Guide: Bidrag för laddbox 2023

Landscape, forest

Guide: Bidrag för laddbox 2023

Bidrag

Den svenska regeringen har som mål att Sverige ska bli koldioxidneutralt till år 2045, och för att skynda på övergången till laddbara bilar har staten tagit fram ett antal ekonomiska stöd, bland annat Grön Teknik, Ladda Bilen, Klimatklivet och Bonus Malus. Grön Teknik är en skattereduktion för privatpersoner, Ladda Bilen är ett bidrag för bostadsrättsföreningar och företag, Klimatklivet är ett bidrag för större publika satsningar och Bonus Malus gäller när man köper en ny bil.

Efter att olika stöd införts, och elbilar med bättre batterier och räckvidd lanserats, är Sverige nu ett av de länder med snabbast växande antal elbilar. I nuläget (2023) finns det över 500 000 laddbara bilar i Sverige enligt statistikdatabasen ELIS, och nyregistreringen av elbilar har tredubblats på tre år enligt SCB.

Grön Teknik

Grön Teknik är egentligen inte ett bidrag, utan en skattereduktion. Tidigare fanns det ett statligt bidrag för privatpersoner som kallades “Ladda hemma” som man ansökte om hos Naturvårdsverket. Den 1 januari 2021 ersattes bidraget med ett skatteavdrag – Grön Teknik – som hanteras av Skatteverket. Detta gör det enklare för dig som vill utnyttja stödet, eftersom det fungerar likt ett ROT- eller RUT-avdrag.

Hur fungerar skatteavdraget Grön Teknik?

Grön Teknik gäller för inköp och installation av laddstationer, solceller och batterier. och fungerar som ett ROT- eller RUT-avdrag. Det betyder att du som privatperson inte behöver skicka in någon ansökan, utan beloppet dras av direkt på fakturan. Avdraget sker direkt på fakturan från företaget som installerar din laddbox, och företaget får sedan begära utbetalning från Skatteverket.

Hur stort avdrag kan jag få med Grön Teknik?

 • Avdraget omfattar kostnaden av en smart laddbox, material och arbetskostnad för installation.
 • Max 50 % av material- och arbetskostnad för laddbox och installation
 • Max 50 000 kr per person och år
 • En viktig sak att komma ihåg är att om du även har använt rot- eller rutavdrag behöver du se till att du betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela beloppet.

Vad gäller skatteavdraget Grön Teknik för?

Vad omfattar skatteavdraget för Grön Teknik?

 • Det gäller för inköp och installation av laddbox (50 % av kostnaden), för installation av nätanslutet solcellssystem (20 % av kostnaden) och för batterier för att lagra solel (50 % av kostnaden).
 • Vid installation av laddbox gäller det gröna avdraget för laddboxen, material och installation. Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen får du dock endast skattereduktion för installationsarbetet och inte för materialet.
 • Även tillbehör såsom lastbalanserare och laddkabel får du skattereduktion för, så passa på att ta med det i installationen direkt.
 • Laddboxen ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad
 • Laddboxen ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2, eller standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo.

Vem kan göra skatteavdraget Grön teknik?

Har jag rätt till bidraget?

 • Du måste äga bostaden när installationen utförs
 • Du eller din förälder måste använda bostaden som permanentbostad eller fritidsbostad
 • Du måste betala för arbetet själv och stå på fakturan
 • Du måste vara bosatt och betala skatt i Sverige
 • Du måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela avdraget
 • Om du redan har utnyttjat hela eller delar av ditt avdrag, kan du be företaget att ansöka om skattereduktion för någon annan i hushållet som också äger bostaden.

Är min bostad godkänd?

Du måste äga bostaden när installationen utförs.

 • Du kan få skattereduktion för installation i din förälders hus, förutsatt att du äger din förälders bostad och att du har haft utgiften för arbetet. Föräldrar kan dock inte få skattereduktion för installationer i sina barns hem, även om de äger bostaden.
 • Installationen ska avse ett småhus eller en ägarlägenhet, eller en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt, eller en byggnad under uppförande som ska bli en ägarlägenhet eller småhus när den är klar.
 • Garage och förråd räknas till hushållet.
 • Skattereduktion gäller inte för hus som hyrs ut eller där det bedrivs näringsverksamhet

Läs mer detaljer på Skatteverkets webbplats. Där finns även en e-tjänst där du kan göra en preliminär beräkning för hur mycket skattereduktion du kan få. Det är extra viktigt ifall du använder både RUT, ROT och Grön Teknik under samma år.

 

Ladda bilen – bidrag för bostadsrättsföreningar och företag

Ladda bilen är ett bidrag som riktar in sig på laddstationer vid bostäder och arbetsplatser. Bostadsrättsföreningar, företag och andra organisationer som vill erbjuda laddstationer för boende och anställda kan ansöka om bidraget hos Naturvårdsverket. Man skickar in ansökan efter att installationen är utförd.

 • Ansökan är alltid öppen, det finns inga speciella datum att förhålla sig till.
 • Ansökan sker hos Naturvårdsverket.
 • Bidrag ges för kostnader som arbete, material, grävning, installation och liknande.
 • Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaderna.
 • Maxbelopp är 15 000 kr per laddpunkt.
 • Bidrag kan inte ges till privatpersoner – använd Grön Teknik istället!

 

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd vars syfte är att främja fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige, och delfinansieras av EU. Stödet gäller för fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, däribland byggandet av laddstationer för elbilar.

 • Det finns möjlighet att ansöka om stöd för laddstationer som kan nyttjas av allmänheten.
 • Det finns möjlighet att ansöka om stöd för laddstationer som kan nyttjas av fordon i egen verksamhet, förutsatt att installationen inte uppfyller förutsättningar för bidrag genom Ladda bilen.
 • Ansökan sker under de perioder då ansökan är öppen – se Naturvårdsverket för mer information om hur man ansöker.
 • Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som ger störst klimatnytta. Det finns ingen angiven övre gräns för hur mycket pengar man kan ansöka om genom Klimatklivet. Stödet är behovsprövat och det slutliga beloppet som beviljas kan variera beroende på projektets omfattning och budget.

 

Bonus Malus

Bonus malus är latin och betyder “bra dåligt”. Bonus malus-systemet infördes 2018 och var ett beslut som regeringen och riksdagen fattade i syfte att öka andelen miljöanpassade fordon i Sverige och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Enkelt uttryckt innebar systemet att bilar med mindre utsläpp fick en bonus, medan de som släppte ut mer fick betala en förhöjd fordonsskatt (malus) under de första tre åren. Sedan november 2022 får man dock ingen bonus när man köper en elbil, laddhybrid eller vätgasbil – detta för att regeringen ansåg att klimatbonusen inte längre behövdes då kostnaden för att äga och köra en miljövänlig bil började bli jämförbar med kostnaden för en bil som drivs av bensin eller diesel. Malusskatten är dock fortfarande kvar, vilket innebär att bilar med höga koldioxidutsläpp bestraffas med en förhöjd fordonsskatt under de första tre åren.

Bonus malus-systemet uppdateras regelbundet. Varje uppdatering gäller för bilar som registreras, det vill säga tas i trafik, efter det datum som uppdateringen införs.

Hos Transportstyrelsen kan du läsa mer om Malusskatten och även beräkna din fordonsskatt i deras kalkylator.