article

Slik utnytter du batteriets levetid best mulig

21/01/21

Det finnes mye forskning og mange myter om hvordan vi skal kunne utnytte levetiden best mulig for de verdifulle batteriene våre. Ifølge Evelina Wikner, som jobber som forsker på Chalmers tekniske høgskole i Göteborg, er det mye vi selv kan gjøre for å øke batterilevetiden til elbilene. Vi har samlet noen av de viktigste punktene fra forskningen hennes.

Lad kun opp til maks når du må

Evelinas forskning peker på fordeler med å holde elbilbatteriets ladenivå på under 40 prosent av den maksimale kapasiteten. Hvis vi bare bruker en del av batteriets kapasitet, kan vi forlenge livslengden. Dette skal imidlertid brukes med sunn fornuft, og det passer best for de som kjører sjelden, eller de som ofte kjører korte strekninger. Med en ladestasjon hjemme blir det naturligvis lettere å følge denne oppfordringen.

Tenk på temperaturen

Temperaturen påvirker hvordan elbilbatteriet eldes, og 25–30 grader er den optimale temperaturen for et elbilbatteri når det er i bruk. Hvis temperaturen er høyere eller lavere enn dette, kan det virke negativt på batteriet. Siden vi bor i Norge, som ikke akkurat er kjent for å kunne tilby 25–30 grader året rundt, får vi imidlertid tilpasse oss til de omstendighetene som råder. Basert på det perspektivet er det også gledelig at Evelinas forskning viser at det er bra for batterier å oppbevares i lavere temperaturer når de ikke er i bruk.

Lad tett opp mot avreise

Det finnes ifølge Evelinas forskning ingen grunn til å la bilen stå fulladet lenge i påvente av bruk. Hvis du har muligheten til å planlegge, er det mest optimalt å lade opp batteriet kvelden før du skal av gårde. Da holder batteriet lenger. Og det er gledelig at mange ladestasjoner kan være til hjelp med en slik planlegging.

Avslutningsvis

Forskningen viser generelt at det er bra å lade ofte, men å prøve å unngå fullading og utlading av batteriet om det er mulig. Det beste er å lade ofte og så mye som trengs til den kjøringen man planlegger. Dette er viktige argumenter for at vi som land nå bør bygge ut infrastrukturen for ladingen i Norge ytterligere. Det er også et viktig argument for å få flere til å ha gode ladestasjoner både hjemme og på jobb.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om hvordan du kan lade på best mulig måte!