PERSONVERNERKLÆRING FOR CHARGE AMPS

1. GENERELL INFORMASJON

Denne personvernerklæringen («personvernerklæringen») beskriver hvordan Charge Amps AB, foretaksnummer 556897-7192, med registrert adresse Frösundaleden 2B, 169 75 Solna, Sverige («Charge Amps», «vi» eller «oss») samler, bruker og behandler personopplysninger.

Personvernerklæringen gjelder når du bruker skytjenesten «Charge Amps Cloud» eller mobilappen som er tilknyttet Charge Amps Halo eller Charge Amps Aura («tjenestene»). Personvernerklæringen gjelder også når du besøker vårt «nettsted» (https://www.chargeamps.com), når du kontakter vår kundeservice og teknisk støtte, når vi henvender oss til deg med nyheter og markedsføring, og når du besøker våre kontoer på sosiale medier.

Alle termer som brukes i denne personvernerklæringen skal tolkes i henhold til gjeldende lover om personvern, det vil si Personvernforordningen (EU-forordning 2016/679).

Mer informasjon om Charge Amps og tredjepartsleverandørers bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi på vårt nettsted (f.eks. formål for bruk av hver informasjonskapsel, varighet, hvordan du kan trekke samtykket ditt til informasjonskapsler osv.) finner du i våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

2. VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 App- og skytjeneste

Følgende personopplysninger behandles når vi leverer tjenestene til deg:

  1. navnet ditt
  2. telefonnummer
  3. e-postadresse
  4. den eksterne IP-adressen Charge Amps Halo eller Charge Amps Aura bruker når de kobler til Internett
  5. RFID-brikkeinformasjon, slik at Charge Amps Halo eller Charge Amps Aura kan kjenne igjen hvem / hvilken kabel som er koblet til
  6. data om fullførte ladeøkter

Med mindre du gir oss kontoopplysningene ovenfor, kan vi ikke opprette en tjenestekonto til deg. Du vil ikke kunne bruke tjenestene uten å opprette en konto.

Vi vil behandle opplysningene i (a), (b) og (c) ovenfor for å opprette og administrere tjenestekontoen din. Ved å samtykke til bruksvilkårene for å bruke tjenestene inngår du en avtale med oss som regulerer hvordan vi skal levere tjenestene til deg. Behandlingen av disse personopplysningene er basert på vår oppfyllelse av denne avtalen (artikkel 6, nr. 1, bokstav b).

Vi vil behandle personopplysningene i (d), (e) og (f) ovenfor for å sikre at tjenestene fungerer teknisk sett, for å sikre at all kommunikasjon fra Charge Amps Halo eller Charge Amps Aura kommer fra samme IP-adresse og for å administrere tilgang til og loggføring av bruk av Charge Amps Halo eller Charge Amps Aura (RFID-brikke). Vi behandler disse personopplysningene basert på vår berettigede interesse, beskrevet nedenfor, i å levere tjenester som er trygge, pålitelige og velfungerende (artikkel 6, nr. 1, bokstav f).

Vi lagrer personopplysninger om deg i det tidsrommet vi leverer tjenestene. Når kontoen din avsluttes, slettes personopplysningene om deg uten unødig opphold. Dersom du ikke aktivt har brukt tjenestene i en periode på 24 måneder, vil kontoen din bli avsluttet, og personopplysninger om deg blir slettet.

 2.2 Kundeservice og støtte

Når du kontakter vår kundeservice og teknisk støtte, behandler vi følgende personopplysninger:

  1. din arbeids- og/eller hjemmeadresse
  2. ditt telefonnummer på jobb og/eller hjemme
  3. din e-postadresse på jobb og/eller privat
  4. andre opplysninger du deler med oss under kommunikasjonen

Opplysninger vi diskuterer under teknisk støtte, kan noteres ned skriftlig og lagres under garantiperioden din, dersom de er relevante for tjenesten eller temaet for støtten. Ingen telefonsamtaler tas opp, og vi lagrer kun opplysninger som er direkte relevante for saken som tas opp.

