PERSONDATAPOLITIK FOR CHARGE AMPS

1. GENERELLE OPLYSNINGER

Denne persondatapolitik (“Persondatapolitikken“) beskriver, hvordan Charge Amps AB, organisationsnummer 556897-7192, med hjemsted på Frösundaleden 2B, 169 75 Solna, Sverige (“Charge Amps“, “vi” eller “os“) indsamler, bruger og behandler personoplysninger.

Persondatapolitikken gælder, når du bruger cloudtjenesten “Charge Amps Cloud” og den mobilapplikation, der er tilknyttet Charge Amps Halo eller Charge Amps Aura (“Tjenesterne“). Persondatapolitikken gælder også, når du besøger vores “Hjemmeside” (https://www.chargeamps.com), når du kontakter vores kundeservice og -support, når vi kontakter dig med nyheder og markedsføring, og når du besøger os på de sociale medier.

Alle termer i denne Persondatapolitik skal fortolkes i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, hvormed menes EU’s persondataforordning (GDPR, forordning nr. 2016/679).

I vores Cookiepolitik kan du få mere at vide om Charge Amps og tredjepartsudbyderes brug af cookies og lignende teknikker på vores hjemmeside (f.eks. formålet med brugen af de enkelte cookies, deres varighed, hvordan du kan trække dit samtykke til cookies tilbage osv.).

2. VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

2.1 App og cloudtjeneste

Følgende personoplysninger behandles, når vi leverer Tjenesterne til dig:

  1. Dit navn
  2. Telefonnummer
  3. E-mailadresse
  4. Den eksterne IP-adresse, Charge Amps Halo eller Charge Amps Aura viser, når de opretter forbindelse til internettet
  5. Data fra RFID-kort, så Charge Amps Halo eller Charge Amps Aura kan genkende, hvem/hvilket kabel der er tilsluttet
  6. Data om afsluttede opladningssessioner

Vi kan ikke oprette en konto til Tjenesterne for dig, medmindre du giver os ovennævnte kontooplysninger. Du vil ikke kunne bruge Tjenesterne uden at oprette en konto.

Vi behandler dataene i (a), (b) og (c) ovenfor til at oprette og administrere din konto til Tjenesterne. Ved at acceptere Betingelserne for brug af Tjenesterne indgår du en aftale med os om, at vi leverer Tjenesterne til dig. Retsgrundlaget for behandlingen af disse personoplysninger er vores opfyldelse af denne aftale (Artikel 6, stk. 1, litra b).

Vi behandler personoplysningerne i (d), (e) og (f) ovenfor for at sikre Tjenesternes tekniske funktion, for at sikre, at al kommunikation fra Charge Amps Halo eller Charge Amps Aura kommer fra den samme IP-adresse, og for at kunne administrere adgang til og logning af brugen af Charge Amps Halo eller Charge Amps Aura (RFID-kort). Retsgrundlaget for vores behandling af disse personoplysninger er vores legitime interesse (der er beskrevet nedenfor) i at kunne levere Tjenester, der er sikre, pålidelige og velfungerende (Artikel 6, stk. 1, litra f).

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi leverer Tjenesterne. Hvis din konto bliver lukket, bliver dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse. Hvis du ikke aktivt har brugt Tjenesterne i 24 måneder, bliver din konto lukket og dine personoplysninger slettet.

 2.2 Kundeservice og -support

Når du kontakter vores kundeservice og -support, behandler vi følgende personoplysninger:

  1. Din adresse på arbejde og/eller privat
  2. Dit telefonnummer på arbejde og/eller privat
  3. Din e-mailadresse på arbejde og/eller privat
  4. Andre oplysninger, du giver os i forbindelse med kommunikationen

Oplysninger, der udveksles mellem os i forbindelse med support, kan blive skrevet ned og opbevaret i garantiperioden, hvis de er relevante for service- eller supportsagen. Der registreres ingen telefonopkald, og vi opbevarer kun oplysninger, der er direkte relevante for den pågældende sag.

Vi behandler disse personoplysninger for at kunne yde kunderne support og besvare kundehenvendelser samt for at kunne at følge op på tidligere henvendelser. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser og yde hjælp til vores kunder samt holde styr på vores supporthistorik (Artikel 6, stk. 1, litra f).

Personoplysninger, der indsamles i forbindelse med din kontakt med vores kundeservice og -support, opbevares ikke længere end garantiperioden for det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste. Derefter slettes oplysningerne.

2.3 Nyhedsbrev og kontakt

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller bruger kontaktformularen på vores hjemmeside, behandler vi de personoplysninger, du giver i sådanne formularer, for at kunne sende dig vores nyhedsbrev eller kontakte dig, når du har bedt om det.

Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at markedsføre og udvide vores forretning (Artikel 6, stk. 1, litra f). Du kan til enhver tid fravælge den type kommunikation ved at afmelde nyhedsbrevet fra Charge Amps.

2.4 De sociale medier

Vi er til stede på flere sociale medier, og ligesom disse platforme behandler personoplysninger om dig som dataansvarlige (f.eks. vedrørende din personlige konto), behandler vi også nogle personoplysninger som dataansvarlig (disse data vedrører indsigt i besøg og aktivitet på vores sider). På Facebook, LinkedIn og Twitter er vi sammen med den pågældende platform fælles dataansvarlige for aktiviteter på vores sider. Vores ordning med Facebook som fælles dataansvarlige er tilgængelig her, med LinkedIn her, og med Twitter her. Du kan finde flere oplysninger om disse platformes behandling af dine personoplysninger i deres egne persondatapolitikker (Facebook, LinkedIn, Twitter).

