article

Hvordan borettslag eller sameier håndterer kostnader til ladestasjoner

24/06/21

Installering av ladestasjoner gir mange fordeler til et borettslag eller sameie. Et økende antall elbiler på veiene øker også behovet for lading i nærheten av boligen. Ved å tilby ladestasjoner kan sameiene bidra til en mer bærekraftig verden og øke grunnverdien. Det er derfor stadig flere borettslag eller sameier installerer ladestasjoner av typen Charge Amps Aura og Charge Amps Halo, og i denne artikkelen skal vi gi en oversikt over ulike alternativer for å finansiere bruken av ladestasjonene.

Mens elbiler blir mer og mer populært, er det sjelden at alle boligeiere i et borettslag eller sameie har elbil. Det er derfor viktig at investeringen og bruken av en ladestasjon i et borettslag eller sameie blir rettferdig. Det finnes mye «beste praksis» å benytte seg av, siden mange borettslag eller sameier allerede har satt opp ladestasjoner. Her er eksempler på det to vanligste alternativene.

Hvordan borettslag eller sameier tar betalt for bruk av ladestasjoner

  1. Brukeren belastes i henhold til faktisk kWt-bruk.
  2. Brukeren må betale en fast sum, som for eksempel er beregnet basert på fjorårets bruk.

Fordelen med en fast sum, er at den er forutsigbar og enkel å håndtere. Summen inkluderer en andel av investeringskostnaden (justert til forventet produktlevetid), vedlikeholdskostnader og et fast beløp for bruk.

Fordelene med å betale i henhold til bruk, er at enkelte mener det er mest rettferdig. I noen tilfeller brukes ID-verktøy for å se hvem som har ladet hva. Det brukes ofte månedsrapporter for å belaste brukeren i henhold til bruk og kostnad per kWt.

Hvordan borettslag eller sameier håndterer ladestasjoner

De fleste borettslag eller sameier lar interessen fra brukerne bestemme hvor mange ladestasjoner som skal installeres. Men andre borettslag eller sameier velger et annet løp og oppretter bestemte parkeringsplasser med lademuligheter som kan benyttes midlertidig av alle i sameiet, der belastningen skjer i henhold til bruk.

I enkelte tilfeller investerer enkeltpersoner i sameiet i sine egne ladestasjoner. Dette kan bli komplisert når eieren forlater borettslaget eller sameiet. Det vanligste er at borettslagene eller sameiene tillater at ladestasjonene er tilgjengelige for gjester og andre når de ikke er i bruk. Disse brukerne belastes deretter i henhold til bruk, noe som gir ekstra inntekter.

Støtte til borettslag eller sameier med ladestasjoner

Uansett hvilken løsning som blir valgt, kan det være smart å velge alternativet som passer best med de tilgjengelige ressursene. Det finnes en rekke praktiske løsninger på markedet som kan hjelpe til med administreringen av ladestasjoner i borettslaget eller sameiet. Charge Amps jobber med partnere som tilbyr praktiske tjenester til borettslag eller sameier. Du finner nærmeste sertifisert installatør her.