Faktureringsunderlag

Faktureringsunderlag

Använd nedan kalkyl för att räkna ut er ersättnig för utfört arbete

Endast fakturor för garantiarbeten enligt detta fakturaunderlag kommer att godkännas. Om ni har synpunkter på detta underlag eller anser att ersättning eller tidsåtgång inte stämmer överens med er syn på arbetet så ska detta förhandlas innan fakturering görs.

Fakturering från er sker efter att returen är skickad tillbaka till Charge Amps. 

Ersättningen är baserad på 600kr/h

Charge Amps kommer endast stå för ett utkörningstillfälle om inget annat är överenskommet.

Om Charge Amps anser att det är värt en extra utkörning på plats för felsökning eller annat så ska detta beslutas av Charge Amps. Om kund vill göra en felsökning på egen bekostnad för att utesluta sitt eget eventuella ansvar till felet så görs detta på kundens bekostnad.

 

Exempel

B8 – Felsökning = 300 SEK
B7 – Byte av Amp Guard = 600 SEK
A1 – Kringliggande arbete = 600 SEK
C1 – Fast kostnad bil = 875 SEK

Totalt = 2375 SEK

Serienummer på produkt: ***********

Case ID: *****

 

Fakturering

Fakturan skickas till invoice@charge-amps.com

Fakturaadress:
Charge-Amps AB (556897-7192)
Frösundaleden 2B, 8th Floor
SE-169 75 Solna

Telefonummer: +46 (0)8 55112000

Utfört arbete

0 kr

Ytterligare utfört arbete

0 kr

Kringliggande arbete

0 kr

Bilkostnad

0 kr

Fakturaunderlag

Utfört arbete

0 kr

Ytterligare utfört arbete

0 kr

Kringliggande arbete

0 kr

Bilkostnad

0 kr

Total fakturering (exklusive moms)

0 kr

Case ID/ärendenummer