstationer på upp till 22 kW.
 • En subvention på upp till 12 000 euro för inköp av DC-laddare upp till 100 kW.
 • En subvention på upp till 30 000 euro för inköp av DC-laddare över 100 kW.
 • Anslutningar till nätet subventioneras med upp till 5 000 euro för lågspänning och 50 000 euro för mellanspänningsnätanslutningar.

Skattefördelar

 • Privata och företagsbilsägare till elbilar som laddar sina bilar i sina arbetsgivarlokaler är undantagna från att deklarera detta som en förmån i sin inkomstdeklaration.
 • Företagsbilsägare som laddar sina elbilar hemma kan dra nytta av en skattesänkning.
 • Arbetsgivare som erbjuder gratis laddning av elfordon eller cyklar kommer inte att beskattas för denna tjänst förrän 2030.

Statliga incitament och stöd – forts. Corona Stimuli

2030 klimatplan och det senaste ekonomiska stimulanspaketet efter corona

 • Batterier och infrastruktur: Som en del av det nya paketet på 130 miljarder euro kommer 2,5 miljarder euro att spenderas på battericellsproduktion och utbyggnad av laddinfrastrukturen, med mål att ha 1 miljon laddstationer fram till 2030.
 • Elektrifiera bensinstationer: Den tyska regeringen har meddelat planer på att kräva att alla bensinstationer också erbjuder elladdning i framtiden. Detta kommer att innebära att bensinstationer också kommer att fungera som laddstationer.
 • Bidrag till tillverkare: som en del av ett bonusprogram för 2020 och 2021, att investera i “ny teknik, processer och anläggningar”.
 • Ersättningsprogram för flottor: som en del av paketet med ekonomisk stimulans efter covid-19 är dessa utformade för att säkerställa att små och medelstora företag och sociala tjänster inte skär ner på förnyelsen av sina fordonsflottor under den finansiella osäkerheten i samband med pandemin. Det första programmet är Sozial & Mobil, som ska främja elektrisk mobilitet i stadstrafik och stödja ideella organisationer med en tilldelad fond på 200 miljoner euro 2020 och 2021. Det andra programmet är avsett för handlare och små och medelstora företag som använder elbilar på upp till 7,5 ton.
 • Buss- och lastbilsmedel: under en begränsad period fram till slutet av 2021 kommer finansieringen för elbussar, lastbilar och deras laddinfrastruktur att ökas. Privata och kommunala operatörer kommer att få 1,2 miljarder euro för att byta till alternativa drivsystem, som ett incitament att göra stadstransporter mer

Nederländerna

Nederländerna har gott rykte när det gäller att lyfta fram elbilar och har bland annat enormt många elbilsladdare i landet. Faktum är att man har flest antal offentliga laddstationer per elfordon och 100 km, av alla länder. Med de stöd som finns är kostnaden för elbilsägande på samma nivå som diesel- och bensinbilar. Bland de viktiga stöden finns bland annat:

Stöd för elbilar

Subventioner

 • 4000 euro för att köpa eller hyra en ny elbil
 • 2000 euro för att köpa eller hyra en begagnad EV

Skattefördelar

 • Inköpsskatt (BPM): Helt eldrivna fordon är fullt befriade från inköpsskatt och hybrider betalar en reducerad avgift baserat på deras utsläppsnivåer.
 • Ägarskatt (MRB): Fram till 2024 är helt eldrivet fordon undantaget från denna skatt och hybrider får 50% rabatt. År 2025 betalar helt elektriska elbilar endast 25% och hybrider 75% av skatten.
 • Företagsskatt (Bijtelling): Elbilsägare betalar en reducerad avgift 2020 (8%), 2021 (12%), 2022-24 (16%) och 2025 (17%) i stället för standardavgiften på 22%
 • Planer för 2025 indikerar att elfordon kan undantas från mervärdesskatt och motorfordonsskatt, men detta har ännu inte bekräftats.

Miljöskatt

 • Straffåtgärder: Koldioxidutsläpp från bilar som är mer än 12 år gamla måste betala ytterligare 15% utöver befintlig ägarskatt från och med 2019.
 • Skatterna för bensin och diesel har höjts med en cent per liter 2020 och kommer att öka ytterligare en cent 2023.

Förbud mot bensin / dieselbilar

 • Från 2030 tillåts endast utsläppsfria fordon att nyregistreras i Nederländerna.

