article

Boel Rydenå-Swartling – Intervju om oppstart av Charge Amps

17/11/20

Hvordan gikk det til at du ble en av grunnleggerne av Charge Amps?

I 2013 drev jeg et konsulentselskap med fokus på organisasjons- og karriererådgivning. Et av oppdragene vi hadde, var for IT-selskapet Starmind eid av Fredrik Jonsson. Fredrik er en innovativ person med stor lidenskap for å utvikle nye ideer og produkter, og etter en stund merket jeg at han ikke virket å ha fullt fokus på Starmind, så jeg spurte hva som opptok hans tid og interesse utenfor jobben.

Fredrik fortalte at han nettopp hadde kjøpt elbilen Nissan Leaf, Sveriges første faktisk, og at han hadde konstruert en ladekabel til den. Grunnen var at han syntes at ladekabelen som fulgte med, var for dårlig og for klumpete. Da han senere fortalte om den egenkonstruerte ladekabelen på et norsk Nissan-forum, begynte spørsmålene om å få kjøpe den å renne inn. På bare et år hadde han solgt ladekabler til særlig norske elbileiere for 1,5 millioner kroner. Det er ikke dårlig fra et kjøkkenbord i Sollentuna, og jeg så et potensial i hans forretningsidé, både forretnings- og miljømessig.

Når var dette?

Høsten 2013. Da begynte mine samtaler med Fredrik å fokusere på at hans unike ladeprodukter hadde et enormt potensial forretningsmessig, men også for å fremskynde omstillingen til elbilisme, for er det lett og praktisk å lade, går flere over til elbil. Fredrik hadde jo utviklet noe som et voksende antall kvalitetssøkende elbileiere etterspurte, med fokus på brukernes behov, ikke produktet, og dette var interessant for meg med min bakgrunn innen forbrukervarer. Visjonen var at elbilladingen skulle være enkel, praktisk og trygg, og hans initiale produkt var et viktig skritt i den retningen og hadde et enormt potensial for vekst på et ekspanderende marked.

Det høres enkelt og innlysende ut, men det var det kanskje ikke?

I ettertid kan det virke innlysende, men å få en hobbyvirksomhet til å bli en vekstbedrift er en krevende reise. Ikke minst når det gjelder industrielle varer. Men jeg hadde erfaring med å bygge opp bedrifter, og da Fredrik ringte og spurte om jeg ville være med på reisen, var svaret gitt, så jeg gikk inn som deleier.

Hvilke store utfordringer hadde dere da?

Som for mange bedrifter var det store utfordringer i starten, alt måtte komme på plass. Vi hadde egentlig bare produktet, en småskalaproduksjon, enkelt salg via nettet og ungt personale som sørget for levering og support. Det innebar at vi måtte gjøre forbedringer i alle ledd for å skape en effektiv og skalerbar logistikkjede.
Noe av det første jeg gjorde, var å rekruttere en selgende administrerende direktør, det måtte til for at Fredrik skulle kunne fokusere på den produktutviklingen som var nødvendig for å ta bedriften til neste nivå. Deretter fulgte en intensiv kreativ periode med både strategi- og salgsarbeid. Dette førte bl.a. til vår skytjeneste for lading. Vi var tidlig ute, på den tiden hadde kjøperne ennå ikke forstått hvor viktig skyen og riktig programvare skulle bli for effektiv lading. Vi utarbeidet en visjon, misjon og langsiktig plan for bedriftens utvikling. Når jeg ser tilbake, var det en fantastisk kreativ periode i bedriftens tidlige historie.

Fungerte Charge Amps som en typisk oppstartsbedrift, eller var det ting som var annerledes?

Vi var nok ganske normale, men markedet var relativt umodent, noe som innebar at vi og markedet utviklet oss parallelt med hverandre. Vi drev med det strategiske planleggingsarbeidet for produktutviklingen og visjonære tanker om hvordan vi kunne utvikle salget, samtidig som vi arbeidet operativt med hverdagsoppgavene. Det innebar at jeg pakket esker på lageret, monterte IKEA-hyller og fikk hjelp av datteren min til å pakke produkter.
Samtidig var vi nøye med å ha kontroll på likviditeten, vi ønsket å alltid ha penger i kassen og unngå å «gå tom for» kapital, et problem de fleste voksende bedrifter sliter med.

