Charge Amps Cloud

Woman holding a smartphone

Charge Amps Cloud

VÅR MOLNTJÄNST FÖR DIN LADDNING

Din väg till optimerad laddning, övervakning och ekonomi

En laddstation uppkopplad mot internet är bara början. Det är vad som finns i molnet som ger värde. Charge Amps Cloud förenklar vardagen för privatpersoner, organisationer, föreningar och företag. Charge Amps Cloud har tre administrationsnivåer och ett öppet API (*) som ger möjlighet till närmast obegränsad integration med andra plattformar.

Läs mer...
(*) Ett API (Application Programming Interface) är ett automatiserat sätt att hämta och lämna ifrån sig data. Det kan enklast förklaras som byggstenar för att kunna använda data på ett effektivt sätt. Data gör mest nytta när den används och ett öppet API innebär att det är utformat för att samverka med andra. API:erna i Charge Amps Cloud möjliggör för digitala tjänster och produkter att kommunicera med andra tillverkare med öppna API:er och förenklar på så sätt användningen för användarna.

Du loggar enkelt in på ditt konto nedan.

Charge Amps Cloud
Laptop and charging cable on a table
OVER-THE-AIR-UPPDATERINGAR

Alltid uppdaterad

 

Vi uppdaterar molntjänsterna kontinuerligt och uppdaterar din laddbox/dina laddboxar med den senaste mjukvaran automatiskt och utan att du behöver agera. När du väljer Charge Amps Cloud är du säker på att alltid ha det senaste inom beprövad teknikutveckling, säker laddning och optimerad administration. Smart laddning med långsiktigt hållbara produkter ska vara en självklarhet i nya smarta fastigheter och smarta hem.

De funktioner som systemet möjliggör är:

  • Rapportering / debiteringsunderlag
  • Statistik
  • Identifikation
  • Fasallokering
  • Lastbalansering
  • Dynamisk lastbalansering

Charge Amps Cloud består av tre administrationsnivåer

Välj mellan Partner, Admin och Slutanvändare. Du väljer din nivå beroende på om du är privatperson med egen elbil och har en eller flera laddare, om du är installatör med driftsansvar över flera olika installationer eller om du exempelvis är kassör i bostadsrättsföreningen och administrerar alla laddboxar i ert system. Alla nivåer har tydliga och enkla användargränssnitt anpassade för just ditt behov.

Charge Amps Cloud har även white label-lösningar för organisationer, företag och föreningar.

 

Kontakta oss nedan för information om White Label-lösningar.

Kontakta oss

 

Partner

Laptop showing login to Charge Amps cloud

Partnernivån är för dig som är installatör, och/eller är återförsäljare av Charge Amps produkter, med driftansvar över flera olika installationer.

Som partner sätter du upp RFID på partnernivå, installerar lastbalansering och effektvakt – den enhet som rapporterar in förbrukningen för externa förbrukare – samt ta ut rapporter på partnernivå.

Som Partner kan du ikläda dig rollen som Administratör för någon av de organisationer som du ansvarar för. Läs mer om vilka funktioner du har tillgång till som Administratör under Administratörsnivån.

Admin

Laptop showing login to Charge Amps cloud

Nivån Administration passar den som är ansvarig för laddstationerna i en bostadsrättsförening, eller företag och organisation, där flera boende eller användare laddar sina bilar från olika laddstationer. I vår molntjänst samlas info angående elförbrukning som tillåter föreningen eller företaget att dra ut rapporter på förbrukningen som de i sin tur kan skicka till fastighetsförvaltaren som sköter faktureringen. Som administratör kan du ge slutanvändare tillgång till laddstationerna genom att skapa individuella konton och koppla RFID-brickor. Det i sin tur gör det lätt att veta vem som ska betala vad för den el de använt. Det är endast ett alternativ och inte ett krav för att få tillgång till laddstationerna. Mer därtill kan du schemalägga laddning, kontrollera laddstationerna, ta ut manuella rapporter samt sätta upp automatiska rapporter. Du får även en översikt över statistik, lastbalansering och effektvakt – den enhet som rapporterar in förbrukningen för externa förbrukare.

I Administrationsgränssnittet finns funktionen Charger import vilket innebär att en fil med samtliga laddstationer i en organisation kan läsas in. Det tillåter administratören att snabbt och smidigt lägga in laddstationerna och göra den relevanta konfigurationen utan att behöva skriva in laddstationerna manuellt en och en.

Slutanvändare

Laptop showing login to Charge Amps cloud

Charge Amps Cloud stödjer användning av flera laddstationer så att du som slutkund kan äga och använda flera olika laddare. Till exempel om du har en laddstation för ditt hem och ditt lantställe eller om tar del av din bostadsrättförenings laddstationer.

Som slutanvändare kan du välja att använda en RFID-bricka för åtkomst till laddstationen. Använder du en privat laddstation tillåter RFID dig även att låsa laddstationen. Genom att kunna låsa laddstationen håller du obehöriga borta och kan i lugn och ro åka iväg på semester utan att oroa dig för att någon annan laddar från din laddstation.

Du som slutanvändare har kontroll över din laddning i vårt moln. Äger du en Charge Amps Halo laddstation kan du styra över funktioner som att sätta på eller stänga av uttagen, schemalägga din laddning, sätta på ditt extra schuko-uttag, reglera ljusstyrkan på ringen i utkanten av din Charge Amps Halo samt hämta basstatistik kring din laddning.

Äger du en Charge Amps Aura har du samma funktioner som låter dig sätta på eller stänga av uttagen samt schemalägga din laddning och hämta basstatistik kring din laddning. Du har även funktioner som låter dig låsa fast kabeln i laddstationen, samt välja ljusstyrka för Charge Amps Aura. Dessa funktioner styr du, precis som för Charge Amps Halo, i molnet där du kan välja att kontrollera ett eller båda av Charge Amps Auras ladduttag.

PRAKTISK TEKNIKUTVECKLING

Lastbalansering

Charge Amps ligger i framkant vad gäller utveckling av innovativa lösningar för användbar teknik. Ett exempel på det är lastbalansering. Ett lastbalanseringssystem gör det lika lätt och smidigt att ladda ett helt garage som en enskild bil och ser till att elnätet används optimalt. När det ska laddas mer än en elbil eller hybrid på samma plats optimerar lastbalansering den ström som finns tillgänglig. Lastbalanseringen konfigurerar enkelt mot storleken på hemmets huvudsäkring vilket gör att man slipper uppgradera huvudsäkringen samtidigt som man slipper överbelasta elsystemet i hemmet. Behöver fler laddstationer installeras kan man göra det utan några problem. Lastbalanseringen tar höjd för ytterligare laddstationer och ser till att hela tiden anpassa och optimera utefter husets elförbrukning. Lastbalansering ger högre utnyttjande av effekt, bättre ekonomi och ökad säkerhet.