Stöd för elbilsladdare

 • Det finns för närvarande inga nationella bidrag för privata köp av laddstationer. Det finns dock två tillämpliga underavdelningar i Nederländerna när du köper en tjänstebil: Milieu-investeringsaftrek (MIA) och Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
  • MIA gör det möjligt för företagaren att dra nytta av ett investeringsavdrag på upp till 36% av investeringsbeloppet.
  • Vamil låter entreprenören skriva av 75% av investeringskostnaderna. Detta kan göras vid en tidpunkt efter eget val och ger en likviditets- och räntefördel.
 • En elbil är berättigad till MIA upp till högst 40 000 euro. Laddningsstationen kan ingå i MIA -subventionen tillsammans med EV men kan också rapporteras separat när:
  • Den totala investeringen är minst 2 500 euro;
  • Laddningsplatsen är deras egna lokaler;
  • Laddningspunkten används för att ladda sina egna elbilar. Egna leasingbilar betraktas också som egna elbilar
 • För båda systemen är det viktigt att den miljövänliga tekniken eller utrustningen uppfyller kraven i en beskrivning på miljölistan. Laddningsställen för elbilar kategoriseras som kod G 3720 på listan
  • 2021 års budget 114 miljoner euro för MIA och 25 miljoner euro för Vamil
 • Dessutom installerar lokala myndigheter och kommuner offentliga laddstationer gratis på begäran (t.ex. MRA-Elektrisch där deltagande kommuner kan begära en offentlig laddstation gratis)
  • Vissa företag är engagerade för att installera offentliga laddstolpar, t.ex., Vattenfall & Heijmans samarbetar i 62 kommuner, Allego i provinserna Groningen och Drenthe

Frankrike

Frankrike har uppmärksammats för sitt engagemang när det gäller elektrifiering, och nuvarande presidenten Macron presenterade nyligen en räddningsplan på 8 miljarder euro för den lokala bilindustrin. Som en del av planen ska landet ha över 100 000 publika laddstationer nästa år och producera 1 miljon elbilar årligen fram till 2025. För att nå dessa mål har 1,3 miljarder euro avsatts för incitament, som bland annat innebär att invånare kan spara upp till 19,000 euro när de köper en elbil. Här är en översikt över de viktigaste incitamenten:

Stöd för elbilar

Subventioner

 • Inköpsbidrag (ekologisk bonus):
  • En bonus på upp till 7 000 euro för fordon som släpper ut 20 g CO2 / km eller mindre
  • En bonus på upp till 2 000 euro för plug-in hybridfordon som släpper ut mellan 21 g – 50 g CO2 / km
 • Avfallsschema (konverteringsbonus): upp till 5 000 euro för köp av begagnade eller nya elbilar och hybrider om du gör dig av med din dieselbil (äldre än 2001) eller bensinbil (äldre än 1997).
 • Zonbonus med låg utsläpp: 1 000 euro subvention för köp av en elbil om du bor eller arbetar i en lågutsläppszon

Skattefördelar

 • Registreringsskatt: Både helelektriska fordon och plug-in-hybrider är berättigade till antingen 50% rabatt eller bli helt undantagna från att betala registreringsskyltsavgift (carte grise) i Metropolitan France beroende på region.
 • Företagsskatt: Helelektriska fordon är undantagna från denna skatt.

Lokala fördelar

 • Upp till 6 000 euro i ytterligare inköpsbidrag finns i specifika regioner
 • Upp till två timmars gratis parkering i vissa kommuner med grönt kort (berättigad till elbilar).
 • Borgmästaren i Paris sa att de 3 244 parkeringsplatser som tidigare var avsedda för Autolib-systemet – ett offentligt elbilsdelningssystem som finns tillgängligt i Paris, Lyon och Bordeaux mellan 2011 och 2018, men nu avvecklade – kommer att tilldelas som gratis parkeringsplatser för elbilsägare.

Stöd för elbilsladdning

Subventioner

 • Subvention till privatpersoner:
  • 300 euro skattekredit (crédit d’impôt transition énergétique; CITE) vid köp och installation av en elbilsladdare i din huvudbostad
 • Subvention till företag:
  • Upp till 40% av inköps- och installationskostnaderna för laddstationer för företag
 • Subvention för lägenheter:
  • Upp till 50% av inköps- och installationskostnaderna för laddstationer i bostadsrätter (flerbostadshus)
 • Bidrag till offentliga enheter:
  • Upp till 40% av inköps- och installationskostnaderna (maximalt 2160 euro) för laddstationer som installerats av kommunerna. Laddstationerna måste installeras på begäran av elbilsförare och placeras inom en radie av 500 meter från deras bostads- eller arbetsplats.

Spanien

Spanien introducerade sitt första program för alternativ mobilitet år 2017 och har fått upp takten sedan dess. Första halvåret 2018 såldes dubbelt så många elfordon som året innan och 2019 lanserades ett nytt program – Moves – med budget på 45 miljoner euro och uppdrag att främja elfordon och laddinfrastruktur. Fler program, Moves 2 och Renove, har införts och bidrar till ökad elektrifiering.

