press

Charge Amps tillväxtresa fortsätter, bästa kvartalet någonsin med en omsättningstillväxt om 57%

26/08/22

Charge Amps tillväxtresa fortsätter, bästa kvartalet någonsin med en omsättningstillväxt om 57%

26.08.2022 – STOCKHOLM, SVERIGE: Charge Amps AB (publ) (”Charge Amps”) som utvecklar och säljer laddlösningar för elbilar fortsätter sin tillväxtresa och växte med 57% under andra kvartalet 2022, jämfört med motsvarande period 2021. Omsättningen uppgick till 98,6 MSEK under kvartalet, vilket är det bästa i bolagets historia. Försäljningen är fortsatt stark i Sverige och växer på de utländska marknaderna. Det första halvåret omsatte bolaget 165,5 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt med 47%.

Charge Amps fortsätter sin internationella expansion och etablerade under Q2 ett nytt dotterbolag i Spanien, Charge Amps Espana SL. Under kvartalet tecknades även ett nytt globalt distributörsavtal med Rexel 3S, vilket skapar förutsättningar för båda parter att öka tillväxten och att etablera Charge Amps på fler marknader.

Bolaget har fortsatt utveckla hårdvaruplattformar samt Cloudplattformen och har, bland annat, skapat ny funktionalitet och anpassat produkterna till att följa den internationella OCPP-standarden. I juli lanserades Charge Amps Green Charging som innebär att Charge Amps användare kan ladda bilen med hjälp av solens strålar. Genom att skapa ett eget ekosystem hjälper Green Charging användaren att nyttja egenproducerad energi från solpaneler och gör det möjligt att ladda bilen med förnybar och hållbar energi.

Under andra kvartalet har Charge Amps noterat mindre leveransstörningar utan att det fått någon större påverkan på leveranskapaciteten. Bolaget har arbetat fokuserat för att fortsatt kunna säkerställa produktionen trots oroligheter på marknaden och rådande komponentbrist. Bruttomarginalen som uppgår till 38 % jämfört med 41 % föregående år har påverkats av högre logistikkostnader och en större andel inköp utanför ramavtal. Bolaget har initierat ett åtgärdsprogram under kvartalet för att nå lönsamhet. Åtgärderna beräknas få effekt under hösten.

Som tidigare kommunicerats har Anders Bergtoft lämnat Charge Amps efter kvartalet och nuvarande operative chefen Olle Tholander har utsetts av styrelsen som tillförordnad vd tills en permanent efterträdare tillträder. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny permanent VD som ska leda bolaget på dess fortsatta tillväxtresa har inletts.

Olle Tholander, tillförordnad vd kommenterar: “Charge Amps har tagit stora kliv på vår tillväxtresa under 2022, och det syns tydligt i resultaten för Q2. Vi fortsätter att knyta till oss viktiga samarbetspartners såsom Rexel och vår internationella expansion går enligt plan, där vi snabbt blivit en viktig spelare inom vår sektor på flertalet europeiska marknader, såsom i Tyskland och Spanien. Bortom kvartalet, men en viktig milstolpe värd att nämna är lanseringen av Green Charging, som vi är oerhört stolta över och tydligt signalerar vår ambition att fortsätta bidra till en mer hållbar framtid.”

 

Om Charge Amps

Charge Amps är en ledande leverantör av innovativa och hållbara laddningslösningar för elfordon från Sverige. Charge Amps utvecklar smarta och användarvänliga produkter för användning i hem, kontor och på offentliga platser. Charge Amps grundades 2012 i Stockholm, Sverige, och genomgår en snabb internationell expansion, med 160 anställda i sju länder och försäljning på 15 marknader. För mer information, besök www.chargeamps.com

Kontaktuppgifter:

Olle Tholander, tf vd och koncernchef

Mobil: +46 (0)72 507 46 88

Mail: olle.tholander@charge-amps.com

 

Kristina Elfström Mackintosh, CFO

Mobil:  +46 (0)70 633 89 90

Mail: kristina.mackintosh@charge-amps.com