Vi behandler disse personopplysningene for å kunne hjelpe kundene og besvare henvendelser fra kunder, samt for å kunne følge opp tidligere saker. Rettslig grunnlag for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å kunne besvare dine henvendelser og gi hjelp til kundene våre, og for å holde orden på tidligere levert støtte (artikkel 6, nr. 1, bokstav f).

Personopplysninger som samles inn når du kontakter vår kundeservice og teknisk støtte, lagres ikke lenger enn garantiperioden for det relevante produktet eller tjenesten. Deretter slettes opplysningene.

2.3 Nyhetsbrev og kontakt

Dersom du registrerer deg for å motta nyhetsbrev fra oss, eller dersom du bruker kontaktskjemaet på vårt nettsted, vil vi behandle personopplysningene du har levert via disse skjemaene til å sende deg nyhetsbrevet vårt eller henvendelser som svar på kontaktforespørselen din.

Denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse i å markedsføre oss og oppnå vekst for virksomheten vår (artikkel 6, nr. 1, bokstav f). Du kan melde deg av slik kommunikasjon fra Charge Amps når som helst ved å avregistrere deg fra kommunikasjon sendt fra Charge Amps.

2.4 Sosiale medier

Vi har en tilstedeværelse på flere sosiale medier, og mens disse plattformene behandler personopplysninger om deg som behandlingsansvarlige (for eksempel når det gjelder din personlige konto), behandler vi også noen personopplysninger som behandlingsansvarlige (disse opplysningene angår innsikt i sidene våre med tanke på besøk og aktivitet). På Facebook, LinkedIn og Twitter er vi behandlingsansvarlige sammen med den aktuelle plattformen for aktiviteter på sidene våre. Vår avtale som behandlingsansvarlig med Facebook er tilgjengelig her, med LinkedIn her og med Twitter her. Du finner mer informasjon om disse plattformenes egen behandling av personopplysninger om deg i deres egne personvernerklæringer (Facebook; LinkedIn; Twitter).

Vår behandling av innsiktsopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å få en bedre forståelse av hva slags kommunikasjon og engasjement som gir resultater, og av vår virksomhets generelle fremdrift og tilstedeværelse i digitale medier (artikkel 6, nr. 1, bokstav f).

2.5 Nettsted

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn opplysninger ved å bruke teknologi som informasjonskapsler, lokal lagring, piksler og tags på nettleseren og enheten din for å f.eks. måle antall besøkende, sted, unik enhets-ID og forbedre effektiviteten på vår nettbaserte markedsføring. Dersom du ikke vil at vi skal konfigurere noe annet enn nødvendige informasjonskapsler, ber vi om at du ikke klikker på «Tillat alle» på banneret vårt om informasjonskapsler.

Mer informasjon om formålene ved bruk av informasjonskapsler, deres varighet, hvem vi deler informasjonen din med, inkludert tredjepartsleverandører som kan legge inn informasjonskapsler basert på ditt samtykke for sine egne formål og opptrer som behandlingsansvarlige, finnes i våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

Såfremt informasjonen som samles ved bruk av informasjonskapsler utgjør personopplysninger, behandler Charge Amps personopplysninger som samles inn ved bruk av strengt nødvendige informasjonskapsler basert på Charge Amps’ berettigede interesse i å få nettstedet vårt til å fungere og lagre dine foretrukne innstillinger for informasjonskapsler. For alle andre informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige, bl.a. preferansekapsler, statistikkapsler og markedsføringskapsler, for eksempel fra sosiale medier, og informasjonskapsler for annonser, ber vi om ditt samtykke til å bruke slike informasjonskapsler. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger som samles via informasjonskapsler som ikke er nødvendige, er basert på ditt samtykke. Du kan når som helst endre eller trekke tilbake samtykket ditt fra erklæringen om informasjonskapsler ved å klikke på innstillingssymbolet for informasjonskapsler nede til høyre på nettstedet vårt.

3. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene deles med våre tjenesteleverandører som fungerer som hosting-leverandører, kundeserviceplattformer, sentralbord for kundeservice og vårt CRM-system. Noen av tjenesteleverandørene våre befinner seg utenfor EU/EØS og vi har derfor iverksatt de nødvendige sikkerhetstiltakene for overføringene til disse mottakerne dersom og når det foretas en overføring av personopplysninger knyttet til deg, i henhold til Europakommisjonens standardbestemmelser. Du kan få mer informasjon om overføringen ved å kontakte oss på privacy@charge-amps.com.

