article

Den internasjonale kvinnedagen X Women in Tech

07/03/24

 

I Charge Amps feirer vi den internasjonale kvinnedagen ved å hylle kvinner i teknologibransjen. Vi stilte tre av våre ansatte noen spørsmål om deres personlige erfaringer i teknologibransjen og om hvordan vi sammen kan jobbe for større likestilling og inkludering i bransjen.

I anledning den internasjonale kvinnedagen, kan du fortelle om et øyeblikk eller en opplevelse der du følte at ditt bidrag som kvinne i ladestasjonsbransjen ble spesielt verdsatt eller anerkjent?

 

“Jeg fant en unik verdi i rollen min som innebygd programmerer da jeg kom i en situasjon der det var avgjørende å teste koden min fysisk. Det at jeg selv valgte å bruke lange negler, førte til at jeg innså en mulig utfordring for andre, spesielt kvinner i bransjen. Ved å dele dette perspektivet bidro jeg til en mer inkluderende tilnærming i arbeidet vårt. Det var gledelig å innse at små hensyn, som å ta hensyn til ulike preferanser eller stiler, kan ha en positiv innvirkning på brukervennligheten og tilgjengeligheten for alle.”

 

Hva er etter din erfaring noen effektive strategier for å oppmuntre flere kvinner til å satse på en karriere innen STEM-relaterte fag, særlig innen områder som elbilteknologi og fornybar energi? Hvordan kan selskaper som Charge Amps bidra til å fremme denne interessen og dette talentet?

 

“Jeg tror det å synliggjøre kvinnelige eksperter i media og på arrangementer er en viktig strategi for å oppmuntre flere kvinner til å satse på en STEM-karriere. Jeg er helt enig i denne tilnærmingen, og derfor sier jeg alltid ja til å bli omtalt på sosiale medier. Denne gangen for Charge Amps, for å inspirere innen grønn teknologi. Ved å dele min personlige reise og innsikt håper jeg å utfordre stereotypier og vise at kvinner kan utmerke seg på disse feltene. Det er en personlig forpliktelse for meg å være synlig, for jeg tror at det ikke bare gir ambisiøse kvinner mer makt, men også bidrar til å endre bildet av kjønnsrollene innen STEM.”

 

Hvilke råd vil du gi til unge kvinner som vurderer en karriere innen teknologi, men som kanskje nøler på grunn av bransjens mannsdominerte rykte?

 

“Jeg vil si at du må omfavne lidenskapen og potensialet ditt. Tro på egne evner og den transformative effekten du kan ha på teknologibransjen. Teknologibransjen er i utvikling, og ditt unike perspektiv og dine ferdigheter er uvurderlige. Husk at ditt bidrag ikke bare er velkomment, men også viktig for å fremme innovasjon og skape et mer inkluderende landskap. Din tilstedeværelse vil bidra til et mer mangfoldig og levende teknologisamfunn. Motstå fristelsen til å sammenligne deg selv med andre. Det unike er en styrke, for det bidrar til det rike mangfoldet av perspektiver som trengs for å skape fremragende produkter.”

Linda Truong, Embedded Software Engineer

Joanne Nh Wong, UX-designer

Hva mener du er misforståelser eller stereotypier om kvinner i teknologibransjen, og hvordan kan vi jobbe for å utfordre og overvinne dem?

 

“Som UX-designer i en organisasjon med mange ingeniører jobber jeg daglig med ingeniører fra flere områder (mekanikk, innebygd programvare, programvare og teknisk løsningsstøtte). Jeg tror personlig at kvinner i teknologibransjen blir oppfattet som støttefunksjoner: Det er en ingeniørleder med et team av ingeniører, og misforståelsen ligger vanligvis i at en kvinne ikke kan lede en gruppe tekniske eksperter like godt som en mann. Kvinner får også sjelden muligheten til å lede, og de har i mindre grad til hensikt å lede. Dette fører også til at kvinner får dårligere betalt for det samme arbeidet og ikke tilbys bedre karriereveier innen teknologi.

Jeg tror dette er et systematisk problem som starter allerede i ung alder. Jenter bør oppmuntres til å velge STEM-fag og satse på teknologifeltet så mye som mulig, slik at vi får et bedre arbeidsmiljø og en bedre kvinnerepresentasjon i teknologibransjen. Da kan vi slutte å være en minoritet i en teknologiorganisasjon og aktivt ta lederroller for å representere kvinners perspektiv i utviklingen av fremtidens teknologi.

