CHARGE AMPSIN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. YLEISTIEDOT

Tämä tietosuojakäytäntö (jäljempänä ”tietosuojakäytäntö”) kuvailee, kuinka Charge Amps AB, yritystunnus 556897-7192, rekisteröity kotipaikka Frösundaleden 2B, 169 75 Solna, Ruotsi (jäljempänä ”Charge Amps” ja ”me”), kerää, käyttää ja käsittelee henkilötietoja.

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan Charge Amps Cloud -pilvipalvelua ja Charge Amps Halo- tai Charge Amps Aura -latausasemaan liitettyä mobiilisovellusta (jäljempänä ”palvelut”) käytettäessä. Tietosuojakäytäntöä sovelletaan myös, kun vierailet verkkosivustollamme (https://www.chargeamps.com), otat yhteyttä asiakaspalveluun tai tukeen, lähetämme sinulle uutisia ja markkinointia tai vierailet sosiaalisen median kanavillamme.

Tietosuojakäytännön sisältämät ehdot tulee tulkita sovellettavien tietosuojalakien, eli yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679, mukaisesti.

Saat lisätietoa siitä, miten Charge Amps ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat käyttävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita verkkosivustollamme (esimerkiksi evästeiden tarkoitus, säilytysaika, suostumuksen peruuttaminen), lukemalla evästekäytäntömme.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

2.1 Sovellus ja pilvipalvelu

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja, kun tarjoamme sinulle palvelujamme:

  1. nimi
  2. puhelinnumero
  3. sähköpostiosoite
  4. ulkoinen IP-osoite, jonka kautta Charge Amps Halo- tai Charge Amps Aura -latausasema luo verkkoyhteyden
  5. tiedot RFID-tunnisteesta, jonka avulla Charge Amps Halo- tai Charge Amps Aura -latausasema tunnistaa käyttäjän ja laitteeseen kytketyn johdon
  6. tiedot päättyneistä latauskerroista.

Emme pysty tarjoamaan palveluja sinulle, ellet luovuta meille yllä mainittuja tilin tietoja. Palveluja ei voi käyttää ilman tiliä.

Käsittelemme kohtien (a), (b) ja (c) tarkoittamia henkilötietoja palvelujen käyttämiseen tarvittavan tilin perustamiseen ja hallinnointiin. Hyväksymällä palvelujen käyttöehdot solmit kanssamme sopimuksen, jonka puitteissa tarjoamme palveluja sinulle. Henkilötietojen käsittely perustuu tämän sopimuksen täytäntöön panemiseen (6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Käsittelemme kohtien (d), (e) ja (f) tarkoittamia henkilötietoja palvelujen teknisen toimivuuden varmistamiseen, sen varmistamiseen, että Charge Amps Halo- tai Charge Amps Aura -latausaseman lähettämä viestintä tulee samasta IP-osoitteesta, sekä käyttöoikeuksien hallintaan ja Charge Amps Halo- tai Charge Amps Aura -latausaseman käyttölokin kirjaamiseen (RFID-tunnisteella). Käsittelemme henkilötietoja oman oikeutetun etumme perusteella alla kuvatun mukaisesti tarjotaksemme turvallisia, luotettavia ja hyvin toimivia palveluja (6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Tallennamme sinua koskevia henkilötietoja palvelujen tarjoamisen ajaksi. Tilin lopettamisen yhteydessä sinua koskevat henkilötiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä. Jos et ole käyttänyt palveluja aktiivisesti 24 kuukauteen, tilisi lopetetaan ja sinua koskevat henkilötiedot poistetaan.

 2.2 Asiakaspalvelu ja tuki

Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun tai tukeen, käsittelemme sinusta seuraavia henkilötietoja:

  1. työ- ja/tai kotiosoite
  2. työ- ja/tai kotipuhelinnumero
  3. työsähköpostiosoite ja/tai henkilökohtainen sähköpostiosoite
  4. muut viestinnän aikana antamasi tiedot.

Tukiasioihin liittyvissä keskusteluissa käsitellyt asiat voidaan kirjata ylös ja tallentaa takuuajaksi, jos ne liittyvät palveluun tai tukiasiaan. Puheluja ei tallenneta, ja tallennamme vain tietoja, jotka liittyvät suoraan käsiteltyyn asiaan.

