article

Internationella kvinnodagen X Kvinnor inom Tech

07/03/24

 

På Charge Amps firar vi Internationella kvinnodagen genom att hylla kvinnor inom tech. Vi ställde några frågor till tre av våra medarbetare om deras personliga erfarenheter av teknikbranschen och hur vi kan arbeta tillsammans för att öka jämställdheten och inkluderingen på området.

När vi firar Internationella kvinnodagen, kan du dela med dig av ett ögonblick eller en upplevelse där du kände att dina bidrag som kvinna inom laddstationsbranschen värderades särskilt högt eller uppmärksammades?

 

“Jag fann ett unikt värde i min roll som inbäddad programmerare när jag stötte på en situation där det var avgörande att fysiskt testa min kod. Att ha långa naglar, ett personligt val jag gjort, fick mig att inse en potentiell utmaning för andra, särskilt kvinnor inom branschen. Genom att dela med mig av detta perspektiv bidrog jag till ett mer inkluderande förhållningssätt i vårt arbete. Det var glädjande att inse att små överväganden, som att ta hänsyn till olika preferenser eller stilar, kan ha en positiv inverkan på användbarheten och tillgängligheten för alla.”

 

Enligt din erfarenhet, vilka är några effektiva strategier för att uppmuntra fler kvinnor att göra karriär inom STEM-relaterade områden, särskilt inom områden som elfordonsteknik och förnybar energi? Hur kan företag som Charge Amps bidra till att främja detta intresse och denna talang?

 

“Att synliggöra kvinnliga experter i media och på evenemang är en viktig strategi för att uppmuntra fler kvinnor att satsa på STEM-karriärer. Jag ställer mig helhjärtat bakom denna strategi, och det är därför jag alltid gärna ställer upp på att bli presenterad på sociala medieplattformar. Den här gången för Charge Amps, för att specifikt inspirera inom grön teknik. Genom att dela med mig av min personliga resa och mina insikter hoppas jag kunna utmana stereotyper och visa att kvinnor kan utmärka sig inom dessa områden. Att synas blir ett personligt åtagande eftersom jag tror att det inte bara stärker framtida kvinnor utan också bidrar till att omforma berättelsen om könsroller inom STEM.”

 

Vilka råd skulle du ge till unga kvinnor som funderar på en karriär inom teknik men som kanske tvekar på grund av branschens mansdominerade rykte?

 

“Jag skulle säga att omfamna din passion och potential. Tro på din förmåga och den transformativa inverkan du kan ha på teknikbranschen. Teknikbranschen är under utveckling, och ditt unika perspektiv och dina färdigheter är ovärderliga. Kom ihåg att ditt bidrag inte bara är välkommet utan också viktigt för att främja innovation och skapa ett mer inkluderande landskap. Din närvaro kommer att bidra till en mer mångsidig och levande teknikgemenskap. Motstå frestelsen att jämföra dig med andra, det unika är en styrka eftersom det bidrar till den rika mosaik av perspektiv som behövs för att skapa enastående produkter.”

Linda Truong, Embedded Software Engineer

Joanne Nh Wong, UX-designer

Enligt din åsikt, vilka är några missuppfattningar eller stereotyper om kvinnor inom tech, och hur kan vi arbeta för att utmana och övervinna dem?

 

“Som UX-designer i en organisation med många ingenjörer arbetar jag dagligen med ingenjörer från flera olika områden (mekanik, inbyggd programvara, programvara och support för tekniska lösningar). Jag tror personligen att kvinnor inom tech uppfattas som stödjande roller: det finns en ingenjörschef med ett team av ingenjörer och vanligtvis ligger missuppfattningen i att en kvinna inte kan leda en grupp av tekniska experter lika bra som en man skulle kunna. Kvinnor får också sällan möjlighet att leda, och de har mindre avsikt att leda. Detta leder också till att kvinnor får sämre betalt för samma arbete och inte erbjuds bättre karriärvägar inom teknik.

Jag tror att detta är ett systematiskt problem som börjar redan i unga år. Flickor bör uppmuntras att ta upp STEM och våga sig in i teknikområdet så mycket som möjligt så att vi får bättre arbetsmiljö och representation av kvinnor inom tech. Då kan vi sluta vara en minoritet i en teknikorganisation och aktivt ta ledarroller för att representera kvinnors perspektiv när det kommer till att skapa teknik för framtiden.