Här är de viktigaste incitamenten:

Stöd för elbilar

 • Moves 2 -plan (100 miljoner euro) som lanserades i juni 2020, visar de olika subventionerna som beviljats för köp av en laddstation:
  • -40% av den totala kostnaden (station och installation) för privatpersoner och egenföretagare medan 30% ges till företag.
 • Moves II kommer under 2021 att ersättas av den uppgraderade Moves III, med ett investeringspaket på 400 miljoner euro. Om efterfrågan kräver det kan beloppet öka med ytterligare 400 miljoner euro fram till slutet av 2023.
 • Även om MOVES III är under tillsyn av den nationella regeringen kommer administrationen av själva medlen att ske på regional nivå.
 • Slutkonsumenter som köper elbilar har rätt att få upp till 7000 euro för en personbil och upp till 9000 euro för ett lättviktigt fordon.
  • – Faktorer som bilmodell (hybrid eller helt elektrisk) och skrotning av det gamla (förbränningsmotorn) fordonet påverkar det slutliga beloppet för givna subventioner.
 • De erhållna subventionerna måste ingå i inkomstdeklarationen och är såledesföremål för beskattning av uppskattningsvis 20%.
 • Installationsföretag stöder vanligtvis kunden med att fylla i ansökningsblanketten och lämna in till regionfullmäktige. På grund av långsam handläggningstid kan utbetalningen av bidraget ta upp till 1 år efter inlämnandet.

Skattefördelar

 • Registreringsskatteförmåner: ingen registreringsskatt för elbilar.
 • Förmåner för ägarskatt: Till exempel har vissa kommunfullmäktige (inklusive Madrid, Barcelona, ​​Zaragoza och Valencia) valt att sänka den årliga ägarskatten för elektriska och bränsleeffektiva fordon med upp till 75%.

Lokala fördelar

 • Avgiftsbefrielse på regionala motorvägar för elfordon.
 • Gratis parkering i utvalda städer.
 • Trafikfält reserverade för hög beläggning kan användas av elfordon.

Stöd för elbilsladdare

Privatpersoner och företag kan få Moves II-subventioner på upp till 30-40% av inköps- och installationskostnaderna (upp till totalt 100 000 euro) för utveckling av offentlig och privat laddningsinfrastruktur.

Portugal

Portugal har en hög andel plug-in-hybrider, som stod för 13,6 procent av landets bilförsäljning år 2020. Försäljningen av elbilar har ökat kraftigt sedan 2017, mycket tack vare ekonomiska incitament som subventioner och skattelättnare. Här följer en översikt.

Nationella stöd för köp av elbil

Den portugisiska regeringens miljöfond har avsatt 4 000 000 euro i finansiering 2021 för att stimulera EV-ägande:

 • Privatpersoner:
  • 3000 euro för köp av en ny BEV (bil / skåpbil), begränsad till 1 fordon per person
  • 50% av inköpspriset (upp till maximalt 1000 euro) för köp av en elektrisk godscykel, begränsad till 1 per person
  • 50% av inköpspriset (upp till maximalt 350 euro) för köp av en helelektrisk cykel, moped eller motorcykel, begränsad till 1 per person
 • Företag:
  • 6 000 euro för inköp av en elbil eller lättare arbetsfordon, begränsat till 2 fordon per kandidat
  • 50% av inköpspriset (upp till högst 1000 euro) för inköp av en elektrisk godscykel, begränsad till 4 per kandidat
  • 50% av inköpspriset (upp till maximalt 350 euro) för köp av en helelektrisk cykel, moped eller motorcykel, begränsad till 4 per kandidat

Skattefördelar

Momsfördelar:

 • Det finns ett fullständigt momsavdrag för helelektriska fordon med ett listpris på under 62 500 euro och för hybrid-plugin-bilar med ett listpris under 50 000 euro.
 • Eltjänstebilar beskattas inte som en del av bolagsskatten.

Förmåner för vägskatt:

 • Helelektriska fordon (BEV):
  • Totalt undantag från vägskatt.
 • Andra elbilar:
  • Skattereduktion baserat på koldioxidutsläpp.

Fordonsskattfördelar:

 • Helelektriska fordon (BEV):
  • Fullt undantag från fordonsskatt.
 • Plug-in hybridfordon (PHEV) med en räckvidd på över 50 km +
  • 60% rabatt på fordonsskatt.

Företagsskattefördelar:

 • Avdrag för företagsskatt för företagsflottor med elbilar.
 • Hybridbilar är berättigade till reducerad autonom bolagsskatt.

EV-laddningsincitament

 • Den portugisiska regeringen utvecklar ett publikt nätverk för elavgifter med nationell täckning för att göra det möjligt för elfordonsanvändare att enklare köra runt i landet. Tillsammans med privata investeringar förväntas 2000 laddstationer vara fullt funktionsdugliga under 2021 och 20.000 förväntas installeras till 2025.

Spara pengar med EV-incitament i Portugal

Portugal har genomfört ett brett spektrum av skatteförmåner och bidrag för att stimulera EV-ägande för att göra det mer attraktivt för köpare. Det investerar också i elbilsladdinfrastruktur i ett försök att göra elbilsägande mer praktiskt. Det verkar också som om privata operatörer kommer att spela en viktig roll för att utveckla laddnätet.

Slutsats

Översikten visar att olika Europeiska länder har kommit olika långt när det gäller utvecklingen av elbilsmobilitet och infrastruktur. Översikten visar också att det skiljer sig när det gäller incitament mellan de olika länderna. Vi hoppas att en genomgång likt detta kan bidra till att öka kunskapsnivån och göra det enklare för länder att lära av varandras framgångsrecept.