article

Boel Rydenå-Swartling – Intervju om starten av Charge Amps

17/11/20

Hur kom du att bli en av grundarna till Charge Amps?

2013 drev jag ett konsultbolag med fokus på organisations- och karriärrådgivning. Ett av uppdragen vi hade var för ett IT-bolag som hette Starmind, som ägdes av Fredrik Jonsson. Fredrik är en innovativ person med stor passion för att utveckla nya idéer och produkter, och jag märkte efter ett tag att Fredrik inte verkade ha ett odelat fokus på Starmind, så jag frågade vad som upptog hans tid och intresse utanför jobbet.

Fredrik berättade att han precis köpt elbilen Nissan Leaf, Sveriges första faktiskt, och på egen hand konstruerat en laddkabel till den. Anledningen var att han tyckte att den laddkabel som följde med bilen var för dålig och klumpig. När han sedan berättade om sin egenkonstruerade laddkabel på ett norskt Nissanforum började förfrågningarna om att få köpa Fredriks egen laddkabel att ta fart. På bara ett år hade han sålt laddkablar till framförallt norska elbilsägare för 1,5 miljoner. Det är inte illa från ett köksbord i Sollentuna och jag såg en potential i hans affärsidé, både affärsmässigt och för miljön.

När i tid var det här?

Hösten 2013 började mina samtal med Fredrik fokusera på att hans unika laddprodukter hade en enorm potential både affärsmässigt men också i att vara snabba på omställningen till elbilism för om det är lätt och smidigt att ladda så konverterar fler till eldrift. Fredrik hade ju skapat något som en växande skara kvalitetssökande elbilsägare efterfrågade med fokus på användarnas behov, inte produkten och det talade till mig som har en bakgrund inom konsumentvaror. Visionen var att elbilsladdning skulle vara enkelt, smidigt och tryggt, och hans initiala produkt var ett viktigt steg i den riktningen, med enorm potential för tillväxt på en expanderande marknad.

Det låter enkelt och självklart men det kanske det inte var?

Så här i efterhand kan det kännas självklart, men att ta en hobbyverksamhet och skapa ett tillväxtföretag är en krävande resa. Inte minst inom industriella varor. Men jag hade tidigare erfarenheter av att bygga verksamheter och när Fredrik ringde mig och frågade om jag ville vara med på resan var svaret glasklart, så jag gick in som delägare i bolaget.

Vilka var de stora utmaningarna ni hade då?

Som många företag startade vi med stora utmaningar, allt behövde komma på plats. Vi hade egentligen bara produkten, en småskalig produktion, enkel internetförsäljning och ung personal som skötte leverans och support. Det innebar att vi behövde göra förbättringar i alla led, för att skapa en effektiv och skalbar logistikkedja.

En av de första sakerna jag gjorde var att rekrytera en säljande VD till företaget, det behövdes för att Fredrik skulle kunna fokusera på den produktutveckling som behövdes för att vi skulle ta företaget till nästa nivå. Därefter följde en intensiv kreativ period med både strategi- och säljarbete. Ur detta föddes exempelvis vår molntjänst för laddning. Vi var tidigt ute, då köparna ännu inte uppfattat hur viktigt molnet och rätt mjukvara skulle bli för effektiv laddning. Vi skapade vision, mission och en långsiktig plan för bolagets utveckling. När jag ser tillbaka så var det en fantastiskt kreativ period i företagets tidiga historia.

Fungerade Charge Amps som ett typiskt start-up företag eller fanns det saker som skilde sig?

Vi var nog rätt normala men marknaden var rätt omogen, vilket innebar att vi och marknaden utvecklades parallellt med varandra. Vi drev på det strategiska planeringsarbetet för produktutvecklingen och visionära tankar kring hur vi kunde utveckla försäljningen, samtidigt som vi jobbade operativt med vardagsuppgifterna. Det innebar att jag packade kartonger på lagret, monterade Ikea-hyllor och tog hjälp av min dotter för att packa produkter.

Samtidigt var vi noga med att ha koll på likviditeten, vi ville alltid ha pengar i kassan och undvika att ”gå torrt” på kapital, ett problem som de flesta växande företag brottats med.

