article

Smidig pendling med elbil

10/02/21

Det blir mer og mer vanlig med elbiler på veiene. Det er utrolig gledelig for oss som jobber for en bærekraftig transportutvikling.

Akkurat nå er det mange som står i startgropen for å kjøpe sin første elbil, og et vanlig spørsmål er hvor godt en elbil fungerer for å pendle til og fra jobb. Derfor skal vi presentere noen av de viktigste punktene du må ta stilling til om du vil pendle til og fra jobb i den nye elbilen.

Strekning og rekkevidde

I takt med at elbilene får lengre rekkevidde, blir bilens totale rekkevidde mindre viktig. Men om du skal pendle lengre strekninger til jobben, kanskje 20–30 mil, kan det naturligvis fortsatt spille en rolle. I tillegg til kjørelengde kan kjøreforholdene også påvirke rekkevidden, og da snakker vi om type underlag, hastighet og kjørestil. Dessuten kan tips og triks i hverdagen ha noe å si, for eksempel å varme opp bilen før start om vinteren, og å kjøle den ned før start om sommeren.

Lademuligheter

Avhengig av elbilens rekkevidde kan det være bra med lademuligheter både hjemme og på jobb. Hvis du har en ladestasjon hjemme, har du et godt grunnlag for å pendle. Det er også mulig å søke om økonomisk støtte for de som ønsker å installere en ladestasjon.

Selv om bilen har god rekkevidde til og fra jobb, kan det være av stor verdi å ha muligheter for å lade på jobb. Et argument for dette er at batterier ofte har det best om de ikke lades fullt hver dag, og på den måten kan du lade til riktig nivå både hjemme og på jobb.

Hvis arbeidsplassen din ikke kan tilby lademuligheter, kan det være verdt å ta opp spørsmålet med arbeidsgiveren din. Mange organisasjoner vil oppmuntre til miljøvennlig transport, og det å gi de ansatte tilgang til lademuligheter kan være én måte å bidra på.

Summa summarum

Det går helt fint å pendle til jobb med elbil for de aller fleste. Med en ladestasjon hjemme har du gode nok forutsetninger for å klare pendlingen, selv om det ofte kan være fint med lademuligheter på jobb også. Akkurat nå jobber mange hjemmefra, men mest sannsynlig kommer vi i tiden fremover til å søke oss tilbake til kontoret. Hvorfor ikke feire det med å pendle miljøvennlig med elbilen?