Lösningar

Ladda elbil i BRF eller samfällighet

Framtidssäkrad och optimerad elbilsladdning för bostadsrätter och samfälligheter

Charging station Charge Amps Halo on a pole mount
Lösningar

Ladda elbil i BRF eller samfällighet

Framtidssäkrad och optimerad elbilsladdning för bostadsrätter och samfälligheter

En bostadsrättsförening som erbjuder elbilsladdning är attraktiv för potentiella lägenhetsköpare och ökar värdet för föreningen.

De senaste tio åren har inneburit en accelererande utveckling inom elbilsmarknaden och allt fler laddbara elbilar. 2021 är det år då majoriteten av alla biltillverkare erbjuder laddbara modeller och mer än en 1/3 av alla som ska byta bil de närmaste åren uppger att de överväger laddbara alternativ. Det som sker är en genomgripande omställning från fossila bränslen till fossilfria alternativ. Precis som att biltillverkare idag behöver erbjuda laddbara alternativ så behöver bostadsrättsföreningar, samfällighet och fastighetsägare erbjuda smart och estetisk laddning. Snabbt stabilt internet i bostaden och uppkopplad laddning med smart molnstyrning är självklarheter idag.

ELBILSLADDNING – EN SJÄLVKLAR DEL I MODERNT BOENDE
  • Estetisk och hållbar
  • Enkel och trygg
  • Framtidssäkrad teknologi
Multiple charging stations in a garage, Charge Amps Halo
Charging station Charge Amps Halo on a pole mount
ATT TÄNKA PÅ NÄR DU VÄLJER LADDSTATIONER TILL BRF/SAMFÄLLIGHET

Allt fler vill ladda sin bil smart och säkert

Befintliga bostadsrättsägare och nya bostadsköpare med elbil vet redan vad de behöver. Dessutom pekar prognoser på att andelen laddbara elfordon kommer att ha närmare tredubblats inom ett par år. Laddbarhet är en direkt konkurrensfaktor för framtidens fastigheter, och installation av elbilsladdning är något varje förening och samfällighet behöver besluta om. Charge Amps har en kombination av teknisk hårdvara, smart mjukvara och förenklad elinstallation som ger en överlägsen totalekonomi för föreningen och optimala laddförhållanden för den enskilde elbilsägaren.

Klimatklivets investeringsstöd

Klimatklivets investeringsstöd ger föreningar ett avdrag på upp till 50% av kostnaden för att införskaffa och installera elbilsladdare. Stödet delas ut av Naturvårdsverket och är del av en allt större satsning för att främja övergången från fossila bränslen i syfte att främja ett mer miljövänligt Sverige. Mer information om klimatklivet kan du finna på Naturvårdsverkets hemsida eller genom att kontakta din länsstyrelse. Klimatklivets investeringsstöd är ett utmärkt tillfälle för föreningar att kombinera en förstärkning av föreningens attraktionskraft samtidigt som det görs en insats för miljö och långsiktig hållbarhet.

LÖSNINGAR FÖR ALLA

Laddstationer för brf/samfällighet

Läs mer om att ladda i brf

Vanliga frågor & svar

Kan jag ladda elbilen om jag bor i en bostadsrätt?

Ja, det enda som behövs är att bostadsrättsföreningen investerar i lösningar för elbilsladdning.

Varför bör bostadsrättsföreningar erbjuda laddlösningar?

Allt fler människor väljer att köpa laddbara fordon. En bostadsrättsförening som erbjuder elbilsladdning är attraktiv för potentiella bostadsköpare och ökar värdet för föreningen.

Vilka lösningar erbjuder Charge Amps till BRF:er och samfälligheter?

Charge Amps Aura och Charge Amps Halo är två laddstationer som passar för brf/samfälligheter.

Vad kostar det för en BRF?

Klimatklivets investeringsstöd ger föreningar ett avdrag på upp till 50% av kostnaden för att införskaffa och installera elbilsladdare. Stödet delas ut av Naturvårdsverket och är del av en allt större satsning för att främja övergången från fossila bränslen i syfte att främja ett mer miljövänligt Sverige.

Hur går installationen till?

Det krävs alltid en behörig elektriker för att utföra installationer av laddstationer.