Vi var lönsamma redan de första åren, om än med liten marginal. Men när vi började utveckla mer avancerade produkter krävdes mer utvecklingsresurser. Det innebar att vi öppnade för att ta in ytterligare investeringar och det ligger bakom investeringsresan vi gjort fram tills idag. Vi insåg tidigt att vår förmåga att konkurrera med stora globala aktörer kräver att vi har gott om resurser, stort stöd i ryggen och agerar snabbt, inte minst när det gäller produktutveckling, så samarbetet med OK Ekonomisk Förening och Skellefteåkraft, som idag också är stora delägare, har varit absolut centralt för att ta oss dit vi är idag. Vi hade inte kommit dit vi är idag utan så stora och starka organisationer bakom och med oss.

Blev det inte ett hack i framgångskurvan där någonstans?

Så klart hade vi utmaningar. Vi skulle ta fram lösningarna Charge Amps Ray 1 och Charge Amps Ray 2 som skulle ersätta den tidigare lösningen Spark, vår första produkt som skulle bli osäljbar på grund av ett EU-direktiv som ändrade var själva EVSE-enheten fick sitta.

Med bra timing fick vi hjälp av Joachim Nordwall, som har designat för både Koenigsegg och Electrolux, att utveckla designen på Charge Amps Ray 1 och 2. Vi skapade också en ny produktionsapparat som enklare kunde skala upp till de volymer vi behövde. Men att få igång produktionen av Charge Amps Ray 1 och 2 i en ny fabrik, med nya komponenter och avancerad mjukvara, tog mycket längre tid än vi räknat med. Det innebar att vi knappt hade några produkter att sälja och att vår arbetskostnad för lösningarna initialt var för hög.

I samma veva höll vi på med utvecklingen av vår första laddstation Charge Amps Halo. Kom ihåg att vi var en liten organisation, så att göra allt detta samtidigt innebar att vi fick utmaningar med att leverera, och vi stod ett tag på knäna på grund av sviktande intäkter. Det var en enormt jobbig tid men inte ovanligt för ett tillväxtbolag.

Vi hade tur som redan då hade starka delägare, som OK Ekonomisk Förening. Men även Fredrik och jag själv gick in och stöttade upp företaget så vi kunde ta oss igenom perioden. Den senhösten och julledigheten sov jag inte gott så jättemånga nätter.

Hur är din roll idag och hur ser du på Charge Amps framtid?

Jag hade de första åren en växlande operativ roll i företaget. När vi tillsatte en ny VD 2017 tog jag en mer stödjande roll, först som deltidsarbetande styrelseordförande och numera som mycket aktiv styrelsemedlem.

Charge Amps har en enormt viktig roll att spela när det gäller att driva den här marknaden framåt. Vårt fokus på användarvänlighet, intelligent mjukvara, hållbarhet och design ger oss stora fördelar nu när allt fler konsumenter ska välja laddutrustning. Vi startade Charge Amps utifrån användarens behov och det guidar oss även idag.

Den elektrifiering som nu sker skapar helt nya ekosystem och beteenden, och vi kommer alltid stå för användarnas perspektiv i det. Det har vi gjort från dag 1. För oss är det exempelvis naturligt att smidigt föra samman mjukvara och hårdvara, och allt vi gör är både ergonomiskt, tåligt och så hållbart som det går.

Därför är det naturligt att vi framöver kommer fortsätta leda utvecklingen. Allt som vi lanserar kommer vara noga genomtänkt, med användarnas bästa och miljön i åtanke. Det innebär att våra produkter klarar vårt krävande nordiska klimat och har kvalitet i varje detalj.

Jag behövs inte längre för att hålla koll på likviditeten eller kapa ledtider i logistikkedjan, numera fokuserar jag istället på strategiska tillväxtfrågor, vilket känns enormt kul och spännande. Ett företag är som en familjemedlem och man mår som bolaget mår så det är med glädje jag konstaterar att Charge Amps nu är en välmående och väldigt snabbt växande tonåring på väg mot vuxenvärlden.

Läs våra senaste artiklar