article

Fremtidens ladestasjoner for boliger – sju trender fra ledende svensk designer

28/10/20

I takt med at det selges stadig flere elektriske kjøretøyer, vil også stadig flere installere ladestasjoner i hjemmet for enkel lading av kjøretøyet. Ledende for denne omstillingen er svenske Charge Amps, som har utviklet ladestasjoner som er både bærekraftige og godt designet. Bak dette står Joachim Nordwall, som er en lederskikkelse når det gjelder utforming av ladestasjoner i Sverige, og han forteller her om sju viktige trender på dette området.

 

“Ladestasjoner er snart like vanlige som postkasser i lokalområdene våre”, sier Joachim Nordwall, ansvarlig for utformingen av flere av Charge Amps-ladestasjoner. “Med tanke på hvor mye tid vi bruker på å skape attraktive bomiljøer, er det ikke rart at så mange nå ønsker å finne attraktivt designede ladestasjoner.”

Sju trender for ladestasjoner i nordiske boliger

  1. Mer et tilbehør til hjemmet enn et tilbehør til bilen. Ledningsfloker i bakluken er bare et fjernt minne nå som flere velger hjemmeladere som skal forskjønne snarere enn å skjemme ut boligen.
  2. Flere tenker på økosystemet. Det er ikke lenger nok å kjøpe en elbil – nå skal tilbehøret også følge samme bærekraftstenking med riktig materialvalg.
  3. Ikke bare til godværsdager. Ladestasjoner spiller en viktig rolle for mange i hverdagen, og i vårt nordiske klima må de fungere hver dag, året rundt.
  4. Tidløs og langsiktig. Investeringer i boligene våre er langsiktige av natur, og derfor er det viktig å velge design som står seg over tid.
  5. Funksjonell design. Mange skaffer seg sin første ladestasjon, noe som stiller høye krav til intuitiv design og brukervennlighet.
  6. Må kunne utvides og oppgraderes. I mange boliger blir ladestasjonen hjertet i boligens energistyring, og derfor ønsker mange å velge løsninger som kan utvikles over tid.
  7. Personlige preferanser. Både hjem og elbiler har forskjellig design og farger, og derfor vil vi i fremtiden tilpasse ladestasjonene til vår egen stil, akkurat som vi gjorde det med både mobildeksler og håndtak til kjøkkenskuffene.

“Fremtidens ladestasjoner vil si noe om hvem du er, akkurat som ditt valg av elbil”, uttaler Joachim Nordwall. “For mange handler det om å avpasse løsninger som både passer inn og skiller seg ut på en god måte.”

For ytterligere informasjon, kontakt:
Joachim Nordwall, Head designer, Charge Amps AB
+46 (0)70 818 14 84
jnordwall.com

Felicia Nygård, Chief Marketing Officer, Charge Amps AB
+46 (0)73 503 50 72
felicia.nygard@charge-amps.com