article

Charge Amps laddboxar uppfyller de nya installationskraven

30/04/24

Från och med den 9 maj 2024 gäller ändrade installationskrav för RCD vid installation av laddstationer i Sverige. Alla Charge Amps laddstationer uppfyller kraven som gäller vid installation. 

Från och med den 9 maj 2024 gäller ändrade installationskrav för RCD vid installation av laddstationer enligt SEK Handbok 444 utgåva 4*. Ändringen gäller de fall då DC-skydd placeras utanför laddstationen. Detta skydd ska då vara en RCD typ B, alternativt en RCD typ A eller typ F i kombination med ett DC-skydd enligt IEC 62955.

För laddstationer med intern RCD gäller, liksom tidigare, kraven i standard EN IEC 61851-1. Därför förtydligar vi på Charge Amps informationen för att tydliggöra hur våra produkter stämmer överens med de nya kraven.

Observera att de nya kraven inte gäller för befintliga installationer.

 

Charge Amps Halo

För Charge Amps Halo innebär de nya installationskraven inga förändringar.

Charge Amps Halo har ett internt DC-skydd enligt kraven i EN IEC 61851-1 och vid installation krävs en extern RCD av typ A. Detta framgår i installationsmanualen.

 

Charge Amps Aura

Vi har genomfört en uppdatering för Charge Amps Aura som innebär att alla nya laddare uppfyller kraven i EN IEC 61851-1 för intern RCD typ B.

Charge Amps Aura har fått nya produktnummer enligt nedan:

131502 Charge Amps Aura – 2x 22 kW OCPP RCD
131503 Charge Amps Aura – 2x 22 kW OCPP RCD 4G

 

Charge Amps Dawn

För Charge Amps Dawn innebär de nya installationskraven inga förändringar.

Charge Amps Dawn har en intern RCD typ B enligt kraven i EN IEC 61851-1.

* Standard SS 436 40 00 utgåva 4:2023 med förtydligande kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige