article

Så hanterar du nya avgifter från elbolagen

09/12/21

I Göteborg har det kommunala elbolagen nyligen infört en ny betalmodell som ska jämna ut effekttoppar. Bakgrunden till förändringen är att man vill säkerställa att man har kapacitet att klara elförbrukningen framöver. Förändringen har samtidigt skapat osäkerhet hos en del elbilsägare som befarar högre kostnader framöver. Forskaren Anders Grauers från Chalmers tror dock att det på sikt kan leda till lägre kostnader och leda till mer effektivt elnätsutnyttjande.

Den förändrade taxan ska få kunder att bättre jämna ut förbrukningen under dygnet genom att införa en effektavgift. Avgiften innebär att man en gång i månaden betalar 33,5 gånger månadens högsta timmedeleffekt räknat i kWH. Samtidigt sänks priset på den fasta avgiften och på själva elpriset. Enligt forskare är det en nödvändig utveckling för att jämna ut effekttoppar och klara allt fler elbilar utan att behöva göra kostsamma utbyggnader av elnäten.

Så håller du nere kostnaderna

För dig som laddar din elbil hemma finns det sätt som gör att du undviker att kostnaden blir högre. Det handlar dels om att undvika att ladda med hög effekt och dels om att undvika att ladda på höglasttid, exempelvis mellan 17-18 när många hushåll använder mycket el. Om det är möjligt, kan det vara smart att ladda på natten med låg effekt.

Enligt forskaren Anders Grauers är detta en del av en större förändring i samhället när det gäller elnät och elproduktion. När allt fler skaffar elbil och laddar hemma blir den här typen av avgiftsmodeller broar till en framtid där forskarna tror på både lägre elnätspriser och lägre elenergipriser.

Ta kontroll över laddning

Alla Charge Amps lösningar gör det möjligt för användare att enkelt välja vilken tidpunkt och med vilken effekt de vill ladda ens fordon. Det gör det möjligt att styra sina laddvanor i hemmet på ett sätt som både passar hushållets vanor och som optimerar kostnadseffektiviteten i takt med att elbolag inför nya prismodeller. Kontakta gärna oss för mer information om hur du kan ladda på smartast och billigast möjliga sätt!

 

Läs våra senaste artiklar