article

Forbedring av OCPP IT-Nett Lastbalansering i Charge Amps Cloud

29/04/24

 

Vårt R&D-team har implementert økt støtte for OCPP-lastbalansering i Charge Amps Cloud og Installer-appen for enkelte eller flere Charge Amps Dawn-installasjoner på anlegg som opererer innenfor IT-Nett elektrisitetssystemet, hovedsakelig i Norge. Det er nå mulig å velge jordingssystem som TN eller IT, og få en optimalisert lastbalansering for begge jordingssystemene.

Dette øker sikkerheten ved installasjoner og optimaliserer bruken av alle tre fasene ved installasjonsstedet ved dynamisk å styre hvilke faser som belastes per lader. For eksempel kontrollerer den hvilke faser som automatisk brukes til lading for å maksimere ladeeffektiviteten.

Støtten omfatter lastbalansering mellom elbilladestasjoner og annet utstyr som også belaster det samme lokale nettverket.

Lastbalanseringsfunksjonen (LB) er optimal med en måleenhet (MD) som støttes av Charge Amps (f.eks. Charge Amps Amp Guard, Enegic Monitor). Det er også mulig å lastbalansere med begrenset funksjonalitet mellom elbilladere uten MD.

 

Hvordan fungerer det?

Hver Elbil (EV) får 1-faset lading fra sitt perspektiv, med lasten plassert på to fasepar på installasjonsstedet.

Lastbalanseringsalgoritmen fordeler de ladende elbilene på ulike fasepar (med dynamisk faseallokering i OCPP – Charge Amps Cloud) for å spre belastningen på anlegget og utnytte alle tre fasene så mye som mulig, samtidig som hovedsikringen beskyttes mot overbelastning.

I Charge Amps Cloud og Installer-appen har ladestasjonene en ny konfigurasjonsinnstilling som heter “Jordingssystem”, som gir veiledning om Charge Amps Dawn er installert i et elektrisk system som bruker TN eller IT.

 

Denne innstillingen er tilgjengelig fra:

  • Installer App
  • Installation Wizard
  • Charge Amps Cloud – Partnerportal: på ladestasjon-siden for hver ladestasjon, samt innstillinger for Lastbalanseringsgruppe.

Merk: Dette gjelder kun for Charge Amps Dawn. For å dra nytte av forbedringen i IT-Nett-belastningsbalanseringen må ladestasjonene installeres i henhold til IT-Nett-instruksjonene i installasjonshåndboken, og oppgraderes til FW-versjon 1.4.3 eller nyere.

 

Fordelene:

  • Maksimert utnyttelse av tilgjengelige og fakturerte kWh for lønnsomhet og bærekraft
  • Økt sikkerhet for installasjoner
  • Minimert risiko for at sikringer går
  • Bedre funksjonalitet for optimalisert lading
  • Jevnere, lettstyrt flyt for elektriske innstillinger