Faktureringsunderlag

Faktureringsunderlag

Endast fakturor för garantiarbeten enligt detta fakturaunderlag kommer att godkännas. Om ni har synpunkter på detta underlag eller anser att ersättning eller tidsåtgång inte stämmer överens med er syn på arbetet så ska detta förhandlas innan fakturering görs.

Ersättningen är baserad på 600kr/h

Utfört arbete

0 kr

Ytterligare utfört arbete

0 kr

Kringliggande arbete

0 kr

Bilkostnad

0 kr

Fakturaunderlag

Utfört arbete

0 kr

Ytterligare utfört arbete

0 kr

Kringliggande arbete

0 kr

Bilkostnad

0 kr

Total fakturering (exklusive moms)

0 kr

Case ID/ärendenummer