Charge Amps App

Woman holding a smartphone

Charge Amps App

VÅR APP FÖR EN SMIDIGARE LADDNING

Styr och övervaka Charge Amps Halo och Charge Amps Aura på ett enkelt sätt. Ha full kontroll.

Med Charge Amps App får du ut så mycket som
möjligt av funktionerna hos elbilsladdarna Charge Amps Halo och Charge Amps Aura.

Charge Amps App kan användas för att
schemalägga laddning, visa laddningsstatus
och laddningshistorik samt välja ljusstyrka för
LED-belysningen.
Tillgänglig nu, på App Store och Google Play.

  • Visa laddningsstatus
  • Aktivera/stäng av laddare
  • Schemalägg laddning
  • Visa laddningshistorik
  • Välj LED-ljusstyrka
  • Slå på/av LED-belysning (Charge Amps Halo)
  • Lås fast laddningskabeln (Charge Amps Aura)