article

Hur löser bostadsrättsföreningar laddboxar och debitering?

24/06/21

Det finns många fördelar för bostadsrättsföreningar att skaffa laddstationer. Med allt fler elbilar på vägarna ökar efterfrågan på laddning i anslutning till bostaden. Genom att erbjuda laddstationer kan bostadsrättsföreningar bidra till en bättre miljö, framtidssäkra fastigheten och öka värdet på medlemmarnas lägenheter. Därför skaffar allt fler bostadsrättsföreningar laddstationer som Charge Amps Aura och Charge Amps Halo och den här artikeln går igenom olika debiteringsmodeller för laddningen.

Även om allt fler har elbilar så är det fortfarande sällan som alla medlemmarna i en förening har det. Därför är det viktigt att kostnaderna för investeringen och användningen debiteras på ett sätt som känns rimligt för alla inblandade. Det finns många goda erfarenheter att dra nytta av från alla de föreningar som redan installerat laddstationer och det finns i stort sett två vägar att gå.

Debiteringsmodeller för bostadsrättsföreningar

  1. Användarna av laddstationen debiteras per kWh – alltså den faktiska elanvändningen
  2. Användarna debiteras enligt en schablon – alltså en fast kostnad som exempelvis kan vara baserad på föregående års verkliga siffror

Fördelarna med att ta ut en förhöjd fast månadsavgift är att det är enkelt och förutsägbart. Avgiften inkluderar en proportionerlig del av investeringskostnaden (fördelad på den förväntade livslängden), löpande kostnader och den schablonmässiga kostnaden för elförbrukningen.

Fördelarna med att ta betalt utifrån förbrukning, är att det av vissa ses som mest rättvist. I dessa fall använder man ofta ett identifieringssystem för att se vem som laddat och hur mycket. Utifrån en månadsrapport debiterar sedan föreningen användaren utifrån en bestämd kostnad per kWh.

En ytterligare aspekt när det gäller debiteringsmodeller är att moms måste läggas till om föreningen debiterar efter förbrukning. Det kan innebära att föreningen behöver momsregistreras. Om föreningen debiterar en schablonkostnad för elförbrukningen behöver inte någon moms läggas till.

Så hanterar bostadsrättsföreningar laddstationer

Även om de flesta bostadsrättsföreningarna installerar ett antal laddstationer utifrån hur stort intresset är, finns det också några exempel på alternativa vägar. Vissa bostadsrättsföreningar skapar istället speciella parkeringsplatser med laddmöjlighet, som delas på av medlemmarna, som flyttar sin bil efter laddning. Då betalar ofta respektive användare för förbrukningen.

I några fall har också en medlem i en förening själv betalat för laddbox och installation. Det kan dock leda till utmaningar om medlemmen flyttar och bostadsrättsföreningen behöver köpa loss utrustningen. Något som är mer vanligt är att föreningar låter outnyttjade laddstationer vara tillgängliga för gäster och andra när de inte används. I dessa fall debiteras respektive användare för förbrukningen, med extra intäkter till föreningen som följd.

Hjälp med laddstationer för bostadsrättsföreningar

Oavsett vilken lösning man väljer, kan det vara värt att välja en väg som motsvarar ens resurser. Många bostadsrättsföreningar drivs av ideella krafter och då kan det vara bra att få hjälp från partners med debiteringsunderlag och annan administration. Charge Amps arbetar tillsammans med ledande återförsäljare och installatörer som erbjuder smidiga tjänster för bostadsrättsföreningar. Hitta en återförsäljare nära dig.

Läs våra senaste artiklar