press

Charge Amps går in i en ny fas

24/03/20

Elbilsmarknaden i flertalet länder visar på en tydlig tillväxt med många nya bilmodeller på väg ut på marknaden.

 

Trots den osäkerhet som världen nu befinner sig i är Charge Amps styrelse och företagets ägare, med OK ekonomisk förening och Skellefteå Kraft i spetsen, övertygade om att elbilsladdning är en bransch som långsiktigt kommer att befinna sig i en kraftig tillväxt. Charge Amps strategi bygger på tillväxt i flera marknader, med särskild fokus på uppskalning av mjukvarulösningar och tjänster till dessa.

Charge Amps styrelse gör bedömningen att bolaget nu tar klivet upp och in i en ny fas. Olika faser kräver olika kompetenser och ledarskap och styrelsen har därför tagit beslutet att påbörja sökprocessen efter en ny vd. Bolagets nuvarande vd, Pontus Frohde, kommer att sitta kvar på sin tjänst tills ersättare är på plats.

Charge Amps styrelse vill tacka Pontus för det stora engagemang han har visat och för det arbete han har gjort för att föra bolaget till den fina position som det har i dag.

För mer info, vänligen kontakta: Anders Dahl, Styrelseordförande Charge Amps, anders.dahl27@gmail.com