Käsittelemme tällaisia henkilötietoja, jotta voimme tarjota asiakkaille tukea, vastata kyselyihin ja seurata aiempien aiheiden tilaa. Käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etumme pystyä vastaamaan asiakkaiden kyselyihin ja auttaa heitä sekä seurata aiempien tukipyyntöjen tilaa (6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Henkilötiedot, jotka kerätään, kun otat yhteyttä asiakaspalveluun tai tukeen, tallennetaan vain kyseessä olevan tuotteen tai palvelun takuuajan ajaksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

2.3 Uutiskirje ja yhteydenotto

Jos tilaat meiltä uutiskirjeitä tai käytät verkkosivuston yhteydenottolomaketta, käsittelemme näissä yhteyksissä antamiasi tietoja uutiskirjeiden lähettämiseksi tai vastataksemme yhteydenottopyyntöösi.

Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme markkinoida ja kasvattaa liiketoimintaamme (6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Voit lopettaa tällaisen Charge Ampsin viestinnän milloin tahansa peruuttamalla niiden tilauksen.

2.4 Sosiaalinen media

Toimimme useassa sosiaalisessa mediassa. Vaikka tällaiset alustat käsittelevät henkilötietojasi rekisterinpitäjinä (esimerkiksi henkilökohtaiseen tiliin liittyvät tiedot), myös Charge Amps käsittelee joitakin henkilötietoja rekisterinpitäjän ominaisuudessa (tiedot liittyvät sivuillamme vierailemiseen ja toimintojen käyttämiseen liittyviin havaintoihin). Facebookissa, LinkedInissä ja Twitterissä toimimme kyseisen alustan kanssa yhteisrekisterinpitäjinä sivuillamme tapahtuvien toimintojen suhteen. Voit tutustua sopimukseen yhteisrekisterinpitäjyydestä Facebookin kanssa täällä, LinkedInin kanssa täällä ja Twitterin kanssa täällä. Jos haluat lisätietoa siitä, miten nämä alustat käsittelevät henkilötietoja, tutustu niiden tietosuojakäytäntöihin (Facebook, LinkedIn, Twitter).

Havaintoihin perustuvan datan käsittely perustuu oikeutettuun etuumme ymmärtää paremmin sitä, millainen viestintä ja mitkä toimet saavat aikaan parhaat tulokset, ja ymmärtää yrityksemme polkua ja näkyvyyttä digitaalisessa mediassa paremmin (6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

2.5 Verkkosivusto

Kun vierailet verkkosivustollamme, keräämme sinusta tietoa muun muassa evästeiden, paikallisen tallennuksen, pikseleiden ja selain- tai laitetunnisteiden avulla. Seuraamme niiden avulla esimerkiksi vierailijoiden määrää ja sijaintia sekä laitteiden yksilöllisiä tunnisteita, sekä parannamme verkkomarkkinointimme tehokkuutta. Jos haluat meidän käyttävän vain välttämättömiä evästeitä, älä napsauta evästeilmoituksen Hyväksy kaikki -painiketta.

Saat lisätietoa evästeiden käytön tarkoituksesta, niiden säilytysajasta ja kenelle jaamme tietoja sekä kolmannen osapuolen palveluntarjoajista, jotka saattavat suostumuksellasi asettaa evästeitä omiin tarkoituksiinsa ja jotka toimivat rekisterinpitäjinä, lukemalla evästekäytäntömme.

Jos välttämättömien evästeiden avulla kerätty tieto sisältää henkilötietoja, Charge Amps käsittelee niitä oikeutetun etunsa perusteella verkkosivuston toiminnan varmistamiseksi ja käyttäjän evästeasetusten tallentamiseksi. Sinulta pyydetään suostumus sellaisten evästeiden käyttöön, jotka eivät ole välttämättömiä. Näitä voivat olla esimerkiksi asetus-, tilasto- ja markkinointievästeet, kuten sosiaalisen median evästeet ja markkinointievästeet. Ei-välttämättömien evästeiden avulla kerättyjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on antamasi hyväksyntä. Voit milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa hyväksyntäsi evästeilmoituksen kautta napsauttamalla sivuston oikeassa alakulmassa näkyvää evästeasetuskuvaketta.

3. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötiedot luovutetaan käyttämillemme palveluntarjoajille, joita voivat olla hosting-palveluiden tarjoajat, asiakaspalvelualustat, asiakaspalvelukeskukset ja asiakkuudenhallintajärjestelmämme. Jotkin palveluntarjoajistamme toimivat EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, ja sovellamme silloin henkilötietojen siirtoon soveltuvia varotoimia, kuten Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita. Voit kysyä lisätietoja henkilötietojen luovuttamisesta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@charge-amps.com.

4. KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN OIKEUDELLISEN SYYN PERUSTEELLA

Saatamme tarkastella, säilyttää ja jakaa sinua koskevia henkilötietoja vastauksena oikeudelliseen pyyntöön (kuten etsintälupa, oikeuden määräys tai haaste) tai jos niitä tarvitaan petosten tai muiden laittomien toimien ehkäisemiseen ja selvittämiseen tai yrityksen, sinun ja muiden käyttäjien suojaamiseen. Saatamme myös tarvittaessa käyttää käsittelemiämme henkilötietoja oikeudellisten vaateiden laatimiseen, puolustamiseen ja esittämiseen (6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Jos näin tapahtuu, säilytämme henkilötietoja asian käsittelyn ajan ja sen jälkeen kymmenen vuoden ajan.

5. OIKEUTETUT ETUMME

Arviomme mukaan oikeutettuja etujamme voidaan tavoitella sovellettavien lakien mukaisesti ja että samaan lopputulokseen ei ole vähemmän tungettelevaa keinoa.

Henkilötietoja käsittelevät vain salassapitovelvolliset työntekijät ja niitä suojataan soveltuvin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Antamiasi henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja ammattimaisesti. Koska on oman etusi mukaista käyttää palvelujamme tai olet omasta tahdostasi tilannut uutiskirjeen tai ottanut meihin yhteyttä tai ollut kanssamme vuorovaikutuksessa sosiaalisessa mediassa, eikä henkilötietojen käsittelymme muodosta merkittävää yksityisyyden, oikeuksien tai vapauksien loukkausta, perustana henkilötietojesi käsittelylle on oikeutettu etumme.

Jos vastustat oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn näihin tarkoituksiin, jos emme ole pystyneet esittämään käsittelylle riittävää tukea.

6. OIKEUTESI

Sinulla on oikeus pyytää saada pääsy sinusta kerättyihin tietoihin ja tietoihin niiden käsittelystä sekä oikeus pyytää tietojen oikaisua, täydentämistä, poistoa ja käytön rajoittamista. Sinulla on oikeus saada kopio kaikista sinuun liittyvistä henkilötiedoista, joita käsittelemme.

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojen käsittelyä.

Sinulla on oikeus rajoittaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos (i) olet kiistänyt henkilötietojen paikkansapitävyyden, (ii) käsittely on lainvastaista ja olet pyytänyt käytön rajoittamista, (iii) emme enää tarvitse henkilötietojasi alkuperäiseen käsittelyn tarkoitukseen, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai (iv) odotetaan poistamispyyntöön liittyvien syrjäyttävien perusteiden todentamista. Sinulla on myös oikeus siirtää tiedot. Se tarkoittaa, että voit joissakin tapauksissa saada itsellesi meiltä sinusta keräämämme henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja sinulla on oikeus siirtää tällaiset tiedot muille rekisterinpitäjille.

Otamme huomioon oikeutesi rekisteröitynä siinä määrin kuin sovellettava lainsäädäntö vaatii.

7. YHTEYSTIEDOT

Jos haluat käyttää oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä osoitteeseen privacy@charge-amps.com tai yllä olevaan postiosoitteeseen.

Jos haluat tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä yrityksessämme, voit tehdä niin tietosuojavaltuutetun toimiston kautta. Voit lukea lisää paikallisista tietosuojaviranomaisista täältä: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

8. TIETOSUOJAKÄNTÖÖN TEHDYT MUUTOKSET JA HALLINNAN VAIHTUMINEN

Jos teemme muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön, ilmoitamme asiasta. Jos muutosten tekemiseen tarvitaan suostumuksesi, ilmoitamme asiasta selkeästi olosuhteiden mukaan ja pyydämme suostumustasi sovellettavan lain mukaisesti.

Jos liiketoimintamme hallinnassa tapahtuu muutoksia, saatamme siirtää tietosi uusille omistajille, jotta he voivat jatkaa palveluiden tarjoamista. Uudet omistajat noudattavat tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjä sitoumuksia.

Viimeksi päivitetty: 18. helmikuuta 2021