4. BEHANDLING OG LAGRING AV RETTSLIGE HENSYN

Vi kan søke tilgang til, bevare og dele personopplysninger om deg som respons til en rettslig forespørsel (for eksempel ransakelsesordre, rettskjennelse, stevning el.l.), eller når det er nødvendig for å oppdage, forhindre og forebygge svindel og andre ulovlige aktiviteter, for å beskytte oss, deg og andre brukere. Vi kan også bruke personopplysningene som vi behandler, til å etablere, forsvare og utøve rettslige krav (våre berettigede interesser, artikkel 6, nr. 1, bokstav f) dersom dette blir nødvendig. Dersom det skulle skje, vil vi lagre personopplysningene så lenge saken pågår og i ti år etter at den er avsluttet.

5. VÅRE BERETTIGEDE INTERESSER

Vår vurdering er at våre berettigede interesser kan forfølges i samsvar med gjeldende lov, og at det ikke finnes noen mindre inngripende måte å oppnå samme resultat på.

Personopplysningene håndteres kun av personale som har taushetsplikt, og er beskyttet av behørige tekniske og organisatoriske tiltak. Personopplysningene du leverer til oss, behandles varsomt og profesjonelt. Fordi det også er i din interesse å bruke tjenestene, eller dersom du har valgt å registrere deg for å motta nyhetsbrev, å kontakte oss eller samhandle med oss på sosiale medier, og vår behandling av personopplysninger ikke utgjør et vesentlig inngrep på ditt personvern, dine rettigheter eller dine friheter, baserer vi vår behandling av personopplysninger som omhandler deg på grunnlaget for våre berettigede interesser.

Dersom du protesterer på behandlingen av personopplysningene dine som behandles basert på vår berettigede interesse, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine for disse formålene dersom vi ikke har kunnet gi deg tilstrekkelig grunnlag for behandlingen.

6. DINE RETTIGHETER

Du har rett til å kreve tilgang til og informasjon om behandlingen av personopplysningene dine, eller kreve at vi korrigerer, retter, fullfører, sletter eller begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene vi behandler om deg.

Du har rett til å protestere på vår behandling av personopplysninger basert på våre berettigede interesser.

Du har rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine dersom (i) du har bestridt at personopplysningene er korrekte, (ii) behandlingen er ulovlig og du har krevd begrensning, (iii) vi ikke lenger trenger personopplysningene dine for de opprinnelige formålene, men du trenger dem for å etablere, utøve eller forsvare rettslige rettigheter eller (iv) det pågår en interesseavveining angående en forespørsel om sletting. Du har også rett til dataportabilitet, noe som betyr at du i noen tilfeller kan motta personopplysningene du har levert til oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og har rett til å overføre disse opplysningene til andre behandlingsansvarlige.

Rettighetene dine som registrert vil oppfylles av oss i den grad vi er forpliktet til det i henhold til gjeldende lov.

7. KONTAKTINFORMASJON

Dersom du ønsker å utøve rettighetene dine eller har spørsmål om vår behandling av personopplysningene dine, kan du ta kontakt på følgende adresse: privacy@charge-amps.com eller på postadressen nevnt ovenfor.

Dersom du ønsker å klage på vår behandling av personopplysningene dine, kan du klage til vedkommende datatilsynsmyndighet. Du finner mer informasjon om de lokale datatilsynsmyndighetene på følgende lenke http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

8. VARSLING AV ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN OG ENDRING AV KONTROLL

Dersom vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, vil vi varsle deg om dette. Dersom vi trenger ditt samtykke på grunn av endringene, vil vi gi deg ytterligere fremtredende varsel tilpasset forholdene og be om ditt samtykke i henhold til gjeldende lov.

Dersom det forekommer endringer i kontrollen av vår virksomhet, kan vi overføre opplysningene dine til de nye eierne, slik at de kan fortsette å levere tjenestene. De nye eierne skal fortsette å etterleve forpliktelsene vi har beskrevet i denne personvernerklæringen.

Sist oppdatert: 18. februar 2021