article

Är elbilar miljövänliga?

27/08/21

I takt med att elbilar blivit allt mer populära har det också höjts röster som ifrågasatt om elbilar verkligen är så miljövänliga. Så hur står det egentligen till med miljövänligheten? Vi går igenom en ny studie som skapar viss klarhet i frågan.

Studien från International Council on Clean Transportation (ICCT) visar att elbilar är betydligt miljövänligare än bilar med förbränningsmotorer om man ser till hela livscykeln. Studien visar dock att det är skillnader i olika regioner. Mest miljövänligt är det att ha elbil i Europa, där tillgången på grön hållbar el är god.

Mest utmaningar i Indien

En elbil släpper ut långt mindre växthusgaser under sin livstid än bensinbilar. I Europa handlar det om 66-69 procent lägre utsläpp, i USA handlar det om 60-68 procent lägre. I vissa andra delar av världen är det något mindre fördelar. I exempelvis Kina blir utsläppen 37-45 procent lägre och i Indien 19-34 procent lägre.

Man tror dock att detta kommer jämna ut sig på sikt, i takt med att grön el blir vanligare på fler ställen i världen. Det handlar i mångt och mycket om att fasa ut kol från elproduktionen och öka satsningarna på förnyelsebar el.

Grund för beslut

Slutsatserna från studien är att de röster i debatten som säger att elbilar inte skulle vara mycket bättre än bensinbilar när man tar hänsyn till elproduktionen och batteriproduktionen har fel. Enligt rapporten bör inga nya bensinbilar komma ut på vägarna från 2030 och forskarna hoppas nu att studien ska hjälpa politiker ta väl underbyggda beslut framöver.

Vi på Charge Amps satsar också mycket på att infrastrukturen runt elbilar ska vara miljövänlig. Det innebär exempelvis att vi bygger våra lösningar på återvunnet material och skapar produkter som håller över tid. Läs gärna mer om våra hållbara lösningar här.

Läs våra senaste artiklar