Jag känner starkt att teknikutvecklingen för närvarande bygger på samma patriarkala sociala struktur eftersom majoriteten av de som leder och arbetar med teknik fortfarande är män. Det är inget fel med det, men kvinnor bör ta på sig mer aktiva roller för att skapa en framtid med teknik som är mer inkluderande och med bredare sociala perspektiv.”

 

Vad tycker du är mest givande med ditt arbete på Charge Amps, särskilt när det gäller att främja hållbarhet och miljövänliga metoder genom laddningslösningar för elfordon?

 

“Jag är stolt över att arbeta i en bransch som bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling: att spela en roll i hela ekosystemet för (ren och smart) energi för att elektrifiera utvecklingen mot ett mer fossilfritt liv. Min roll som UX-designer på Charge Amps är att sätta användarna och kunderna i centrum för vårt fokus. Jag känner mig mest belönad när vi har förbättrat kundernas upplevelse och löst de rätta problemen som hjälper dem att bli mer effektiva när de installerar, hanterar och laddar sina elbilar. Jag har till exempel arbetat med vår Green Charging-funktion för att hjälpa kunderna att ladda sina elbilar enbart med energi som produceras av deras solpaneler.

Jag är också stolt över att vara en del av teamet som arbetar hårt för att säkerställa att våra laddare har lång produktlivslängd med hållbara programvaruerbjudanden genom firmwareuppdateringar och programvaruförbättringar. Detta säkerställer kontinuerlig optimal smart elbilsladdning för hem och företag.”

 

Hur ser du på framtiden för kvinnor inom tech, och hur kan vi tillsammans arbeta för att uppnå en jämnare könsfördelning och större inkludering i branschen?

 

“Jag ser fram emot att se fler kvinnliga VD:ar i teknikföretag runt om i världen. Och vi ska kollektivt och medvetet undvika missuppfattningar och stereotyper, för att helt stoppa stigmatiseringen. Detta kan göras genom att aktivt hålla kulturella diskussioner under kaffepauserna, bjuda in och uppmuntra alla på företaget att diskutera sociala ämnen som anses oviktiga eller känsliga att prata om. Visa till exempel två bilder, en man och en kvinna, och fråga alla vem de hellre skulle välja att göra något med. Och be dem att förklara sina val. Därifrån skulle det vara mycket intressant att börja förstå om stereotyper var inblandade och hur vi som företag kan hjälpa varandra att skapa en arbetsplats som är jämställd och inkluderande. Vi kanske inser att vad människor säger, vad människor gör och vad de säger att de gör är helt olika saker.”

Kan du dela med dig av din resa och erfarenhet av att arbeta inom laddstationsbranschen? Vad inspirerade dig att satsa på en karriär inom detta område?

 

“Jag är intresserad av elektrifiering och av att vara en del av resan mot ett fossilfritt samhälle. Jag tycker att det är viktigt att arbeta med något man tror på och som är intressant och roligt. Att vara en liten del av hela elektrifieringsresan och göra övergången till ett elfordon enklare, är det som inspirerar mig att fortsätta arbeta inom laddstationsbranschen.”

 

På vilket sätt anser du att mångfald och inkludering, inklusive jämställdhet, förbättrar arbetsmiljön och innovationen på Charge Amps?

 

“Att ha mångfald internt kommer att öka idéerna och dynamiken i ett företag, och det kommer naturligtvis att påverka produkterna. Olika perspektiv skapar en mer innovativ miljö som kan leda till bättre produkter och lösningar.”

 

Hur ser du på utvecklingen av kvinnors roll inom ren energi och elfordon, och vilka steg tror du är nödvändiga för att ytterligare stärka kvinnor inom dessa områden?

 

“När vi omfamnar elektrifiering och ökningen av elfordon är det en utmaning att anpassa vår nuvarande elektriska infrastruktur. I detta skifte är elektrifiering könsneutralt. Kvinnor spelar en avgörande roll, och deras inflytande är avgörande för en framgångsrik övergång till ett fossilfritt samhälle. Utan kvinnor är denna omvandling ofullständig.”

Linnea Timgren, Product Manager