Vi var lønnsomme allerede de første årene, selv om marginen var liten. Men da vi begynte å utvikle mer avanserte produkter, krevdes det flere utviklingsressurser. Det gjorde at vi åpnet for å ta inn ytterligere investorer, og det ligger bak den investeringsreisen vi har foretatt frem til i dag. Vi forsto tidlig at vår evne til å konkurrere med store globale aktører krever at vi har godt med ressurser, omfattende støtte i ryggen og handler raskt, ikke minst når det gjelder produktutvikling, så samarbeidet med OK Ekonomisk Förening og Skellefteåkraft, som i dag også er store deleiere, har vært helt sentralt for å nå dit vi er i dag. Vi hadde ikke kommet dit vi er i dag, uten så store og sterke organisasjoner bak og med oss.

Kom det ikke et hakk i suksesskurven på et eller annet tidspunkt?

Vi hadde selvfølgelig utfordringer. Vi skulle utvikle løsningene Charge Amps Ray 1 og Charge Amps Ray 2 som skulle erstatte den tidligere løsningen Spark, vårt første produkt som ville bli umulig å selge på grunn av et EU-direktiv som endret hvor selve EVSE-enheten kunne sitte.

Med god timing fikk vi hjelp av Joachim Nordwall, som har designet for både Koenigsegg og Electrolux, til å utvikle designen på Charge Amps Ray 1 og 2. Vi utviklet også et nytt produksjonsapparat som enklere kunne skaleres opp til de volumene vi trengte. Men å få i gang produksjonen av Charge Amps Ray 1 og 2 i en ny fabrikk, med nye komponenter og avansert programvare, tok mye lengre tid enn vi hadde regnet med. Det innebar at vi knapt hadde noen produkter å selge, og at arbeidskostnaden for løsningene initialt var for høy.

I samme omgang var vi i gang med utviklingen av vår første ladestasjon – Charge Amps Halo. Husk at vi var en liten organisasjon, så å gjøre alt dette samtidig innebar at vi fikk utfordringer med å levere, og en stund slet vi på grunn av sviktende inntekter. Det var en utrolig slitsom tid, men ikke uvanlig for en vekstbedrift.

Vi hadde flaks som allerede da hadde sterke deleiere, bl.a. OK Ekonomisk Förening. Men også Fredrik og jeg gikk inn og støttet bedriften, slik at vi kunne komme oss gjennom den perioden. Den senhøsten og juleferien hadde jeg ikke særlig mange netter der jeg sov godt.

Hvordan er din rolle i dag, og hvordan ser du på Charge Amps’ fremtid?

De første årene hadde jeg en vekslende operativ rolle i bedriften. Da vi tilsatte en ny administrerende direktør i 2017, inntok jeg en mer støttende rolle, først som deltidsarbeidende styreleder og nå som svært aktivt styremedlem.

Charge Amps har en enormt viktig rolle å spille når det gjelder å drive dette markedet fremover. Vårt fokus på brukervennlighet, intelligent programvare, bærekraft og design gir oss store fordeler nå når stadig flere forbrukere skal velge ladeutstyr. Vi startet Charge Amps med utgangspunkt i brukernes behov, og det er det som styrer oss også i dag.

Elektrifiseringen som nå skjer, skaper helt nye økosystemer og en helt ny atferd, og vi kommer alltid til å stå for brukernes perspektiv i det. Det har vi gjort fra dag én. For oss er det for eksempel naturlig å føre sammen programvare og maskinvare på en smidig måte, og alt vi gjør, er både ergonomisk, robust og så bærekraftig som mulig.

Derfor er det naturlig at vi fremover kommer til å fortsette å lede utviklingen. Alt vi lanserer, vil være nøye gjennomtenkt med brukernes beste og miljøet i tankene. Det innebærer at produktene våre tåler det krevende nordiske klimaet og har kvalitet i hver detalj.
Det er ikke lenger behov for meg til å holde orden på likviditeten eller kutte ledetider i logistikkjeden, nå fokuserer jeg i stedet på strategiske vekstspørsmål, noe som er utrolig interessant og spennende. En bedrift er som et familiemedlem, har bedriften det bra, har man det bra, og det er med glede jeg konstaterer at Charge Amps nå er en sunn og rasktvoksende tenåring på vei mot voksenverdenen.