article

Charge Amps Dawn – den komplette ladestasjonen

02/12/22

En elbillader for i dag og for fremtiden – slik kan den kraftfulle, nye ladestasjonen Charge Amps Dawn beskrives. Rasmus Nerell, Product Manager hos Charge Amps, forteller oss mer om det siste tilskuddet til Charge Amps’ produktutvalg.

For å være markedsleder må man være fleksibel, sterk og i stand til å forutse hva som kommer. Med dette i mente har Charge Amps utviklet en ladestasjon som er fremtidssikker og gir en maksimal ladeopplevelse. Rasmus Nerell, Product Manager hos Charge Amps, forklarer.

– Vi er i ferd med å ekspandere internasjonalt, så det er forskjellige EU-krav vi må oppfylle. Med funksjonaliteten Charge Amps Dawn tilbyr, kan vi møte disse kravene og få innpass i disse nye markedene. Charge Amps Dawn gir oss en fleksibilitet som gjør at kundene kan være trygge på at ladestasjonen kommer til å være aktuell i lang tid fremover, selv om brukeren har behov for en endring, sier han.

Utviklingen av Charge Amps Dawn har – for å sikre kvalitet i alle stadier – vært en lang prosess med, blant annet, solid forskning og behovsanalyse.

-Vi har hentet inn en mengde tilbakemeldinger fra sluttbrukerne og installatørene være, de som faktisk bruker produktet. For å gjøre produktet enda bedre, og fordi vi ønsker å være installatørens beste venn, har vi utviklet Charge Amps Dawn med ryggplate. Det er i denne platen at installasjonen og konfigureringen gjøres, og takket være ryggplaten blir kabeltrekkingen betydelig enklere. I tillegg til dette har vi også “Installasjonsveiviseren”, som guider installatøren problemfritt gjennom konfigureringen, trinn for trinn, sier Rasmus og legger til:

– For å gi deg en behagelig brukeropplevelse, fra det øyeblikket du plugger ladekabelen inn i ladestasjonen og til el-bilen er ferdig ladet, har vi utviklet alt selv.

I tillegg til dette er Charge Amps Dawn utstyrt med en sertifisert MID-måler og et brukervennlig display.

-Displayet sitter på siden av laderen og viser tydelig hvor mange kW bilen har blitt ladet med, noe som gir sluttbrukeren hundre prosent gjennomsiktighet. Målefunksjonen, som er utviklet av Charge Amps selv, er veldig presis og oppfyller kravene i land der det kreves en sertifisert løsning. Så med dette vil Charge Amps Dawn åpne mange dører for Charge Amps internasjonalt, sier Rasmus.

Ladestasjonen er kompatibel med alle de smarte løsningene Charge Amps tilbyr i dag og kobles enkelt til Charge Amps Cloud og Charge Amps App, slik at eieren kan ta full kontroll over ladingen og dra fordel av alle de intelligente løsningene. Men den er også fremtidssikker – altså klar for fremtidige oppdateringer etter som brukeren får behov for endringer.

– Charge Amps Dawn er en komplett ladeopplevelse for både sluttbrukere og installatører, avslutter Rasmus.

Les våre siste artikler