Retsgrundlaget for vores behandling af indsigtsdata er vores legitime interesse i bedre at kunne forstå, hvilken type kommunikation og indsats der giver resultater, og bedre at kunne forstå vores samlede virksomhedsrejse og tilstedeværelse på de digitale medier (Artikel 6, stk. 1, litra f).

2.5 Hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger ved hjælp af teknologi som f.eks. cookies, lokal lagring, pixels og tags i din browser eller på din enhed for f.eks. at måle antal besøgende, placering, unikt enheds-id og forbedre effektiviteten af vores onlinemarkedsføringsindsats. Hvis du ønsker, at vi kun bruger nødvendige cookies, skal du ikke klikke på “Tillad alle” på vores cookiebanner.

I vores Cookiepolitik kan du få mere at vide om formålet med brugen af cookies, deres varighed, hvem vi deler dine oplysninger med, herunder tredjepartsudbydere, som baseret på dit samtykke kan bruge cookies til deres egne formål, når de er dataansvarlige.

Hvis de oplysninger, der indsamles ved brug af cookies, er personoplysninger, behandler Charge Amps de personoplysninger, der indsamles ved brug af strengt nødvendige cookies på grundlag af Charge Amps’ legitime interesse for at få vores hjemmeside til at fungere og for at gemme dine præferencer om cookieindstillinger. Ved alle andre cookies, der ikke er strengt nødvendige, bl.a. præference-cookies, statistik-cookies og marketing-cookies som f.eks. sociale medier-cookies og annonce-cookies, bliver du bedt om at give samtykke til brugen af disse cookies. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, der indsamles via cookies, som ikke er nødvendige, er dit samtykke. Du kan til enhver tid ændre dit samtykke eller trække det tilbage via cookieerklæringen ved at klikke på ikonet for cookieindstillinger i det nederste højre hjørne på vores hjemmeside.

3. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysningerne bliver videregivet til vores tjenesteudbydere, der kan være hostingudbydere, kundeserviceplatforme, kundeservicecallcentre og vores CRM-system. Nogle af vores tjenesteudbydere er placeret uden for EU/EØS, og derfor har vi truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførsler til disse modtagere, hvis og når der sker en overførsel af personoplysninger om dig, f.eks. i form af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan få yderligere oplysninger om overførslen ved at kontakte os på privacy@charge-amps.com.

4. BEHANDLING OG OPBEVARING PÅ GRUND AF JURIDISKE FORHOLD

Vi kan bruge, opbevare og dele dine personoplysninger som følge af en juridisk anmodning (f.eks. en ransagningskendelse, retskendelse, stævning eller lignende), eller når det er nødvendigt for at opdage, forebygge og håndtere svig og anden ulovlig aktivitet, med henblik på at beskytte os selv, dig og andre brugere. Vi kan også bruge de personoplysninger, vi behandler, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (vores legitime interesse, Artikel 6, stk. 1, litra f), hvis det bliver nødvendigt. Hvis det sker, opbevarer vi personoplysningerne, så længe sagen varer og i ti år derefter.

5. VORES LEGITIME INTERESSER

Det er vores vurdering, at vores legitime interesser kan forfølges i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at der ikke er nogen mindre indgribende måde at opnå det samme resultat på.

Personoplysningerne håndteres kun af personale, der har tavshedspligt, og er beskyttet af de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger. De personoplysninger, du giver os, håndteres med forsigtighed og professionelt. Da det også er i din interesse at kunne bruge Tjenesterne, eller da du har valgt at tilmelde dig et nyhedsbrev, at kontakte os eller at interagere med os på de sociale medier, og da vores behandling af personoplysninger ikke udgør en væsentlig krænkelse af privatlivets fred, dine rettigheder og frihedsrettigheder, er retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger vores legitime interesser.

Hvis du  gør indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, når behandlingen sker på grundlag af vores legitime interesser, ophører vi med at behandle dine personoplysninger til disse formål, hvis vi ikke kan påvise, at vi har vægtige legitime grunde til behandlingen.

6. DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at anmode om adgang til og information om behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om, at vi retter, berigtiger, fuldstændiggør eller sletter dine personoplysninger eller begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, når behandlingen sker på grundlag af vores legitime interesser.

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, hvis (i) du har bestridt rigtigheden af personoplysningerne, (ii) behandlingen er ulovlig, og du har anmodet om, at anvendelse af personoplysningerne begrænses, (iii) vi ikke længere har brug for personoplysningerne til de oprindelige formål, men du har brug for dem, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller (iv) det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser. Du har også ret til dataportabilitet. Det vil sige, at du i nogle tilfælde kan modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre sådanne data til en anden dataansvarlig.

Dine rettigheder som registreret vil blive imødekommet af os i det omfang, vi er forpligtet til det i henhold til gældende lovgivning.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på følgende adresse: privacy@charge-amps.com eller på vores postadresse, som du finder ovenfor.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til den kompetente datatilsynsmyndighed. Du kan få mere at vide om de lokale datatilsynsmyndigheder her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

8. INFORMATION OM ÆNDRING AF  PERSONDATAPOLITIKKEN OG ÆNDRING AF EJERSKAB

Vi informerer dig, hvis vi foretager ændringer i denne Persondatapolitik. Hvis dit samtykke er påkrævet på grund af ændringerne, giver vi dig yderligere tydelig information herom, afhængigt af hvad der er relevant under omstændighederne, og beder om dit samtykke i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvis der sker en ændring af ejerskabet i vores virksomhed, kan vi overføre dine oplysninger til de nye ejere, så de fortsat kan levere Tjenesterne. De nye ejere skal fortsat overholde de forpligtelser, vi har påtaget os i denne Persondatapolitik.

Senest opdateret: 18. februar 2021