press

NaaS Technology Inc’s planerade uppköp av Charge Amps stoppas

22/11/23

22.11.2023, STOCKHOLM, SWEDEN: Den 22 augusti 2023 offentliggjordes det att
Charge Amps AB (“Charge Amps”) hade ingått ett juridiskt bindande avtal med
NaaS Technology Inc. (Nasdaq: NAAS) (“NaaS”) om förvärv av samtliga aktier i
Charge Amps.

Charge Amps bekräftar idag att förvärvet inte längre kommer att ske.

Charge Amps förblir därmed i befintliga aktieägares innehav, vilka inkluderar bland
andra Skellefteå Kraft, OK ekonomisk förening samt Charge Amps grundare Fredrik
Jonsson och medgrundare Boel Rydenå-Swartling.

Joachim Nordin, vd, Skellefteå Kraft kommenterar: “Det är givetvis beklagligt att
denna affär inte blev av, då vi såg det som ett bra steg för Charge Amps vidare
utveckling. Men när vi nu står kvar som delägare kommer vi att verka för en positiv
utveckling av företaget. Vi har en tro på Charge Amps potential och anser att
företaget står inför en spännande och stark framtid.

Andrea Gisle Joosen, Charge Amps styrelseordförande, tillägger: “Charge Amps har
fortsatt mitt och styrelsens totala stöd och vi känner oss optimistiska kring vägen
framåt härifrån. Förvärvet var en av flertalet möjliga vägar till långsiktig finansiering
så trots att vi är besvikna att affären nu inte går igenom har detta ingen betydande
påverkan på bolagets strategi framledes. Vi har fullständig backning från våra
aktieägare och kommer att fortsätta bygga Charge Amps med full kraft framåt.

Olle Tholander, vd på Charge Amps kommenterar: “Vår strategi är oförändrad, och vi
kommer fortsätta att utveckla och expandera vårt konkurrenskraftiga erbjudande
inom den växande marknaden för elbilsladdning. Vi står starka och fortsätter vår
resa i nära samarbete med vår styrelse och våra aktieägare
. “