Jeg er overbevist om at teknologiutviklingen i dag er basert på den samme patriarkalske samfunnsstrukturen, fordi de fleste som leder og jobber med teknologi, fortsatt er menn. Det er ikke noe galt i det, men kvinner bør ta en mer aktiv rolle når det gjelder å skape en fremtid med teknologi som er mer inkluderende og med bredere sosiale perspektiver.”

 

Hva synes du er mest givende med arbeidet ditt i Charge Amps, spesielt når det gjelder å fremme bærekraft og miljøvennlig praksis gjennom ladeløsninger for elbiler?

 

“Jeg er stolt over å jobbe i en bransje som bidrar til å nå FNs mål for bærekraftig utvikling: å spille en rolle i hele økosystemet for (ren og smart) energi for å elektrifisere en mer fossilfri hverdag. Min rolle som UX-designer i Charge Amps er å sette brukerne og kundene i sentrum. Jeg føler meg mest belønnet når vi har forbedret kundeopplevelsen og løst de riktige problemene som hjelper dem med å installere, administrere og lade elbilene sine mer effektivt. Jeg har for eksempel jobbet med Green Charging-funksjonen vår for å hjelpe kundene med å lade elbilene sine utelukkende ved hjelp av energi produsert av solcellepanelene deres.

Jeg er også stolt over å være en del av teamet som jobber hardt for å sikre at laderne våre har lang produktlevetid med bærekraftige programvaretilbud gjennom fastvareoppdateringer og programvareforbedringer. Dette sikrer kontinuerlig optimal smart elbillading for hjem og bedrifter.”

 

Når du ser fremover, hvordan ser du for deg fremtiden for kvinner i teknologibransjen, og hvordan kan vi sammen jobbe for å oppnå større likestilling og inkludering i bransjen?

 

“Jeg ser frem til å se flere kvinnelige administrerende direktører i teknologiselskaper rundt om i verden. Og vi skal kollektivt og bevisst unngå misforståelser og stereotypier, slik at stigmatiseringen stopper helt. Dette kan vi gjøre ved å ha en aktiv kulturdebatt i kaffepausene, invitere og oppmuntre alle i selskapet til å diskutere sosiale temaer som anses som uviktige eller sensitive å snakke om. Vis for eksempel to bilder, en mann og en kvinne, og spør hvem de helst vil gjøre noe med. Og be dem forklare hva de velger. Deretter kan det være svært interessant å begynne å forstå om stereotypier er involvert, og hvordan vi som selskap kan hjelpe hverandre med å skape en arbeidsplass som er likestilt og inkluderende. Vi vil kanskje innse at hva folk sier, hva de gjør, og hva de sier at de gjør, er helt forskjellige ting.”

Kan du fortelle om din reise og erfaring med å jobbe i ladestasjonsbransjen? Hva inspirerte deg til å satse på en karriere innen dette feltet?

 

“Jeg er interessert i elektrifisering og i å være med på reisen mot et fossilfritt samfunn. Jeg synes det er viktig å jobbe med noe man tror på og som er interessant og morsomt. Å være en liten del av hele elektrifiseringsreisen og gjøre overgangen til elbil enklere, er det som inspirerer meg til å fortsette å jobbe i ladestasjonsbransjen.”

 

På hvilken måte mener du at mangfold og inkludering, inkludert kjønnsmangfold, styrker arbeidsmiljøet og innovasjonen hos Charge Amps?

 

“Mangfold internt i et selskap gir flere ideer og mer dynamikk, og det vil selvsagt påvirke produktene. Ulike perspektiver skaper et mer innovativt miljø som kan føre til bedre produkter og løsninger.”

 

Hvordan ser du for deg utviklingen av kvinners rolle i bransjen for ren energi og elbiler, og hvilke tiltak mener du er nødvendige for å styrke kvinners stilling på disse områdene?

 

“Etter hvert som vi omfavner elektrifisering og økningen av elektriske kjøretøy, er det en utfordring å tilpasse dagens elektriske infrastruktur. I dette skiftet kjenner ikke elektrifisering noe kjønn. Kvinner spiller en avgjørende rolle, og deres innflytelse er avgjørende for en vellykket overgang til et fossilfritt samfunn. Uten kvinner er denne omstillingen ufullstendig.”

Linnea Timgren, Product Manager